Jakiego kierunku studiów szukasz?

Familiologia

Familiologia to kierunek, który przybliża pojęcie rodziny w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym.

Obejmuje zagadnienia z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii.

Studenci poznają mechanizmy pomocy i sposoby wsparcia rodzin z problemami w ich funkcjonowaniu lub przeżywających chwilowe trudności.

Uczą się pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznych, a także tymi, w których znajdują się osoby chore czy niepełnosprawne.

Kandydaci na studia mają do wyboru specjalności:

 • asystent rodziny
 • profilaktyka społeczna.

Dla kogo studia na kierunku familiologia

Kandydatów powinna cechować wrażliwość na problemy innych, chęć niesienia pomocy, otwartość, zaradność.

To studia dla osób empatycznych, komunikatywnych, jednocześnie odpornych na stres.

Program kształcenia na kierunku familiologia

Kształcenie na kierunku familiologia obejmuje przedmioty z obszaru:

 • psychologii
 • pedagogiki
 • socjologii
 • teologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku familiologia

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • dowolnego przedmiotu.

Perspektywy pracy po kierunku familiologia

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy jako:

 • familiolodzy
 • pracownicy socjalni
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości
 • osoby pełniące różne funkcje w placówkach oświatowo-wychowawczych
 • specjaliści w poradniach rodzinnych
 • pracownicy placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych czy służby zdrowia
 • pracownicy w ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, agendach samorządowych
 • specjaliści instytucjach profilaktyki społecznej.

Opinie o kierunku familiologia

Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć.

To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

Kierunki pokrewne do kierunku familiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek familiologia

W których miastach można studiować kierunek familiologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu