Jakiego kierunku studiów szukasz?

Edukacja prorozwojowa

Studia na kierunku Edukacja prorozwojowa stawiają na następujące aspekty kształcenia:

 • Integracja - łączymy wiedzę ekspertów akademickich z wiedzą i doświadczeniem uznanych w branży edukacyjnej praktyków.
 • Interdyscyplinarność - dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!
 • Innowacyjność - stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).
 • IT - kształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystywać w swojej codziennej pracy

Oferowane specjalizacje:

 • EDUKACJA ELEMENTARNA - specjalizacja dająca uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
 • PROFILAKTYKA I PORADNICTWO W EDUKACJI - zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MEN z 2009 roku
 • TECHNOLOGIE EDUKACYJNE- uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych i edukacji medialnej w klasach I-III

Dla kogo studia na kierunku edukacja prorozwojowa

To propozycja dla nowoczesnych pedagogów, otwartych na niestandardowe podejście do procesu nauczania. Osób komunikatywnych, kreatywnych, dynamicznych, lubiących pracę z dziećmi - cierpliwych, empatycznych.

Program kształcenia na kierunku edukacja prorozwojowa

Program studiów obejmuje zagadnienia z obszaru psychologii, socjologii, nowych mediów, coachingu.

Przykładowe przedmioty kształcenia:

 • osobowość i różnice indywidualne,
 • rozwój człowieka w biegu życia,
 • filozofia edukacji,
 • rozwój myśli edukacyjnej,
 • psychologia społeczna,
 • socjologia edukacji,
 • procesy i mechanizmy edukacyjne,
 • edukacyjne aspekty mediów,
 • projektowanie komunikacji w usługach edukacyjnych,
 • projektowanie procesu badawczego,
 • IT w badaniach społecznych,
 • paradygmaty edukacyjne,
 • współczesne koncepcje wychowania,
 • prawne podstawy działalności edukacyjnej,
 • diagnostyka psychopedagogiczna,
 • trening wrażliwości społecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku edukacja prorozwojowa

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku edukacja prorozwojowa

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w takich miejscach, jak: publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce), nauczyciel domowy, ewaluator programów edukacji.

Rekomendowane jest zatrudnienie w takich zawodach, jak: doradca personalny, opiekun środowiskowy, asesor kompetencji, menedżer projektów szkoleniowych, projektant rozwoju, mentor kształcenia ustawicznego, samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych, placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego, firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego, ośrodki szkoleniowe, nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III), specjalista ds e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów on-line, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Opinie o kierunku edukacja prorozwojowa

Collegium Da Vinci to zupełnie nowe, inne spojrzenie na temat kształcenia. Tutaj najważniejsza jest praktyka, zdobywanie umiejętności, które wydają się po prostu niezbędne w pracy zawodowej. To świetna uczelnia. Gdybym drugi raz miała wybierać uczelnię, raz jeszcze postawiłabym na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Kierunki pokrewne do kierunku edukacja prorozwojowa

Jakie uczelnie oferują kierunek edukacja prorozwojowa

W których miastach można studiować kierunek edukacja prorozwojowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie