Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad nauką i technologią

Studia nad nauką i technologią (II stopnia) to interdyscyplinarny, zróżnicowany, dynamicznie rozwijający się obszar badań, zajmujący się współczesną nauką, technologią oraz społeczeństwem.

Współczesne społeczeństwa są w dużym stopniu determinowane przez naukę i technologie. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować na obecnym poziomie rozwoju bez stałego korzystania z nowoczesnych technologii i ciągłej pracy naukowej, która je rozwija. Wszystko to wpływa na nierówności społeczne, definiuje codzienne relacje, kształtuje dominujące wartości i procesy polityczne. Podstawowe pytanie studiów nad nauką i technologią brzmi: jak zbiorowości i nauka oraz technologia wzajemnie w danym czasie na siebie wpływają i jakie są tego konsekwencje.

W ramach kierunku przewidziane są zajęcia dotyczące:

 • krytycznej analizy funkcjonowania instytucji naukowych i transferu wiedzy naukowej
 • oceny ryzyka technologicznego
 • społecznych wymiarów projektowania innowacji
 • analizy przekazów medialnych (dotyczących m.in. kontrowersji wokół zmiany klimatycznej, szczepionek, sieci 5G)
 • zarządzania konfliktami naukowo-technologicznymi na linii eksperci–obywatele
 • inteligentnych miast
 • internetu rzeczy.

Studia nad nauką i technologią to kierunek prowadzony we współpracą z międzynarodową organizacją European Inter-University Association on Society, Science & Technology (ESST). Studenci będą mieli możliwość wyjazdu zagranicznego w ostatnim semestrze studiów do jednego z zagranicznych uniwersytetów europejskich, gdzie pod okiem tamtejszego opiekuna napiszą pracę magisterską. Dzięki współpracy z ESST, kierunek studia nad nauką i technologią daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (UMK i ESST).

Dla kogo studia na kierunku studia nad nauką i technologią

To kierunek odpowiedni dla osób o szerokich horyzontach, władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne rozumienie anglojęzycznych zajęć.

Program kształcenia na kierunku studia nad nauką i technologią

W ramach programu przewidziano między innymi następujące zajęcia:

 • technology assessment i zarządzanie ryzykiem. Celem tych zajęć będzie zapoznanie studentów z tradycją intelektualną i metodami zarządzania ryzykiem oraz historią i aktualnym kształtem oceny technologii, a także przećwiczenie w praktyce na wybranym przykładzie metod oceny technologii.
 • laboratorium partycypacji. Jego celem jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu metod, technik i narzędzi partycypacyjnych w obszarze powstawania i wykorzystania technologii. W trakcie zajęć studenci będą zapoznawać się z doświadczeniami polskimi i zagranicznymi związanymi z technologiami i poddawać je krytycznemu namysłowi.
 • innowacja technologiczna w praktyce. Celem zajęć jest zdobycie teoretycznych podstaw i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania produktów technologicznych, budowania wartości dla klienta, metodyk zwinnych (agile), inkrementalnego dostarczania rozwiązań technologicznych (scrum) oraz zderzania i testowania pomysłu na rynku przed budową pełnego produktu (MVP).
 • smart city/smart community. Społeczno-technologiczne aspekty inteligentnego miasta. W ramach zajęć studenci zajmą się społeczno-kulturowymi, urbanistycznymi i technologicznymi wymiarami smart city. Zajęcia koncentrują się głównie na zmapowaniu trendów związanych z koncepcją smart city zwłaszcza w obszarze jakości życia w mieście.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad nauką i technologią

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra dowolnego kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad nauką i technologią

Absolwenci kierunku studia nad nauką i technologią mogą znaleźć pracę w takich miejscach jak:

 • instytucje publiczne i organizacje III sektora
 • firmy technologiczne
 • media
 • instytucje naukowe.

Opinie o kierunku studia nad nauką i technologią

Kierunek to nowa propozycja w ofercie uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad nauką i technologią

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad nauką i technologią

W których miastach można studiować kierunek studia nad nauką i technologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu