Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

uczelnia publiczna, 64-100 Leszno, ul. Adama Mickiewicza 5, (+65) 529 60 60, 525 01 12, rekrutacja@ansleszno.pl

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja krok po kroku.

 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym.
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto.
 3. Załączenie kompletu dokumentów do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 4. Kwalifikacja do dalszego etapu przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne.
 5. Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Zobacz filmy o ANS w LesznieRekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu