Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, uznawaną za jedną z najlepszych w regionie.

Kształci na poziomie studiów I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), studiów podyplomowych oraz studiów jednolitych magisterskich. Prowadzi również interesujące kursy i szkolenia.

Uczelnia jest jedną z najdłużej istniejących prywatnych uczelni w Trójmieście, która nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób pragnących podjąć studia. Długoletnia historia Uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ciągły wzrost liczby absolwentów. Z jednej strony jest symbolem tradycji i wysokiej wartości, z drugiej zaś pełna dojrzałość zobowiązuje uczelnię do ciągłego energicznego rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia studentów. Potwierdzają to wysokie pozycje w rankingach szkół wyższych, opinia środowiskowa, a także stale rosnąca liczba studentów.

Wysoki poziom nauczania, profesjonalizm i życzliwość to priorytety, które wyznaczają kurs uczelni.

Uczelnia nowoczesna, charakteryzująca się innowacyjnym podejściem do procesu nauczania, czyli skupieniem się na wyposażeniu studentów w umiejętności praktyczne podparte fachową wiedzą. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku kształci m.in.: przyszłych fizjoterapeutów, kosmetologów, dietetyków.

Głównym celem procesu kształcenia uczelni zawsze było i jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Atutem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku jest m.in. jej doskonała lokalizacja. Uczelnia położona jest w samym środku Trójmiasta, blisko komunikacji miejskiej. Siedziba Uczelni znajduje się zaledwie 2 km od plaży, morza i tylko 500 m do przystanku SKM Gdańsk Żabianka.

Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnej siedzibie uczelni. Do dyspozycji studentów i wykładowców są nowoczesne sale wykładowe, pracownie, laboratoria komputerowe, bezprzewodowy dostęp do Internetu, biblioteka a także bezpłatny parking.Oferta edukacyjna

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

DIETETYKA - studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne

KOSMETOLOGIA - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Studia w formie stacjonarnej (dziennej) przeznaczone są dla osób pragnących intensywnie poświęcić czas studiowaniu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia w formie niestacjonarnej (zaocznej) odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Wykłady, seminaria dyplomowe, ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się również w piątki przed zjazdem w godz. 17:00-20:15.
Po każdym semestrze przewidziana jest sesja egzaminacyjna.

Studia podyplomowe – niestacjonarne

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

 • dietetyka
 • ekodietetyka
 • kosmetologia bioestetyczna
 • trychologia kosmetologiczna - Nowość !
Wydział Informatyki i Zarządzania
 • prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego - Nowość !

Kursy i szkolenia

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Szkolenia z zakresu badań klinicznych:

Szkolenia z zakresu systemów jakości:

Szkolenia z zakresu biologii molekularnej:

Szkolenia dla gabinetów kosmetycznych i lekarskich:


Rekrutacja na studia

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

 1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
 2. NIE weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników
 3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych
Warunki rekrutacji na studia II stopnia
 1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
 2. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
  • posiada tytuł zawodowy: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz
  • ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z powyższych obszarów kształcenia:
  1. nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinach: nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
  2. nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych,
  3. nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

 1. NIE przeprowadzamy egzaminów wstępnych
 2. NIE weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych
 3. REKRUTACJA odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych

Na wszystkie kierunki studiów rekrutację prowadzimy do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe:
- na semestr zimowy (zajęcia od października) - trwa od 15 marca do 15 września
- na semestr letni (zajęcia od marca) - trwa od 15 listopada do 15 lutego

Wymagane dokumenty - http://www.wsz.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty/

Nasze atuty

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia przyjazna studentom.

STUDIA ZA GRANICĄ – ERASMUS+

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus+ koordynując i organizując wymianę studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni. W programie Erasmus+ studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku mają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich w następujących krajach: Litwa, Macedonia, Niemcy, Cypr, Rumunia, Grecja, Słowacja, Belgia, Hiszpania.

STYPENDIA, NAGRODY, ZAPOMOGI

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku można korzystać z szerokiego wachlarza stypendiów – nagradza się najlepszych i wyjątkowych studentów, a osobom które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej uczelnia stara się zapewniać warunki, w których studenci nie będą zmuszeni do przerywania studiów. Studiowanie na uczelni niepublicznej nie musi być drogie, a najlepsi mogą studiować za darmo!

NISKIE CZESNE – DOGODNY SYSTEM RATALNY

Uczelnia oferuje dogodny system ratalny, dzięki któremu czesne można rozłożyć na 2 lub 5 rat.

CERTYFIKOWANE BIURO KARIER

Dostarcza studentom informacje o rynku pracy m.in.: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pozyskuje od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży. Na podstawie współpracy z różnymi firmami wskazuje studentowi potencjalne miejsca do odbycia np. praktyki zawodowej.

NOWOCZESNE METODY TRENINGOWE

Podczas zajęć z wychowania fizycznego uczelnia realizuje nowoczesne metody treningowe. W trakcie studiowania jest możliwość, w ramach czesnego, skorzystania z wiedzy specjalistów i atrakcyjnych form rekreacji ruchowej takich jak: trening typu CrossFit, tabata, nordic walking, fitness i wielu innych dyscyplin. Udział w zajęciach poprawia studentom zdrowie i sprawność fizyczną. Dzięki takim zajęciom poznaje się ciekawe i zróżnicowane formy pracy nad swoim ciałem. Uczelnia zajęcia dostosowuje do możliwości osób w różnym wieku i zróżnicowanej kondycji fizycznej. Ponadto doskonała nadmorska lokalizacja uczelni umożliwia prowadzenie atrakcyjnych zajęć m.in. na świeżym powietrzu!

Super promocje

Skorzystaj z naszych SUPER PROMOCJI

Film o Uczelni

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu o naszej Uczelni:

Inauguracja roku akademickiego

Kontakt

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Dział promocji i rekrutacji

Gdańsk – Żabianka, ul. Pelplińska 7

tel. (58) 769 0 802, 769 0 803

e-mail: rekrutacja@wsz.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stawia na aktywne studia

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku przykłada dużą wagę do tego, aby każdy ze studentów znalazł w bogate

...

Lokalizacja