Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – egzaminy ustne

W 2024 ustna matura jest obowiązkowa. Wszyscy maturzyści przystępują do egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, ewentualnie języka mniejszości narodowych. Przeczytaj, jak przebiega ustna matura. Sprawdź terminy oraz zasady oceniania.

Matura 2024 – egzaminy ustne

Przed nami kolejna edycja egzaminu dojrzałości, kiedy została przywrócona została obowiązkowa matura ustna.

W poprzednich latach z powodu obostrzeń sanitarnych ta część egzaminów językowych dotyczyła tylko tych maturzystów, którzy wybierali kierunki studiów, na których rekrutacja przewidywała punkty z ustnej matury.

Matura 2024 – przedmioty zdawane w części ustnej

Wszyscy maturzyści obowiązkowo przystępują do egzaminu w części ustnej z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego

Każdy maturzysta może niezależnie wybrać 5 dodatkowych przedmiotów, przy czym w części ustnej mogą to być:

 • język angielski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język francuski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język hiszpański bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język niemiecki bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język rosyjski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język włoski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język litewski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej bez określania poziomu
 • język kaszubski jako język regionalny bez określania poziomu

Matura ustna 2024 - język polski

Na część ustną matury z języka polskiego, zdawanej bez określania poziomu (również języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego) przewidziano 30 minut, z czego pierwszych 15 minut to czas na przygotowanie, a następnie wygłoszenie wypowiedzi oraz rozmowa z zespołem egzaminującym.

Egzamin ustny sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, która może być inspirowana utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury czy materiałem ikonograficznym.

Maturzysta losuje zestaw zawierający dwa zadania. Pierwsze dotyczy jednej z lektur obowiązkowych i pochodzi z tzw. puli pytań jawnych. W tym roku lista pytań został okrojona do 110. Są one dostępne, pozwalają wcześniej przygotować wypowiedź zgodnie z zawartym poleceniem. Sprawdź obowiązującą listę pytań jawnych. Polecenie zawiera zagadnienie w formie twierdzenia lub pytania, odnoszące się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu.

Drugie zadanie odnosi się do zagadnień związanych z literaturą, kulturą i językiem. Może zawierać – oprócz polecenia – tekst literacki, tekst kultury, tekst ikonograficzny lub jego fragment.

Matura ustna 2024 - język obcy nowożytny

Matura ustna z języka obcego nowożytnego odbywa się bez określania poziomu. Po wylosowaniu przez maturzystę zestawu egzaminacyjnego najpierw odbywa się krótka, ok. 2-minutowa rozmowa wstępna, a następnie wykonanie zadania z zestawu.

Na egzamin przewidziano 15 minut.

Zestaw zawiera trzy zadania, które polegają na:

 1. przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu
 2. dokonaniu przez zdającego opisu wylosowanej ilustracji oraz odpowiedzi na pytania egzaminujących
 3. wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Matura ustna 2024 – zasady oceny

Za egzamin ustny z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Punkty przyznawane są w czterech kryteriach:

 • aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 punktów)
 • kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie (od 0 do 4 punktów)
 • aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 punktów)
 • zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas rozmowy (od 0 do 4 punktów).

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego oceniany jest według kryteriów:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Maksymalnie zdobyć można 30 punktów.

Matura 2024 – terminy egzaminów ustnych

Terminy główne egzaminów ustnych ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Ustne egzaminy odbędą się między 11 a 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Terminy wskazane przez szkołę będą oczywiście uwzględniały inne przedmioty zdawane przez abiturienta, których egzaminy pisemne przypadają również w tym przedziale czasowym.

Jest możliwość podejścia do matury w terminie dodatkowym. Dotyczy on osób, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do matury w terminie podstawowym i uzyskały zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przewidziano w dniach 10-12 czerwca. W tym wypadku również szczegółowe terminy ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych (czyli również jednego z egzaminów ustnych) nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz przystąpić do poprawki jeszcze tego samego roku, w sierpniu.

Część ustna egzaminu poprawkowego – 21 sierpnia 2024 roku.

Sprawdź szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów maturalnych w 2024 roku w Kalendarzu maturzysty.

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Możliwe jest to po spełnieniu następujących warunków:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Lubelska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa