Jakiego kierunku studiów szukasz?

New generation power engineering and energy markets

New Generation Power Engineering and Energy Markets, czyli energetyka nowej generacji, to projekt studiów II stopnia stworzony we współpracy Politechniki Warszawskiej z Kijowskim Instytutem Politechnicznym. Jego celem jest intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej Polski i Ukrainy, wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym oraz zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania).

Studia odbywają się wyłącznie w języku angielskim i dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magistra.

Dla kogo studia na kierunku new generation power engineering and energy markets

To studia odpowiednie dla osób zainteresowanych tematem energetyki i nowych technologii, sprawnie władających językiem angielskim. Dodatkowym atutem, ze względu na odbycie części nauki w Kijowie, będzie znajomość ukraińskiego lub rosyjskiego.

Program kształcenia na kierunku new generation power engineering and energy markets

Studia trwają trzy semestry. Pierwszy semestr odbywa się w Warszawie, drugi w Kijowie, trzeci - według wyboru studenta.

Obowiązkowe przedmioty to:

 • Data Science in Power Engineering
 • Trigeneration, Cooling & Heating Technologies
 • Integrated Electricity Markets Systems
 • Advanced Energy Smart Systems.

Pozostałe przedmioty wybiera się spośród anglojęzycznych programów studiów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku new generation power engineering and energy markets

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku new generation power engineering and energy markets

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach energetycznych
 • instytutach badawczych
 • firmach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii w energetyce (m.in. energetyka źródeł odnawialnych).

Opinie o kierunku new generation power engineering and energy markets

Kierunki pokrewne do kierunku new generation power engineering and energy markets

Jakie uczelnie oferują kierunek new generation power engineering and energy markets

W których miastach można studiować kierunek new generation power engineering and energy markets

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska