Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią, która specjalizuje się w kształceniu kadr dla instytucji publicznych, a także dla sektora prywatnego. Kształcimy prawników i pracowników dla służb i formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Kompetencje absolwentów naszej Uczelni są wysoko oceniane przez pracodawców, co potwierdzają dane publikowane w Ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (www.ela.nauka.gov.pl).

Studentów do wykonywania zawodu przygotowuje doskonała kadra akademicka. Profesorowie, doktorzy, ale również sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcy prawni i funkcjonariusze policji.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym prowadzone są w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej. W sali sądowej oraz w laboratorium kryminalistycznym.

Na Uczelni działają organizacje studenckie i naukowe. Samorząd studencki dba o integrację, dobre i przyjazne miejsce do studiowania dla całej społeczności studenckiej.

Studenci, którzy chcą robić coś więcej niż tylko brać udział w zajęciach dydaktycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych. Do wyboru mają Koło Naukowe Nauk Penalnych „Liberum” zrzeszające pasjonatów prawa karnego lub Koło Naukowe "Pactum" skupiające sympatyków prawa cywilnego. Koła naukowe organizują konferencje naukowe, symulacje rozpraw, warsztaty tworzenia pism procesowych, konkursy krasomówcze i inne formy praktycznych kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i wykonywaniem zawodu prawnika.

Kameralny kampus położony w samym sercu Wrocławiu, w otoczeniu Wyspy Słodowej i Katedry tworzy niepowtarzalny klimat życia studenckiego organizowanego przez Samorząd Studentów i daje możliwość naszym Studentom częstego udziału w wydarzeniach kulturalnych miasta.


Oferta edukacyjna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PRAWO

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości - specjalność przygotowuje do egzaminów na aplikacje i wykonywania zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika, radcy prawnego.
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów - specjalność przygotowuje do świadczenia usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów, a także dochodzenie ich roszczeń.


STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Kryminologia i kryminalistyka - specjalność przygotowuje do pracy specjalistów w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organów ścigania
 • Zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotowuje do pracy specjalistów do spraw bezpieczeństwa publicznego
 • Detektywistyka - specjalność przygotowuje do zdobycia licencji detektywa i pracy w pionach dochodzeniowo-śledczych organów ścigania
Rekrutacja na studia

KRYTERIA PRZYJĘĆ

O przyjęciu na studia do Wyższej Szkoły Prawa nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym, ani wybór zdawanych przedmiotów. Ważny jest fakt posiadania świadectwa dojrzałości.

PROCES REKRUTACJI SKŁADA SIĘ Z 4 KROKÓW:

Krok 1

Przygotuj dokumenty niezbędne do rozpoczęcia rekrutacji:

 • świadectwo dojrzałości (zrób kserokopię)
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (zrób kserokopię)
 • dowód osobisty (zrób kserokopię)
 • zdjęcie do legitymacji w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli.

Krok 2

Zaloguj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie uczelni.

System wygeneruje dokumenty, a Ty je wydrukuj:

 • umowę o naukę
 • formularz zgłoszeniowy
 • podanie o zarejestrowanie kandydata na studia

Krok 3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej – 100 PLN

Krok 4

Zgłoś się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • umowa o naukę,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • podanie o zarejestrowanie kandydata na studia.

Biuro Rekrutacji pracuje w:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -16.00
 • środę w godz. 9.00 - 17.00
 • sobotę w godz. 9.00 - 14.00

e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

tel. (71) 71 88 135

e-mail: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

www.prawowroclaw.edu.pl


Biuro rekrutacji

tel. (71) 71 88 111

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.

Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód

Prawo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ukończenie studiów prawniczy

...

Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodar

...

Studiuj Detektywistykę w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Studia na specjalności Detektywistyka to interdyscyplinarna, niezbędna wiedza przydatna do wspierani

...

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu - Międzynarodow

...

Lokalizacja