Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Jak ważne są sieci oraz instalacje komunalne w polskich miastach? Dla przykładu: łódzka sieć kanalizacyjna ma łączną długość ponad 2000 kilometrów. Wraz z wodociągami tworzy podziemny labirynt o długości ponad 4000 kilometrów (czyli mniej więcej tyle, ile wynosi bezpośrednia odległość z Łodzi do Dubaju).

Studia inżynierskie na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska przygotowują przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji właśnie takich labiryntów: sieci i instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

Studenci uczą się:

 • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych
 • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza
 • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych
 • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nieograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi, a w ograniczonym zakresie przy projektowaniu.

Dla kogo studia na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Odpowiednim kandydatem na tego rodzaju studia będzie pasjonat techniki. Poszukiwane są także osoby, które chcą rozwiązywać problemy funkcjonowania miast związane m.in. ze skutkami zmian klimatu, takimi jak upał, powodzie miejskie, niedobory wody czy smog.

Program kształcenia na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • podstawy konstrukcji budowlanych
 • wodociągi
 • technologia wody
 • komputerowy rysunek instalacyjny
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • ochrona powietrza
 • materiałoznawstwo
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja
 • technologia ścieków
 • kanalizacja
 • konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • sieci i instalacje gazowe
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • kanalizacja - projekt
 • sieci ciepłownicze preizolowane
 • gospodarka odpadami
 • klimatyzacja
 • komputerowe metody projektowania w inżynierii środowiska
 • metody numeryczne w projektowaniu instalacji
 • instalacje elektryczne w budynkach
 • systemy informacji przestrzennej
 • kosztorysowanie
 • podstawy analizy cyklu życia
 • gospodarka odpadami - projekt
 • gospodarka wodna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Podczas rekrutacji punktowane są:

 • matematyka
 • język obcy
 • do wyboru: fizyka lub chemia.

Perspektywy pracy po kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • firmach wykonawczych
 • jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska
 • jednostkach naukowo-badawczych oraz w laboratoriach analitycznych.

Opinie o kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Kierunki pokrewne do kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek sieci i instalacje w inżynierii środowiska

W których miastach można studiować kierunek sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański