Szczegółowy opis uczelni

Studiuj w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią, która specjalizuje się w kształceniu kadr dla instytucji publicznych, a także dla sektora prywatnego. Kształcimy prawników i pracowników dla służb i formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Kompetencje absolwentów naszej Uczelni są wysoko oceniane przez pracodawców, co potwierdzają dane publikowane w Ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (www.ela.nauka.gov.pl).

Studentów do wykonywania zawodu przygotowuje doskonała kadra akademicka. Profesorowie, doktorzy, ale również sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcy prawni i funkcjonariusze policji.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym prowadzone są w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej. W sali sądowej oraz w laboratorium kryminalistycznym.

Na Uczelni działają organizacje studenckie i naukowe. Samorząd studencki dba o integrację, dobre i przyjazne miejsce do studiowania dla całej społeczności studenckiej.

Studenci, którzy chcą robić coś więcej niż tylko brać udział w zajęciach dydaktycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych. Do wyboru mają Koło Naukowe Nauk Penalnych „Liberum” zrzeszające pasjonatów prawa karnego lub Koło Naukowe "Pactum" skupiające sympatyków prawa cywilnego. Koła naukowe organizują konferencje naukowe, symulacje rozpraw, warsztaty tworzenia pism procesowych, konkursy krasomówcze i inne formy praktycznych kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i wykonywaniem zawodu prawnika.

Kameralny kampus położony w samym sercu Wrocławiu, w otoczeniu Wyspy Słodowej i Katedry tworzy niepowtarzalny klimat życia studenckiego organizowanego przez Samorząd Studentów i daje możliwość naszym Studentom częstego udziału w wydarzeniach kulturalnych miasta.


Kierunki studiów i specjalności

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PRAWO

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości - specjalność przygotowuje do egzaminów na aplikacje i wykonywania zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika, radcy prawnego.
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów - specjalność przygotowuje do świadczenia usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów, a także dochodzenie ich roszczeń.


STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Kryminologia i kryminalistyka - specjalność przygotowuje do pracy specjalistów w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organów ścigania
 • Zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotowuje do pracy specjalistów do spraw bezpieczeństwa publicznego
 • Cyberprzestępczośćspecjalność przygotowuje Cię do pracy w Policji, CBA czy też w służbach wywiadowczych
Rekrutacja na studia

KROK 1

WYPEŁNIJ ANKIETĘ OSOBOWĄ DOSTĘPNĄ W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM – IRK

KROK 2

SKOMPLETUJ WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • umowa o naukę,
 • podanie o wpisanie na listę studentów,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

KROK 3

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO SIEDZIBY UCZELNI

ul. Św. Jadwigi 12, Biuro Marketingu i Rekrutacji, pok. 115

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-16.00

KROK 4

ODBIERZ INFORMACJĘ O WPISIE NA LISTĘ STUDENTÓW

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

tel. (71) 71 88 135

e-mail: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

www.prawowroclaw.edu.pl


Biuro rekrutacji

tel. (71) 71 88 111

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyj...

Prawo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ukończenie studiów prawniczych otwiera absolwentom drogę do ubiegania się o…

Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu…

Studiuj Detektywistykę w Wyższej Szkole Prawa...

Studia na specjalności Detektywistyka to interdyscyplinarna, niezbędna wiedza przydatna do wspierania toczącego się śledztwa, dochodzenia oraz oceny jego przebiegu, a…

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wyższe...

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Procesowo - kryminalistyczna problematyka…

Lokalizacja