Jakiego kierunku studiów szukasz?

Information security

Kształcenie na kierunku Information security obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa, zarządzania informacją oraz informacyjnego wymiaru działalności, jak również zaspokoją ich dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

Kierunek Information security prowadzony jest całkowicie w anglojęzycznej formie.

Dla kogo studia na kierunku information security

Studia na kierunku information security skierowane są do maturzystów zainteresowanych najnowszymi zdobyczami cyfryzacji, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji i przeciwdziałania walce informacyjnej.

Kierunek adresowany jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

Program kształcenia na kierunku information security

Pprzykładowe przedmioty nauczania:

 • History of Information Services (Historia służb informacyjnych)
 • State Information Policy (Polityka informacyjna państwa)
 • Information Society (Społeczeństwo informacyjne)
 • Information Risk Management (Zarządzanie ryzykiem informacyjnym)
 • Security of Telecommunications Systems and Networks (Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych)
 • Strategies and Concepts of Cybersecurity (Strategie i programy cyberbezpieczeństwa)
 • Security of Personal Data (Bezpieczeństwo danych osobowych)
 • Preventing and Combating Cybercrime (Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości)
 • Data Transfer Security (Bezpieczeństwo nośników danych)
 • Secret Services in the State Information Security System ( Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa)
 • Information Security Management in Local Government Structures (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego)
 • Crisis Management in Enterprise (Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach zagrożeń i kryzysów)
 • New Information Technologies in Enterprise Business Activities (Nowe technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw)
 • Audit of IT Networks and Systems (Audyt sieci i systemów informatycznych)
 • Knowledge-Based Economy and Artificial Intelligence in Business (Gospodarka oparta na wiedzy i sztuczna inteligencja w działalności gospodarczej)

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku information security

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Tryb rekrutacji kandydatów z „nowym” świadectwem dojrzałości (od 2005 do 2023) - podstawą kwalifikacji są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:


 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu. Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Perspektywy pracy po kierunku information security

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej i państwowej oraz publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją oraz zapewnieniem jej prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania.

Opinie o kierunku information security

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku information security

Jakie uczelnie oferują kierunek information security

W których miastach można studiować kierunek information security

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach