Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Studenci Inżynierii biokompozytów i biomateriałów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk techniczno-inżynieryjnych spójnie i świadomie integrującym je z niezbędną wiedzą z zakresu nauk medycznych i biologicznych. Zgłębiają problematykę związaną z biokompozytami w zakresie ich projektowania, wytwarzania, modyfikacji, metod badań i recyklingu.

Poznają biomateriały stosowane w różnych dziedzinach medycyny (np.: ortopedii czy stomatologii), w tym także zasady oceny ich biozgodności. Uczą się kreować nowatorskie rozwiązania dla wielorakich zastosowań, w tym do zastosowań medycznych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

To kierunek dla osób o predyspozycjach technicznych, w sposób szczególny zainteresowanych tematyką materiałów nowej generacji.

Program kształcenia na kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Nauka o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Chemia organiczna
 • Materiały roślinne stosowane do wytwarzania kompozytów
 • Mechanika techniczna
 • Wytwarzanie materiałów inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Wytwarzanie materiałów inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Wytrzymałość materiałów
 • Technologia przetwórstwa surowców i materiałów roślinnych
 • Chemia i technologia materiałów kompozytowych
 • Podstawy inżynierii biomedycznej
 • Mikrobiologia biokompozytów i biomateriałów
 • Podstawy teorii kompozytów i biokompozytów
 • Historia postępu naukowo-technicznego

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej punktów uzyskanych w części pisemnej matury.

Dodatkowe punkty można uzyskać za matematykę, fizykę chemię oraz informatykę.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • firmach zajmujących się produkcją lub sprzedażą materiałów biokompozytowych
 • różnych działach gospodarki, w tym w budownictwie, przemyśle drzewnym, opakowaniowym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, rolnictwie, przemyśle maszynowym, w laboratoriach badań materiałów
 • firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów dla medycyny.

Opinie o kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria biokompozytów i biomateriałów

W których miastach można studiować kierunek inżynieria biokompozytów i biomateriałów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Zamojska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie