Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

uczelnia publiczna, 58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18, (+75) 645 33 00, rektorat@kpswjg.pl

Rekrutacja - Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Studiuj w KANS w Jeleniej GórzeRekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie