Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty

Przed tobą rok przygotowań do egzaminu wieńczącego edukację w szkole średniej? Zdobądź informacje o maturze w 2024. Poznaj szczegółowe terminy egzaminów, również poprawkowych, sprawdź przedmioty maturalne, warunki zdania matury. Dowiedz się także o możliwościach studiowania i wymogach rekrutacyjnych na wybrane uczelnie.

Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty

Terminy matur 2024

W 2024 roku matura rozpocznie się we wtorek 7 maja. O godz. 9.00 maturzyści przystąpią do pierwszego egzaminu obowiązkowego – języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym. 8 maja odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 9 maja o 9.00 przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści, którzy wybiorą inny język obcy (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) przystępują do egzaminu o godz. 14.00.

Kolejne dni to egzaminy z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym a także języków obcych zdawanych na poziomie dwujęzycznym.

Ostatni pisemny egzamin pisemny zaplanowano 23 maja.

24 maja odbędą się egzaminy w języku obcym przewidziane dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Między 11 a 25 maja 2024 r. zaplanowane są egzaminy ustne, których szczegółowy harmonogram ustalają szkoły.

3 czerwca 2024 r. rozpoczynają się egzaminy zdawane w terminie dodatkowym. Potrwają do 17 czerwca. Dodatkowy egzamin maturalny przewidziany jest dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym.

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów maturalnych w 2024 możesz sprawdzić w Kalendarzu Maturzysty.

Wyniki matur 2024

9 lipca 2024 r. ogłoszone będą wyniki tegorocznych matur, zdawanych zarówno w terminie podstawowym, jak i dodatkowym.

Od tego dnia będą także wydawane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych na maturze.

Wyniki matur poprawkowych będą znane 10 września 2024 r.

Matura 2024 – przedmioty

Obowiązkiem każdego maturzysty jest przystąpienie minimum do czterech przedmiotów w części pisemnej, w tym trzech obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

oraz jednego przedmiotu dodatkowego, dowolnie wybranego, zdawanego na poziomie rozszerzonym (ewentualne dwujęzycznym, w przypadku języków obcych):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język mniejszości narodowej (do wyboru: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Spośród powyższych przedmiotów dodatkowych można wybrać jeszcze 5 innych. Nie ma konieczności ich zdawania, to jedynie wybór maturzysty podyktowany wymogami rekrutacyjnymi na określony kierunek studiów. Dlatego warto szczegółowo poznać ofertę kształcenia i zasady naboru, aby przedmioty zdawane na maturze pozwoliły z sukcesem uczestniczyć w rekrutacji na wymarzone kierunki.

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Wszystkich maturzystów obowiązują także egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, ewentualnie języka mniejszości narodowej – wszystkie bez określania poziomu.

Warunki zdania matury

Jak wspomniano, każdy maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przynajmniej 30% punktów. Punkty z przedmiotu dodatkowego nie wpływają na zdanie matury.

Matura poprawkowa 2024

Poprawka matury w tym samym jeszcze roku możliwa jest tylko w sytuacji, gdy nie uzyska się wymaganego minimum 30% punktów tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, zdawanych w części pisemnej lub ustnej.

Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz.9.00, ustny – 21 sierpnia.

Deklaracje maturalne

Wrzesień to czas złożenia wstępnych deklaracji przez maturzystów. Określają, jakie przedmioty dodatkowe planują wybrać na maturze. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

W lutym roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Sprawdź dostępne kierunki w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej uczelni.

Poznaj wszystkie kierunki studiów.

Matura – organizacja

Co można i co trzeba zabrać ze sobą na maturę?

Koniecznie należy posiadać dowód osobisty. Należy też zaopatrzyć się w długopis lub pióro z czarnym atramentem. Warto mieć ze sobą małą butelkę wody. Można również przynieść te przybory, które będą niezbędne do rozwiązywania arkuszy z określonych przedmiotów.

Dozwolone są: linijka, lupa, prosty kalkulator. Szkoła udostępni także wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Szczegółowy wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z konkretnego przedmiotu opublikowany jest na stronie CKE.

Warunki przeprowadzania matury i jej forma dostosowane są do szczególnych potrzeb zdających, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to choćby osób niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dla tych osób przygotowywane są m.in. odrębne arkusze, zapewnione jest odpowiednie miejsce pracy, wydłużony czas egzaminu, ustalone odmienne zasady oceniania, jak i inne dostosowania, wynikające z dostarczonego orzeczenia.

Rekrutacja na studia 2024

Pomyślnie zdana matura to przepustka na studia. Osoby, które nie posiadają świadectwa maturalnego nie mogą rozpocząć kształcenia wyższego nawet na uczelniach, gdzie przewidziany jest wolny nabór, a wyniki uzyskane na maturze nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Już teraz dowiedz się wszystkich szczegółów na temat rekrutacji na studia. Poznaj terminy, opłaty, procedury.

Sprawdź, czym są progi punktowe.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu