Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prewencja kryminalna

Studia na kierunku Prewencja kryminalna obejmują zagadnienia z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, prawa, pedagogiki i psychologii.

Studenci zdobywają wiedzę na temat zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych. Poznają zasady postępowania sądowo-kryminalnego, specyfikę pracy służb mundurowych, metodykę pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego, technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami.

W trakcie studiów realizowane są dwie ścieżki kształcenia:

 • kuratela sądowa
 • penitencjarystyka.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku prewencja kryminalna

To kierunek przewidziany dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. Dobrze sprawdzą się kandydaci otwarci na wyzwania, zainteresowani szeroko pojętym bezpieczeństwem i podejmowaniem działań mających przeciwdziałać zjawiskom kryminalnym.

Program kształcenia na kierunku prewencja kryminalna

Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prewencja kryminalna

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku prewencja kryminalna

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

 • administracji samorządowej,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,
 • służbach mundurowych,
 • placówkach prewencyjnych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Opinie o kierunku prewencja kryminalna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prewencja kryminalna

Jakie uczelnie oferują kierunek prewencja kryminalna

W których miastach można studiować kierunek prewencja kryminalna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu