Jakiego artykułu szukasz?

Matura rozszerzona z biologii – jakie studia mogę wybrać?

Zdajesz biologię na maturze i zastanawiasz się, na jakie kierunki możesz rekrutować? Zbieramy informacje, na jakie studia ten przedmiot punktowany jest podczas naboru. Sprawdź, które kierunki warto wziąć pod uwagę. Poznaj wymogi rekrutacyjne i znajdź interesującą Cię uczelnię.

Matura rozszerzona z biologii – jakie studia mogę wybrać?

Decyzję o przedmiotach wybieranych na maturze podejmuje się najczęściej w oparciu o swoje zainteresowania, upodobania, zamiłowanie do danej dziedziny nauki, ale też mając w perspektywie przyszłe studia i wymogi rekrutacyjne na określonych kierunkach kształcenia. Jeśli nawet Twoja ścieżka edukacyjna jest już jasno sprecyzowana, warto spojrzeć szerzej, jakie możliwości w kontekście naboru na studia daje matura z konkretnego przedmiotu.

Rekrutacja na studia

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia jest zdanej matury. Oznacza to, że w obowiązującej obecnie formule należy uzyskać 30% maksymalnej liczby punktów z poziomu podstawowego w części pisemnej egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki, 30% maksymalnej liczby punktów z ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego a także przystąpić do matury z jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, dla którego obecnie nie określono progu zdawalności.

Łącznie można zdawać sześć przedmiotów dodatkowych. Ich wybór znacznie poszerza możliwości rekrutacyjne kandydata. Jeśli na konkretny kierunek studiów wymagana jest matura z określonego przedmiotu, brak tego wyniku na świadectwie niekiedy uniemożliwia udział w naborze, ewentualnie spowoduje, że kandydat uzyska 0 punktów, co również minimalizuje szanse na zdobycie miejsca na studiach.

Rekrutacja na uczelnie niepubliczne najczęściej (choć nie zawsze) odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń i dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów. Rozważając poniżej różne ścieżki kształcenia pod uwagę bierzemy przede wszystkim kierunki studiów stacjonarnych będące w ofercie publicznych szkół wyższych.

Zawsze jednak szczegółowe warunki naboru w danym roku akademickim należy sprawdzać bezpośrednio w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni.

Biologia na maturze – jakie studia?

Biologię na maturze można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym, jako przedmiot dodatkowy. Jeśli taki jest Twój wybór, zapewne Twoje zainteresowania leżą w obszarze nauk przyrodniczych. Bliski jest Ci świat roślin, zwierząt, człowieka. Jesteś miłośnikiem natury, środowiska przyrodniczego. Przypuszczalnie masz naturę naukowca, jesteś osobą dociekliwą.

Prawdopodobnie będziesz rozważać studia biologiczno-przyrodnicze. Zobacz, jak liczną grupę kierunków stanowią. Szczegółowe zasady naboru sprawdzaj w zakładce „Rekrutacja” znajdującej się pod nazwą każdej uczelni realizującej kształcenie z tego obszaru.

Wybierając na maturze biologię ogniskujesz się na określonej grupie kierunków. Masz szansę wybrać studia, na które biologia może być wskazana jako przedmiot punktowany (choć uczelnia dopuszcza także inne przedmioty wybrane przez kandydata). Możesz jednocześnie walczyć o indeks na studiach, gdzie rozszerzona matura z biologii jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w rekrutacji.

Biologia, Bioinformatyka, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Technologia chemiczna i kierunki pokrewne to najbardziej oczywiste studia, na które można aplikować z maturą z biologii.

Rozszerzona matura z biologii pozwala na wybór wielu kierunków medycznych. Możesz wziąć pod uwagę Analitykę medyczną, Dietetykę, Kosmetologię, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapię, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne. Na niektórych uczelniach medycznych na tych kierunkach może być wymagany drugi przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Z biologią na maturze możesz startować na kierunki rolnicze i leśne, przykładowo: Ogrodnictwo, Rolnictwo, Inżynieria rolnicza, Leśnictwo, Weterynaria, Zootechnika i pokrewne.

Wybrać można również niektóre studia inżynierskie, np. Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Cyberbezpieczeństwo, Technologia żywności i żywienie człowieka czy społeczne: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jest grupa kierunków, na których obowiązuje dowolny przedmiot dodatkowy. To oznacza, że zdając biologię możesz rekrutować na wybranych uczelniach np. na: Bezpieczeństwo narodowe, Kognitywistykę, Logistykę, Kryminologię, Filozofię, Archeologię, Sztuczną inteligencję, czyli kierunki, które nie kojarzą się w sposób oczywisty z biologią.

Progi punktowe na studia

Jeśli chcesz sprawdzić swoje szanse w rekrutacji, zobacz, jakie progi punktowe obowiązywały w ubiegłych latach. Progi punktowe informują, jaką minimalną liczbę punktów należało uzyskać, aby dostać się na określony kierunek studiów. To oczywiście wartość poglądowa, historyczna, obliczona na podstawie wyników kandydatów już przyjętych na studia. Jaka liczba punktów zagwarantuje sukces w bieżącej rekrutacji zależeć będzie od poziomu tegorocznych kandydatów, wyników, jakie w tym roku uzyskają z przedmiotów rekrutacyjnych. Informacji o progach punktowych szukaj w zakładce o tej właśnie nazwie znajdującej się przy wizytówce każdej uczelni w Wyszukiwarce Szkół Wyższych.

Jakie studia wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Poznaj bliżej kierunki biologiczno-przyrodnicze

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni.

Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura rozszerzona z języka niemieckiego – jakie studia wybrać?
Matura rozszerzona z języka niemieckiego – jakie studia wybrać?
Matura rozszerzona z języka polskiego – jakie studia wybrać?
Matura rozszerzona z języka polskiego – jakie studia wybrać?
Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z historii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z historii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z geografii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z geografii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z informatyki – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z informatyki – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z języka angielskiego – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z języka angielskiego – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z chemii i biologii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z chemii i biologii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z chemii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z chemii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z fizyki - jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z fizyki - jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z matematyki – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z matematyki – jakie studia mogę wybrać?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie