Jakiego artykułu szukasz?

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - administracja

Wybierz popularny kierunek studiów Administrację w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Zdobądź wykształcenie, które zapewni Ci atrakcyjną pracę. Szczegóły poniżej.
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - administracja

Studiuj Administrację w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

W bogatej ofercie kształcenia EUH-E dużą popularnością cieszy się kierunek Administracja.

Program kształcenia z zakresu administracji realizowany jest na studiach I stopnia (licencjackich) oraz na studiach II stopnia (magisterskich).

Studenci mogą wybrać następujące specjalności:

  • Administracja ogólna
  • Administracja samorządowa
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Administracja samorządowa
  • Zarządzanie publiczne
  • Administracja publiczna

Studia administracyjne pozwalają na zdobycie wiedzy w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, z ukierunkowaniem na dziedzinę nauk prawnych i dyscyplinę nauki o administracji. 

Absolwent administracji po Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej jest przygotowany do pracy urzędniczej w służbie cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej, w instytucjach publicznych i pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE.

Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się podstawową znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. 

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni