Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?

30% maksymalnej liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów obowiązkowych to próg zdania matury. Wynik ten odnosi się do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej – języka polskiego, języka obcego oraz matematyki zdawanych na poziomie podstawowym a także egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Czy to jedyny warunek uzyskania świadectwa? Jakie wymogi należy spełnić, aby w 2024 roku zdać maturę.

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?

Egzamin maturalny 2024 – przedmioty obowiązkowe

W tym roku maturzyści przystępują do egzaminów zdawanych w części ustnej i pisemnej.

W części ustnej obowiązują dwa przedmioty, bez określania ich poziomu:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

W części pisemnej obowiązują:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym
 • dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

Matura 2024 – przedmioty dodatkowe

Ponadto absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, zdawanych w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, które wybiera spośród:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka ‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej
 • język litewski jako język mniejszości narodowej
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

lub w części ustnej, wybranych spośród:

 • język angielski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język francuski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język hiszpański bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język niemiecki bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język rosyjski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język włoski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język litewski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej bez określania poziomu
 • język kaszubski jako język regionalny bez określania poziomu

Matura 2024 - warunki uzyskania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego (bez wskazywania poziomu) oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (zdawanych na poziomie podstawowym)
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Poprawka z matury

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, nadal masz szansę w tym samym roku uzyskać świadectwo dojrzałości. W terminie sierpniowym przewidziany jest egzamin poprawkowy, jego pozytywny wynik gwarantuje zdanie matury.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Matura 2024 – terminy

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – od 20 do 21 sierpnia 2024 r.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2024 - kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 9 lipca 2024 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 10 września 2024 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Deklaracje maturalne

Co roku już we wrześniu uczniowie klas maturalnych składają wstępne deklaracje, z których przedmiotów dodatkowych będą zdawać maturę. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

W lutym należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Ostateczna deklaracja jest wiążąca i nie ma możliwości dokonywania w niej zmian (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku braku deklaracji ostatecznej wiążąca jest deklaracja wstępna.

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości. Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów.

Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu