Jakiego kierunku studiów szukasz?

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Studia na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie dostarczają wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie, bądź euroregionie oraz funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wyposażają również w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w służbach mundurowych oraz instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, wizyty studyjne w instytucjach państwowych i samorządowych takich jak: Policja, Centra Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Wojsko, Służba Graniczna oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością obywatelską i problematyką bezpieczeństwa. Studenci mają możliwość w toku studiów uzyskać dodatkowe kwalifikacje realizując kurs samoobrony lub ratownictwa wodnego.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób intersujących się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, które potrafią wpracować w grupie, są aktywnymi obywatelami i chcą mieć udział w tworzeniu demokratycznego społeczeństwa.

Program kształcenia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • podstawy filozofii
 • podstawy prawa
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwojowa
 • filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna
 • podstawy socjologii i socjologia wychowania
 • historia myśli społecznej i pedagogicznej
 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • społeczno-edukacyjna przestrzeń rodziny
 • etyka zawodu nauczyciela
 • prawo oświatowe
 • diagnostyka pedagogiczna
 • podstawy metodologii badań w edukacji
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • metodyka wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej
 • metodyka edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej
 • wprowadzenie do nauki o polityce i administracji
 • funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej
 • podstawy wiedzy o społeczeństwie obywatelskim
 • samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata z części pisemnej na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • przedmiot lub przedmioty dodatkowe.

Perspektywy pracy po kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szkolnictwie jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa lub nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • Policji, Wojsku, innych służbach mundurowych,
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego;
 • instytucjach rządowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i wiedzą o społeczeństwie.

Opinie o kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Kierunki pokrewne do kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Jakie uczelnie oferują kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

W których miastach można studiować kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie