Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – egzaminy ustne

W 2024 ustna matura jest obowiązkowa. Wszyscy maturzyści przystępują do egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, ewentualnie języka mniejszości narodowych. Przeczytaj, jak przebiega ustna matura. Sprawdź terminy oraz zasady oceniania.

Matura 2024 – egzaminy ustne

Przed nami kolejna edycja egzaminu dojrzałości, kiedy została przywrócona została obowiązkowa matura ustna.

W poprzednich latach z powodu obostrzeń sanitarnych ta część egzaminów językowych dotyczyła tylko tych maturzystów, którzy wybierali kierunki studiów, na których rekrutacja przewidywała punkty z ustnej matury.

Matura 2024 – przedmioty zdawane w części ustnej

Wszyscy maturzyści obowiązkowo przystępują do egzaminu w części ustnej z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego

Każdy maturzysta może niezależnie wybrać 5 dodatkowych przedmiotów, przy czym w części ustnej mogą to być:

 • język angielski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język francuski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język hiszpański bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język niemiecki bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język rosyjski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język włoski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język litewski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej bez określania poziomu
 • język kaszubski jako język regionalny bez określania poziomu

Matura ustna 2024 - język polski

Na część ustną matury z języka polskiego, zdawanej bez określania poziomu (również języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego) przewidziano 30 minut, z czego pierwszych 15 minut to czas na przygotowanie, a następnie wygłoszenie wypowiedzi oraz rozmowa z zespołem egzaminującym.

Egzamin ustny sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, która może być inspirowana utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury czy materiałem ikonograficznym.

Maturzysta losuje zestaw zawierający dwa zadania. Pierwsze dotyczy jednej z lektur obowiązkowych i pochodzi z tzw. puli pytań jawnych. W tym roku lista pytań został okrojona do 110. Są one dostępne, pozwalają wcześniej przygotować wypowiedź zgodnie z zawartym poleceniem. Sprawdź obowiązującą listę pytań jawnych. Polecenie zawiera zagadnienie w formie twierdzenia lub pytania, odnoszące się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu.

Drugie zadanie odnosi się do zagadnień związanych z literaturą, kulturą i językiem. Może zawierać – oprócz polecenia – tekst literacki, tekst kultury, tekst ikonograficzny lub jego fragment.

Matura ustna 2024 - język obcy nowożytny

Matura ustna z języka obcego nowożytnego odbywa się bez określania poziomu. Po wylosowaniu przez maturzystę zestawu egzaminacyjnego najpierw odbywa się krótka, ok. 2-minutowa rozmowa wstępna, a następnie wykonanie zadania z zestawu.

Na egzamin przewidziano 15 minut.

Zestaw zawiera trzy zadania, które polegają na:

 1. przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu
 2. dokonaniu przez zdającego opisu wylosowanej ilustracji oraz odpowiedzi na pytania egzaminujących
 3. wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Matura ustna 2024 – zasady oceny

Za egzamin ustny z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Punkty przyznawane są w czterech kryteriach:

 • aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 punktów)
 • kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie (od 0 do 4 punktów)
 • aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 punktów)
 • zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas rozmowy (od 0 do 4 punktów).

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego oceniany jest według kryteriów:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Maksymalnie zdobyć można 30 punktów.

Matura 2024 – terminy egzaminów ustnych

Terminy główne egzaminów ustnych ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Ustne egzaminy odbędą się między 11 a 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Terminy wskazane przez szkołę będą oczywiście uwzględniały inne przedmioty zdawane przez abiturienta, których egzaminy pisemne przypadają również w tym przedziale czasowym.

Jest możliwość podejścia do matury w terminie dodatkowym. Dotyczy on osób, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do matury w terminie podstawowym i uzyskały zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przewidziano w dniach 10-12 czerwca. W tym wypadku również szczegółowe terminy ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych (czyli również jednego z egzaminów ustnych) nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz przystąpić do poprawki jeszcze tego samego roku, w sierpniu.

Część ustna egzaminu poprawkowego – 21 sierpnia 2024 roku.

Sprawdź szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów maturalnych w 2024 roku w Kalendarzu maturzysty.

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Możliwe jest to po spełnieniu następujących warunków:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie