Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad nauką i technologią

Studia nad nauką i technologią (II stopnia) to interdyscyplinarny, zróżnicowany, dynamicznie rozwijający się obszar badań, zajmujący się współczesną nauką, technologią oraz społeczeństwem.

Współczesne społeczeństwa są w dużym stopniu determinowane przez naukę i technologie. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować na obecnym poziomie rozwoju bez stałego korzystania z nowoczesnych technologii i ciągłej pracy naukowej, która je rozwija. Wszystko to wpływa na nierówności społeczne, definiuje codzienne relacje, kształtuje dominujące wartości i procesy polityczne. Podstawowe pytanie studiów nad nauką i technologią brzmi: jak zbiorowości i nauka oraz technologia wzajemnie w danym czasie na siebie wpływają i jakie są tego konsekwencje.

W ramach kierunku przewidziane są zajęcia dotyczące:

 • krytycznej analizy funkcjonowania instytucji naukowych i transferu wiedzy naukowej
 • oceny ryzyka technologicznego
 • społecznych wymiarów projektowania innowacji
 • analizy przekazów medialnych (dotyczących m.in. kontrowersji wokół zmiany klimatycznej, szczepionek, sieci 5G)
 • zarządzania konfliktami naukowo-technologicznymi na linii eksperci–obywatele
 • inteligentnych miast
 • internetu rzeczy.

Studia nad nauką i technologią to kierunek prowadzony we współpracą z międzynarodową organizacją European Inter-University Association on Society, Science & Technology (ESST). Studenci będą mieli możliwość wyjazdu zagranicznego w ostatnim semestrze studiów do jednego z zagranicznych uniwersytetów europejskich, gdzie pod okiem tamtejszego opiekuna napiszą pracę magisterską. Dzięki współpracy z ESST, kierunek studia nad nauką i technologią daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (UMK i ESST).

Dla kogo studia na kierunku studia nad nauką i technologią

To kierunek odpowiedni dla osób o szerokich horyzontach, władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne rozumienie anglojęzycznych zajęć.

Program kształcenia na kierunku studia nad nauką i technologią

W ramach programu przewidziano między innymi następujące zajęcia:

 • technology assessment i zarządzanie ryzykiem. Celem tych zajęć będzie zapoznanie studentów z tradycją intelektualną i metodami zarządzania ryzykiem oraz historią i aktualnym kształtem oceny technologii, a także przećwiczenie w praktyce na wybranym przykładzie metod oceny technologii.
 • laboratorium partycypacji. Jego celem jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu metod, technik i narzędzi partycypacyjnych w obszarze powstawania i wykorzystania technologii. W trakcie zajęć studenci będą zapoznawać się z doświadczeniami polskimi i zagranicznymi związanymi z technologiami i poddawać je krytycznemu namysłowi.
 • innowacja technologiczna w praktyce. Celem zajęć jest zdobycie teoretycznych podstaw i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania produktów technologicznych, budowania wartości dla klienta, metodyk zwinnych (agile), inkrementalnego dostarczania rozwiązań technologicznych (scrum) oraz zderzania i testowania pomysłu na rynku przed budową pełnego produktu (MVP).
 • smart city/smart community. Społeczno-technologiczne aspekty inteligentnego miasta. W ramach zajęć studenci zajmą się społeczno-kulturowymi, urbanistycznymi i technologicznymi wymiarami smart city. Zajęcia koncentrują się głównie na zmapowaniu trendów związanych z koncepcją smart city zwłaszcza w obszarze jakości życia w mieście.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad nauką i technologią

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra dowolnego kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad nauką i technologią

Absolwenci kierunku studia nad nauką i technologią mogą znaleźć pracę w takich miejscach jak:

 • instytucje publiczne i organizacje III sektora
 • firmy technologiczne
 • media
 • instytucje naukowe.

Opinie o kierunku studia nad nauką i technologią

Kierunek to nowa propozycja w ofercie uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad nauką i technologią

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad nauką i technologią

W których miastach można studiować kierunek studia nad nauką i technologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu