Jakiego kierunku studiów szukasz?

Andragogika

Studia na kierunku andragogika maja na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali następujące kompetencje:

 • wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności;
 • wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych oraz determinujących go czynników;
 • wiedzę na temat systemu edukacji dorosłych: edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej;
 • wiedzę o strukturze organizacji i jej funkcjonowaniu oraz kulturze środowiska pracy i edukacji;

Absolwent powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych; potrafić planować, organizować i promować działania edukacyjne przeznaczone dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi; nawiązywać relacje i współdziałać z innymi osobami w celu realizacji przyjętych zadań.

Dla kogo studia na kierunku andragogika

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku andragogika

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku andragogika

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku andragogika

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku andragogika

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku andragogika

Jakie uczelnie oferują kierunek andragogika

W których miastach można studiować kierunek andragogika

Komentarze (1)

Polaa
Jeszcze na Akademii Pedagogiki Specjalnej jest specjalność na PEdagogice "Edukacja dorosłych i BHP".
12.05.2015

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu