Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty

Przed tobą rok przygotowań do egzaminu wieńczącego edukację w szkole średniej? Zdobądź informacje o maturze w 2024. Poznaj szczegółowe terminy egzaminów, również poprawkowych, sprawdź przedmioty maturalne, warunki zdania matury. Dowiedz się także o możliwościach studiowania i wymogach rekrutacyjnych na wybrane uczelnie.

Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty

Terminy matur 2024

W 2024 roku matura rozpocznie się we wtorek 7 maja. O godz. 9.00 maturzyści przystąpią do pierwszego egzaminu obowiązkowego – języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym. 8 maja odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 9 maja o 9.00 przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści, którzy wybiorą inny język obcy (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) przystępują do egzaminu o godz. 14.00.

Kolejne dni to egzaminy z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym a także języków obcych zdawanych na poziomie dwujęzycznym.

Ostatni pisemny egzamin pisemny zaplanowano 23 maja.

24 maja odbędą się egzaminy w języku obcym przewidziane dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Między 11 a 25 maja 2024 r. zaplanowane są egzaminy ustne, których szczegółowy harmonogram ustalają szkoły.

3 czerwca 2024 r. rozpoczynają się egzaminy zdawane w terminie dodatkowym. Potrwają do 17 czerwca. Dodatkowy egzamin maturalny przewidziany jest dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym.

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów maturalnych w 2024 możesz sprawdzić w Kalendarzu Maturzysty.

Wyniki matur 2024

9 lipca 2024 r. ogłoszone będą wyniki tegorocznych matur, zdawanych zarówno w terminie podstawowym, jak i dodatkowym.

Od tego dnia będą także wydawane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych na maturze.

Wyniki matur poprawkowych będą znane 10 września 2024 r.

Matura 2024 – przedmioty

Obowiązkiem każdego maturzysty jest przystąpienie minimum do czterech przedmiotów w części pisemnej, w tym trzech obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

oraz jednego przedmiotu dodatkowego, dowolnie wybranego, zdawanego na poziomie rozszerzonym (ewentualne dwujęzycznym, w przypadku języków obcych):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język mniejszości narodowej (do wyboru: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Spośród powyższych przedmiotów dodatkowych można wybrać jeszcze 5 innych. Nie ma konieczności ich zdawania, to jedynie wybór maturzysty podyktowany wymogami rekrutacyjnymi na określony kierunek studiów. Dlatego warto szczegółowo poznać ofertę kształcenia i zasady naboru, aby przedmioty zdawane na maturze pozwoliły z sukcesem uczestniczyć w rekrutacji na wymarzone kierunki.

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Wszystkich maturzystów obowiązują także egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, ewentualnie języka mniejszości narodowej – wszystkie bez określania poziomu.

Warunki zdania matury

Jak wspomniano, każdy maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przynajmniej 30% punktów. Punkty z przedmiotu dodatkowego nie wpływają na zdanie matury.

Matura poprawkowa 2024

Poprawka matury w tym samym jeszcze roku możliwa jest tylko w sytuacji, gdy nie uzyska się wymaganego minimum 30% punktów tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, zdawanych w części pisemnej lub ustnej.

Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz.9.00, ustny – 21 sierpnia.

Deklaracje maturalne

Wrzesień to czas złożenia wstępnych deklaracji przez maturzystów. Określają, jakie przedmioty dodatkowe planują wybrać na maturze. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

W lutym roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Sprawdź dostępne kierunki w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej uczelni.

Poznaj wszystkie kierunki studiów.

Matura – organizacja

Co można i co trzeba zabrać ze sobą na maturę?

Koniecznie należy posiadać dowód osobisty. Należy też zaopatrzyć się w długopis lub pióro z czarnym atramentem. Warto mieć ze sobą małą butelkę wody. Można również przynieść te przybory, które będą niezbędne do rozwiązywania arkuszy z określonych przedmiotów.

Dozwolone są: linijka, lupa, prosty kalkulator. Szkoła udostępni także wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Szczegółowy wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z konkretnego przedmiotu opublikowany jest na stronie CKE.

Warunki przeprowadzania matury i jej forma dostosowane są do szczególnych potrzeb zdających, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to choćby osób niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dla tych osób przygotowywane są m.in. odrębne arkusze, zapewnione jest odpowiednie miejsce pracy, wydłużony czas egzaminu, ustalone odmienne zasady oceniania, jak i inne dostosowania, wynikające z dostarczonego orzeczenia.

Rekrutacja na studia 2024

Pomyślnie zdana matura to przepustka na studia. Osoby, które nie posiadają świadectwa maturalnego nie mogą rozpocząć kształcenia wyższego nawet na uczelniach, gdzie przewidziany jest wolny nabór, a wyniki uzyskane na maturze nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Już teraz dowiedz się wszystkich szczegółów na temat rekrutacji na studia. Poznaj terminy, opłaty, procedury.

Sprawdź, czym są progi punktowe.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego