Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową pozwalają uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na kwalifikacje do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych a tym samym przygotowanie absolwentów do skutecznego wejścia w rynek pracy i zaistnienia w jego konkretnych przestrzeniach.

Studenci uczą się konstruowania programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych oraz interwencyjnych, projektowania i realizowania programów wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Poznają zasady podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, naruszających obowiązujące normy prawne oraz wpierających i interwencyjnych wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

To studia przeznaczone dla osób niebojących się wyzwań, otwartych na problemy innych, gotowych stawić czoła niedostosowaniom społecznym, kryzysom wychowawczym, zachowaniom przestępczym.

Program kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Program studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii i prawa dotyczącą zachowania się i wychowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, podstawowych założeń i metod pracy resocjalizacyjnej i interwencji kryzysowej, analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym osób podejmujących zachowania ryzykowne, trajektorii nieprzystosowania społecznego oraz przestępczości w zakresie rozszerzonym o obszary pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwami oraz doświadczającymi kryzysów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Podczas naboru punktowane przedmioty to:

 • język polski lub język obcy
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową ma możliwość podjęcia zatrudnienia w:

 • zakładach poprawczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • sądach (zespołach kuratorskiej służby sądowej i ośrodkach kuratorskich jako kurator społeczny i wychowawcza w ośrodku kuratorskim),
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych,
 • stowarzyszeniach, fundacjach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym,
 • punktach interwencji kryzysowej,
 • szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na stanowisku pedagoga szkolnego,
 • instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną,
 • organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie urzędach miast, gmin w wydziałach zajmujących się profilaktyką społeczną,
 • straży miejskiej i policji.

Opinie o kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

W których miastach można studiować kierunek pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa