Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów
(+) 693 103 446
info@wsb.tarnow.pl
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-tarnow
8.28
0.00%
57
głosów

Filia Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Tarnowie istnieje na tarnowskim rynku edukacyjnym od wielu lat.

W jej murach do chwili obecnej wykształciło się przeszło 3 tys. osób - absolwentów WSB-NLU doskonale przygotowanych do pracy i życia w warunkach gospodarki globalnej i społeczeństwa wiedzy.

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach jesteśmy nastawieni na indywidualny rozwój studenta, z uwzględnieniem jego predyspozycji, dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz zainteresowań.


W Filii WSB-NLU w Tarnowie można studiować:

Na kierunku „Zarządzanie” na studiach I i II stopnia w dwóch modelach:

Studia niestacjonarne:

 • Wykłady odbywają się na terenie uczelni oraz dodatkowo są transmitowane za pomocą systemu Cloud Academy.
 • Ćwiczenia odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.

Studia w modelu CloudA:

 • Wykłady odbywają się w siedzibie głównej uczelni w Nowym Sączu oraz dodatkowo są transmitowane za pomocą systemu Cloud Academy.
 • Ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzytaniem systemu Cloud Academy.

Na kierunku „Psychologia” na studiach jednolitych magisterskich w modelu RealTime Online.

Na kierunku „Informatyka” na studiach inżynierskich w modelu RealTime Online.


Pełną ofertę Filii WSB-NLU w Tarnowie można znaleźć na stronie: www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-tarnow

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego