Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechanics of vehicles and construction machinery

Mechanics of Vehicles and Construction Machinery (mechanika pojazdów i maszyn roboczych) to anglojęzyczne studia drugiego stopnia. Ich studenci uczą się projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic.

W ramach studiów można wybrać jedną z pięciu specjalizacji:

 • Combustion Engines
 • Computer Aided Engineering
 • Construction machinery
 • Machines Dynamics
 • Vehicles.

Dla kogo studia na kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Odpowiedni kandydat na ten kierunek powinien władać językiem angielskim w stopniu wystarczającym, aby zrozumieć tematykę zajęć. Dobrze widziane są osoby z uzdolnieniami w kierunku przedmiotów ścisłych oraz pasjonaci maszyn i mechaniki.

Program kształcenia na kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Przykładowe zajęcia obowiązkowe na kierunku:

 • Complex number analysis
 • Probability and statistics
 • Advanced applied mechanics
 • Integrated production systems
 • Design theory
 • Physics
 • Automatic control
 • Local models of layered structures
 • Computer modelling in engineering practice.
 • Technological systems safety
 • Selected topics of thermodynamics and fluid dynamics
 • Introduction to robotics
 • Knowledge based systems in engineering design
 • Advanced structural materials
 • Modelling and testing of machines
 • Vehicles dynamics
 • Numerical methods in mechanics
 • Computer aided manufacturing.

Wśród zajęć do wyboru znajdują się między innymi:

 • Active safety systems in an automobile
 • Ecological powertrains
 • Simulation of vehicles and machines
 • Combustion and catalysis
 • Degradation of supporting structures
 • Introduction to modeling and control of construction machinery
 • Distributed mechatronics systems
 • Advanced methods of digital signal processing.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Absolwenci mogą podjąć pracę w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach.

Opinie o kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Kierunki pokrewne do kierunku mechanics of vehicles and construction machinery

Jakie uczelnie oferują kierunek mechanics of vehicles and construction machinery

W których miastach można studiować kierunek mechanics of vehicles and construction machinery

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański