Jakiego artykułu szukasz?

Kryminologia i kryminalistyka w WSZOP Katowice

Rozmowa z prof. dr hab. Antonim Felusiem na temat nowej specjalności oferowanej w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Kryminologia i kryminalistyka w WSZOP Katowice

Wydział Humanistyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach utworzył w roku akademickim 2013/2014 nową specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Kryminologia i kryminalistyka. Studia o tym profilu są odpowiedzią na lukę na rynku edukacyjnym w tym obszarze kształcenia.

O studiach mówi prof. dr hab. Antoni Feluś, wykładowca, wybitny specjalista z dziedziny ekspertyzy pisma. W dorobku naukowym Profesora Antoniego Felusia dominuje problematyka ekspertyzy dokumentów, podpisów oraz problematyka psychofizjologii odruchu pisarskiego.

Panie Profesorze, czym właściwie są kryminologia i kryminalistyka? Czym się one różnią?

Kryminalistyka to nauka o wykrywaniu przestępstw i przestępców, o dowodzeniu, jak również o działaniach profilaktycznych. Składa się z trzech czynności: wykrywczej, dowodowej, profilaktycznej. To nauka biologiczno-techniczna, której przedmiotem jest m.in. technika kryminalistyczna i taktyka kryminalna.

Natomiast kryminologia to nauka socjologiczna, zajmująca się przyczynami, które sprowadzają człowieka na drogę przestępczą. Bada zatem: środowisko najwęższe – rodzinę, szersze – w którym młodociany człowiek przebywa, jak również ogólne czynniki i warunki w jakich dorosły człowiek się znajduje.

Co sprawia, że są to tak ciekawe studia?

Decyduje o tym ich szeroki zakres poznawczy, interdyscyplinarny charakter i związana z nimi metodologia właściwa naukom formalnym, empirycznym, biologicznym, społecznym oraz technicznym. Wiąże się to przede wszystkim z pojęciem śladu kryminalistycznego - „niemego świadka” każdego przestępstwa. Ma on wpływ na całe postępowanie wykrywcze - zarówno sądowe, jak i prokuratorskie. Jeżeli do tych czynności dodamy zagadnienie profilaktyczne, będziemy dysponować całym szeregiem przedmiotowym, dostarczającym wiedzę o przestępstwie, przestępcy i o tym, jak się przed nimi chronić i zabezpieczać.

Czy warto studiować Kryminologię i kryminalistykę, nową specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we WSZOP?

Jest to pytanie raczej retoryczne, ale mniej zorientowanych w przedmiocie zagadnienia mogę zapewnić, że wybierając tę specjalność przyszły student nie będzie rozczarowany. W proces poznawczy tych nauk jest wprzęgnięty nie tylko rozum, ale są także zaangażowane emocje. Istotną rolę pełnią tu bowiem czynniki psychiczne związane z istotą przestępstwa i przestępcy jako kategoriami o szerokim zakresie poznania naukowo-prawnego, kryminalno-kryminalistycznego, medycznego, empirycznego, psychologiczno-psychiatrycznego, biologicznego, technicznego oraz informatycznego. Zdobycie tak rozległej wiedzy pozwoli absolwentom na znalezienie ciekawej pracy.

Kryminologia i kryminalistyka to ciekawe studia, które stwarzają dużo możliwości zawodowych. Zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających specjalistyczne kwalifikacje do pracy w m.in. w wymiarze sprawiedliwości, w służbach mundurowych, w sektorze bankowym i skarbowym. Absolwenci przygotowani są także do pracy w roli kuratorów sądowych i biegłych. Jest to zatem propozycja nie do odrzucenia!

Rozmawiała Magdalena Glaba.

O pozostałych kierunkach czytaj na: www.wszop.edu.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu