Szczegółowy opis uczelni
Wybierz studia w WSL

Wysoka jakość studiowania i wartość dyplomu oraz praktyczna wiedza - do realizacji tych celów zmierza każde działanie Wyższej Szkoły Logistyki.

Twoim udziałem jako studenta WSL staną się wszystkie korzyści, które niesie ze sobą kształcenie specjalistyczne, nastawione na praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy we wszystkich obszarach logistyki.

Założycielem i Partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Logistyki jest Instytut Logistyki i Magazynowania od ponad 40 lat czołowy instytut badawczy, realizujący funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Takiego zaplecza nie ma żadna inna uczelnia logistyczna w Polsce!

Studenci pierwszej w Polsce uczelni logistycznej mają unikalną okazję kontaktu z najlepszymi w kraju specjalistami w dziedzinie logistyki i elektronicznej gospodarki, którzy swoją wiedzę i umiejętności rozwijają w ramach innowacyjnych międzynarodowych i krajowych programów badawczych oraz podczas realizacji licznych prac doradczych i wdrożeniowych w różnych dziedzinach gospodarki, administracji oraz w przedsiębiorstwach.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z przedsiębiorstwami, które zaliczane są do liderów branży logistycznej. Jako student WSL zyskasz bezpośredni dostęp do ofert praktyk i staży w renomowanych firmach. Biznesowi partnerzy WSL regularnie włączają się w inicjatywy podejmowane przez Uczelnię, wspierają je finansowo, przekazują materiały dydaktyczne. Informacje o rynku pracy, które WSL pozyskuje dzięki aktywnej współpracy, wpływają na zmiany w programie kształcenia tak, aby był on zawsze adekwatny do stawianych absolwentom oczekiwań. Przedstawicieli i menedżerów firm, które mogą stać się Twoim przyszłym pracodawcą, możesz poznać podczas spotkań z logistyką w ramach programu LogMeeting.

Studenci o WSL:
Studiuj logistykę

Studia Dualne - International Logistics

Studia dualne I stopnia to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwie z którym student podpisuje umowę stażową.

Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Więcej o studiach dualnych

Stu­dia licen­cjac­kie

Programy studiów w Wyższej Szkole Logistyki odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć w ramach studiów licencjackich znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, działających w branży transport-spedycja-logistyka. Podczas pierwszego roku studiów na kierunku Logistyka lub Zarządzanie zdobędziesz niezbędną podstawową wiedzę kierunkową, a następnie w drugim roku nauki wybierzesz swoją specjalność oraz przedmioty, które Cię szczególnie interesują. Każda ze specjalności gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej dziedzinie i dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.

Nauka na studiach I stopnia licencjackich odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) i trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu uzyskasz wyższe wykształcenie z dyplomem licencjata. Zdobywanie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania możesz kontynuować na studiach magisterskich, wybierając interesującą Cię specjalność.

Specjal­ności:

 • Tran­s­port i spedycja
 • Logistyka miejska
 • Logistyka w sporcie
 • Logisty­ka han­dlu i dys­trybu­cji
 • Zarządzanie logistyką w małych i śred­nich przed­siębior­stwach
 • Zarządzanie Bez­pie­czeństwem i Hi­gieną Pra­cy
 • Ekologistyka
 • Zarządzanie sprzedażą

Stu­dia inżynier­skie

Studia I stopnia inżynierskie to wyższe studia zawodowe. W ramach kierunku Logisyka możesz wybrać jedną z trzech praktycznych specjalności. Program każdej z nich został opracowany we współpracy z patronem specjalności i odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców na dane kompetencje i umiejętności techniczne, związane m.in. z projektowaniem procesów i analizą danych, wdrażaniem rozwiązań informatycznych czy innowacji w obszarze e-commerce.

Nauka na studiach I stopnia inżynierskich odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) i trwa 3,5 roku. Po jej zakończeniu otrzymasz tytuł inżyniera. Zdobywanie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania możesz kontynuować na studiach magisterskich, wybierając interesującą Cię specjalność.

Specjal­ności:

 • Inżynie­ria sys­temów logistycz­nych
 • E-commerce i technologie mobilne w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce

Stu­dia ma­gister­skie

W Wyższej Szkole Logistyki możesz kontynuować naukę wybierając studia II stopnia magisterskie nakierunku Logistyka lub Zarządzanie. Uzupełniając dotychczasową wiedzę możesz wybrać jedną z siedmiu praktycznych specjalności. Kompetencje i umiejętności, które zdobędziesz podczas studiów magisterskich umożliwią podjęcie pracy w nowych, ciekawych zawodach, otworzą drogę do awansu lub ułatwią Ci prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku) i obejmuje przedmioty kierunkowe i specjalnościowe – uwzględniające kontynuowanie kształcenia logistycznego.

Specjal­ności:

 • Logisty­ka przed­siębiorstw
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Menedżer logisty­ki
 • Zarządzanie nie­ruchomościa­mi
 • Rachun­ko­wość i zarządzanie fi­nan­sami przed­siębiorstw
 • Zarządzanie usługami kurierskimi
 • Menedżer sprzedaży

Stu­dia po­dy­plomo­we

Na stu­diach po­dy­plomo­wych zdobędziesz do­dat­ko­we kwalifi­ka­cje, dzięki którym z pew­nością przy­spie­szysz swój za­wodowy awans lub zwiększysz swoje szan­se na ryn­ku pra­cy.

Wyższa Sz­koła Logisty­ki, obok stu­diów specja­listycz­nych oferuje ksz­tałcenie z za­kresu niezbędnych umiejętności oso­bi­stych.

Sprawdź ak­tu­alną ofertę

Działaj z pasją

Losy absolwentów Wyższej Szkoły Logistyki potwierdzają wszelkie prognozy dotyczące zatrudnienia. Branża logistyczna broni się przed kryzysem, dlatego specjaliści tej dziedziny nie mogą narzekać na brak zajęcia. Wielu zakłada własne firmy, inni pracują na specjalistycznych stanowiskach logistycznych, często menedżerskich.

Jeden z nich, Tomasz Sawicki to założyciel firmy TSLogistic, z chęcią sam zatrudnia absolwentów WSL na stanowiskach spedytorów, ponieważ z własnego doświadczenia wie, że mają odpowiednie kompetencje i umiejętności.

Zobacz historię absolwenta WSL:


O efektywności kształcenia w WSL najlepiej świadczą statystyki z przedsiębiorstw. Globalny operator logistyczny, firma Kuehne + Nagel wśród pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnia 30% absolwentów WSL. Zajmują się oni spedycją drogową, morską, lotniczą. Większość z nich, tak jak Monika Stańczyk, spedytor morski, trafiła do Kuehne + Nagel wprost z uczelnianego biura karier.

Poznaj szczegóły współpracy


Sukcesów absolwentów nie byłoby, gdyby nie nauka w otoczeniu wiodących przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Logistyki ma ponad 30 aktywnych umów partnerskich, które gwarantują studentom kontakt z praktyką, naukę przez doświadczenie i niezbędną na tym etapie życia inspirację.

Sprawdź praktyczny wymiar zajęćDowiedz się więcej

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Biuro rekrutacji - pokój 7, parter

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

sobota: 8.00 - 14.00

tel. 61 852 95 55, 61 850 47 76

e-mail: rekrutacja@wsl.com.pl


Sprawdź zasady rekrutacji

Bądź z nami w kontakcie:

www.facebook.com/wslpoznan

http://www.goldenline.pl/uczelnie/wsl

http://www.youtube.com/WSLPoznan

Sięgnij po sukces

Wyższa Szkoła Logistyki wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku oraz podwyższając poziom kompetencji przyszłych i obecnych studentów oraz absolwentów WSL, systematycznie wprowadza do swojej oferty szereg szkoleń oraz programów certyfikacyjnych z dziedziny logistyki.

Dzięki temu uczestnicy kursów będą lepiej przygotowani do coraz większej konkurencji na rynku pracy oraz w środowisku biznesowym. Przez cały okres studiów, studenci WSL mogą korzystać z platformy e-learningowej do nauki języka angielskiego oraz zdobywać, uznawane przez pracodawców w całej Europie certyfikaty.

Certyfikacja językowa

Logistics Language Academy


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
​Absolwent WSL – nieprzebrany wachlarz możliwości

​Absolwent WSL – nieprzebrany wachlarz możliw...

Byłoby truizmem przypominanie, że wybór kierunku studiów w znacznym stopniu determinuje nasze życie, bo każdy…
Logistyka to przyszłość - dr Mateusz Wiliński z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

Logistyka to przyszłość - dr Mateusz Wiliński...

W cyklu "Osobowości uczelniane" zapraszamy na rozmowę z dr Mateuszem Wilińskim, dyrektorem Biura Praktyk i…
Wyższa Szkoła Logistyki liderem kształcenia logistycznego w Polsce

Wyższa Szkoła Logistyki liderem kształcenia l...

WSL w Poznaniu ma powody do dumy. Prowadzony przez Uczelnię kierunek studiów - Logistyka uzyskał…
MBA in Logistics & Supply Chain Management

MBA in Logistics & Supply Chain Management

WSL w Poznaniu zaprasza na pierwszy w Polsce program studiów MBA, obejmujący wiedzę z zakresu…
Studenci Wyższej Szkoły Logistyki z najwyższymi zarobkami

Studenci Wyższej Szkoły Logistyki z najwyższy...

O tym, że w branży logistycznej zarabia się dobrze i bardzo dobrze powszechnie wiadomo. Liczne…
Wybierz studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

Wybierz studia dualne w Wyższej Szkole Logist...

Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Na każdy semestr składają się naprzemiennie okresy intensywnej…
Wyższa Szkoła Logistyki poszerza ofertę studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Logistyki poszerza ofertę studi...

Kompetencje menedżera w biznesie – to nowy kierunek studiów podyplomowych w ofercie Wyższej Szkoły Logistyki.…
Jubileusz współpracy dla jakości kształcenia logistycznego w WSL

Jubileusz współpracy dla jakości kształcenia...

W dniach 10 i 11 marca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyło się X…
Logistyka e-commerce. Eksperci o trendach i wyzwaniach

Logistyka e-commerce. Eksperci o trendach i w...

Innowacyjność, elastyczność i optymalizacja to hasła nieodłącznie związane z logistyką oraz z handlem elektronicznym. Punkty…
Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła piętnasty rok akademicki

Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła piętnasty...

3 października dla niemal 2500 studentów Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oficjalnie rozpoczął się rok…
Studia podyplomowe w karierze logistyka

Studia podyplomowe w karierze logistyka

Słuchacze studiów podyplomowych Menedżer logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu wchodzą na wyższy poziom…
Dla kogo logistyczne studia MBA?

Dla kogo logistyczne studia MBA?

Program MBA dla logistyków, który powstał w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu był pierwszą tego…
Lokalizacja