Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/DSPTKEE8uuW2iTk_Ct1ExJCAoBX0p0T9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7sxoTsC1uwYLgy3zkKOzdFLo0vrmcHox.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1EQovEn3LWUyfb9bkYDLNFEqkEZ4fcxH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/SqpF1scH3fOyhXzyxG85EGt3FiSWhSuh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4JnotfzYP1SkNzrzSqNJDVJfvFkn1Dph.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/oPso3VIV8s62xy_xcyStoKjdIN4pFzzH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0SZCz1LQBI7JFmbi6X5aYP8S3CTAJB87.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/tFkq5C6nSCcgdZAdYTmp-MdaImlqTQS_.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
(+58) 769 08 00/02/03/04
rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl
6.38
0.24%
238
głosów

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z 25 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, psychologii oraz zdrowia publicznego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów i ekspertów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Dzięki takiemu podejściu uczelnia ma pewność, że absolwenci opuszczając mury Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologów czy specjalistów zdrowia publicznego. Uczelnia dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia innowacyjna, która zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy. Obserwując postęp technologiczny i wynikające z niego zmiany, wie jak istotne jest to, aby nieustannie aktualizować wiedzę, poszerzać kompetencję i rozwijać się zarówno jako zespół jak i również jako instytucja. Dlatego, z uwagi na potrzeby szczególnie młodych ludzi, dla których cyfryzacja jest procesem wszechobecnym, zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych form kształcenia. Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku to projekt, którego celem jest umożliwienie uczestnikom bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do serii branżowych kursów i szkoleń. Nauka i testy odbywają się online. Każdy z użytkowników po ukończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Każdy kurs składa się ze szkolenia w formie nagrania wideo oraz materiałów uzupełniających tzw. e-booków. Szkolenia opublikowane na platformie edukacyjnej WSZ to efekt współpracy uznanych zarówno w Polsce jak i zagranicą, ekspertów. W skład wyselekcjonowanej kadry specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie znaleźli się lekarze, praktycy, wykładowcy akademicy i inni eksperci z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Użytkownicy mają możliwość skorzystania ze szkoleń z obszarów, które wzbudzają największe zainteresowanie i są najistotniejsze z perspektywy wybranego kierunku studiów. Wśród nich znalazły się takie kategorie jak: fizjoterapia kliniczna, kosmetologia praktyczna, anatomia, biochemia, fizjologia, genetyka, pierwsza pomoc, propedeutyka zdrowia, żywienie człowieka, opieka pielęgniarska. Dostęp do platformy pozwala zarówno studentom jak i maturzystom nie tylko na rozwój zainteresowań i zgłębienie wiedzy, ale także zapewni lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez udokumentowaną uzyskanymi certyfikatami, wiedzę.

Ponadto studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział między innymi w następujących projektach:

 • Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) dzięki, któremu uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.
 • Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących do rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.
 • Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.
 • Certyfikowane kursy i szkolenia oraz specjalistyczne pokazy – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów z wiodącymi markami z branży zdrowia i Beauty, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych kursów i szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. W ofercie uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności.
 • Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in.: masażu klasycznego I i II stopnia, masażu KOBIDO, masażu tkanek głębokich, jogi twarzy, psychodietetyki, różnych form makijażu, przedłużania rzęs, a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową i innych. Oferta kursów i szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków, a uczestnicy kursów otrzymują certyfikat.
 • Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się obszerną wiedzą i doświadczeniem.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizacje praktyk zawodowych w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Uczelnia dysponuje również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.

Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Spośród najważniejszych inicjatyw i projektów warto wymienić cyklicznie i od wielu lat organizowane, Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem oraz ważne, naukowe i popularnonaukowe święto – Światowy Dzień Zdrowia, a także wieczorne spotkania z ekspertami. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej i udziału w ciekawych warsztatach. Dodatkowo uczelnia realizuje szereg inicjatyw, zawsze otwartych i bezpłatnych dla wszystkich naszych interesariuszy, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Rady Pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim młodzież, kandydaci na studia, studenci i mieszkańcy Trójmiasta. Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje oraz popularne trendy w kosmetologii medycznej”, II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Fizjoterapia Ortopedyczna”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holistyczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje biotechnologiczne w branży trychologicznej.”

Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy w tym m.in.: organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE, podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 jak i wystąpienie w roli partnera podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Za swoje działania uczelnia niejednokrotnie nagradzana była w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała trzykrotnie prestiżowy certyfikat akredytacyjny na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto uczelnia została uhonorowana tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunku FIZJOTERAPIA. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku uczelnia osiągnęła. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić, że Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” w roku 2023 otrzymały również studia podyplomowe - Trychologia kosmetologiczna. Od 2021 roku uczelnia corocznie zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w 2022 roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku już dwukrotnie w roku 2022 i 2023 została doceniona jako uczelnia wspierająca młodych dołączając do projektu Trójmiejskiej Mapy Akademickiej. To największy projekt edukacyjny w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i praktyki zawodowe. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie), członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa), a także partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. W myśl aby uczelnia nie była wyłącznie miejscem do nauki, ale także miejscem relaksu i spotkań z przyjaciółmi powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osobom kadry uczelni, w tym 25 kobietom, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach ww. projektu realizowane są następujące zadania: poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur, poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających; poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego; szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności. W ramach projektu uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak: ekrany multimedialne, mapy interaktywne, pętle indukcyjną, stanowisko obsługi osób głuchych z dedykowanym telefonem, krzesła ewakuacyjne i inne.

Rozwój infrastruktury - dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, uczelnia stała się jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – otwieramy nowe możliwościArtykuły dotyczące uczelni

Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem w WSZ w Gdańsku
Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem w WSZ w Gdańsku
IX Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem odbędą się w czwartek 21 marca 2024 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Szczegóły wydarzenia poznasz...
​Studiuj DIETETYKĘ w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku
​Studiuj DIETETYKĘ w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdań...
Jak należy się odżywiać, by pozostać zdrowym i pełnym energii? Jak pomóc osobie, która już cierpi na choroby związane z niewłaściwym odżywianiem się? ...
Kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
Kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkoły Zdrowia w G...
Rekrutacja na kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku została otwarta. W ofercie dostępne są studia na poziomie pierwszego stopnia, p...
Matura i co dalej? - webinarium Wyższej Szkoły Zdrowia
Matura i co dalej? - webinarium Wyższej Szkoły Zdr...
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza maturzystów na webinarium. Dowiesz się z niego, jakie czynniki brane są pod uwagę przy planowaniu dalszej dro...
Na Jesienne spotkania ze zdrowiem zaprasza ​Wyższa Szkoła Zdrowia
Na Jesienne spotkania ze zdrowiem zaprasza ​Wyższa...
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, uczelnia kształcąca na rynku edukacyjnym od ponad 20 lat, serdecznie zaprasza do udziału w V Jesiennych Spotkaniach z...
​Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży
​Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży
Czas ciąży to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w życiu kobiet. Zwiastuje zmiany, nie tylko na polu rodzinnym, ale także fizjologicznym. Pomim...
​Dni Otwarte w Wyższej Szkole Zdrowia
​Dni Otwarte w Wyższej Szkole Zdrowia
Wyższa Szkoła Zdrowia zaprasza kandydatów na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach od 11 do 14 sierpnia br.
​Zakwasy – czym są i jak sobie z nimi radzić
​Zakwasy – czym są i jak sobie z nimi radzić
Odczuwanie bólu i silnego dyskomfortu po intensywnej pracy treningowej jest czymś normalnym. Kiedy planujesz podnieść intensywność ćwiczeń bądź wprowa...
WSZ zaprasza na wirtualne spotkanie ekspertów kosmetologów
WSZ zaprasza na wirtualne spotkanie ekspertów kosm...
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza 1 lipca br. na Wirtualne spotkanie ekspertów z zakresu kosmetologii. Szczegóły poniżej.
WSZ w Gdańsku zaprasza na webinarium na temat diet i problemów z wagą
WSZ w Gdańsku zaprasza na webinarium na temat diet...
Mgr Anna Szymborska - wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zaprasza 23 czerwca o godz. 14.00 na webinarium pt.: "Diety przyczyną otyłości?"
Powtórka angielskiego dla maturzystów z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku
Powtórka angielskiego dla maturzystów z Wyższą Szk...
W dniu 7 maja (czwartek) o godzinie 15:00 lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem Pan Łukasz Dargiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Zdr...
​Studiuj w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku
​Studiuj w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 20 letnim doświadczeniem, która nieprzerwanie kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetolo...

Lokalizacja

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Piotrkowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi