Jakiego kierunku studiów szukasz?

Andragogika

Studia na kierunku Andragogika maja na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali następujące kompetencje:

 • wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności;
 • wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych oraz determinujących go czynników;
 • wiedzę na temat systemu edukacji dorosłych: edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej;
 • wiedzę o strukturze organizacji i jej funkcjonowaniu oraz kulturze środowiska pracy i edukacji;

Absolwent powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych; potrafić planować, organizować i promować działania edukacyjne przeznaczone dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi; nawiązywać relacje i współdziałać z innymi osobami w celu realizacji przyjętych zadań.

Dla kogo studia na kierunku andragogika

To propozycja dla osób komunikatywnych, empatycznych, gotowych na wyzwania, cierpliwych i kreatywnych.

Program kształcenia na kierunku andragogika

W programie studiów znajdują się przedmioty przybliżające wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, rozwiązań edukacyjnych realizowanych w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Studenci uczą się, jak wiedza o człowieku pozwala wspierać aktywność edukacyjną dorosłych, a także kreować własną biografię. Wiedzę z zakresu edukacji dorosłych studenci uzupełniają wiedzą o funkcjonowaniu człowieka na współczesnym rynku pracy, zasadach rozwoju i szkolenia pracowników w organizacji. Poznają także rolę i funkcje współczesnych technologii w edukacji człowieka dorosłego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku andragogika

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku andragogika

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • działach szkoleniowych różnych organizacji,
 • firmach szkoleniowych,
 • instytucjach rynku pracy,
 • agencjach zatrudnienia,
 • redakcjach portali edukacyjnych,
 • organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych,
 • szeroko rozumianych instytucjach kultury, które swoją ofertę opierają na modelu aranżacji uczenia się dorosłych w różnym wieku;
 • instytucjach rządowych i samorządowych różnych szczebli, które odpowiadają za kreowanie polityki i wspieranie podejmowanej przez dorosłych aktywności edukacyjnej.

Opinie o kierunku andragogika

Andragogika daje duże możliwości rozwojowe zarówno osobom studiującym, jak i ich podopiecznym.

Kierunki pokrewne do kierunku andragogika

Jakie uczelnie oferują kierunek andragogika

W których miastach można studiować kierunek andragogika

Komentarze (1)

Polaa
Jeszcze na Akademii Pedagogiki Specjalnej jest specjalność na PEdagogice "Edukacja dorosłych i BHP".
12.05.2015

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim