Szczegółowy opis uczelni

Poznaj naszą Uczelnię

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie zawodowe i innowacyjny program studiów w obszarze medycyny, zdrowia i urody, na kierunkach DIETETYKA, FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studiując, korzystasz z nowoczesnych pracowni, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, pod okiem wysokiej klasy ekspertów. Zyskaj solidne umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu w przyszłości. Gwarantujemy praktyki zawodowe w renomowanych placówkach, co podniesie Twoje kwalifikacje i szanse na pracę w zawodzie.

Stała współpraca Uczelni z krajowymi i zagranicznymi producentami żywności ekologicznej, suplementów diety, kosmetyków oraz urządzeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych przyczynia się do bieżącego profilowania dydaktyki na wszystkich kierunkach studiów.

Jesteśmy postępową Uczelnią, która na bieżąco śledzi i wdraża najnowsze innowacje, trendy i technologie, związane ze zdrowiem człowieka.

Nasze aktywności w środowisku akademickim i społeczno-gospodarczym są wysoko ocenianie przez niezależne zespoły konkursowe.

W ostatnich latach uzyskaliśmy liczne nagrody i certyfikaty m.in.:

 • Wiarygodna Szkoła 2019,
 • Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2019,
 • Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych,
 • Uczelnia Liderów 2019
 • wyróżnienie Piórem Biznesu Małopolski za promowanie zdrowego stylu życia.

Świetna lokalizacja w centrum Krakowa dodatkowo zwiększa zainteresowanie naszą ofertą.

Wybierz kierunek swojego rozwoju w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, studiując DIETETYKĘ, FIZJOTERAPIĘ lub KOSMETOLOGIĘ.

Zdobądź doświadczenie i wyjdź innym na zdrowie!


Oferta kształcenia

DIETETYKA - STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ORAZ PODYPLOMOWE

Poznaj zasady i modele prawidłowego żywienia. Naucz się planować zbilansowane diety dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Studiując, dowiesz się jak zapobiegać chorobom żywieniowo-zależnym, wdrażać postępowanie dietetyczne oraz diagnozować zaburzenia odżywiania

Dietetyka – studia licencjackie (I stopnia)

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz rozpoznawanie niedożywienia,
 • poznawanie wartości odżywczej produktów spożywczych i ich właściwości wykorzystywanych w technologii żywności,
 • profilaktykę i wspomaganie dietetyczne w chorobach żywieniowo-zależnych,
 • ocenę wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowanie jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania,
 • poznanie zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny),
 • planowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenie edukacji żywieniowej,
 • praktyki zawodowe w poradni dietetycznej, w dziale żywienia w szpitalu, w poradni chorób metabolicznych

Dietetyka i ekologiczna żywność – magisterskie (studia II stopnia)

Specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Ekologiczna żywność i dietetyka

Zostań dyplomowanym specjalistą-praktykiem, który potrafi ocenić stan zdrowia pacjenta i wdrożyć właściwe postępowanie dietetycznego dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • wdrażania leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego, układu krążenia, chorobach metabolicznych, alergicznych i dermatologicznych, a także chorobach nerek, wątroby i trzustki oraz chorobach nowotworowych,
 • diagnozowanie czynników żywieniowych i psychologicznych oraz mechanizmów sprzyjających zaburzeniom odżywiania,
 • podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska i dietoprofilaktyki chorób niezakaźnych,
 • omówienie metod kontroli jakości produktów spożywczych tradycyjnych i ekologicznych,
 • przygotowanie do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi, do prowadzenia badań w zakresie żywności i żywienia oraz do kierowania zespołem terapeutycznym,
 • praktyki zawodowe w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego, w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci oraz w dziale żywienia w szpitalu dla dorosłych.

KOSMETOLOGIA - STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ORAZ PODYPLOMOWE


Wykonuj zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające. Zapoznaj się z metodami wizażu i stylizacji.

Studiując, dowiesz się jak opóźnić zewnętrzne oznaki starzenia się oraz dłużej zachować zdrowie.

Kosmetologia – studia licencjackie (I stopnia)

Specjalności:

 • Kosmetologia stosowana i pielęgnacyjna
 • Promocja zdrowia w kosmetologii

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • dobranie rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
 • prawidłowe wykonywanie zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • przygotowanie receptury kosmetyku, ocenę składu chemicznego oraz określenie jego zastosowania,
 • poznanie metod wizażu i stylizacji sylwetki,
 • przygotowanie do prowadzenia własnej firmy, profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej,
 • praktyki zawodowe w gabinetach kosmetycznych i centrach wellness & SPA.

Kosmetologia – studia magisterskie (II stopnia)

Specjalności:

 • Marketing i zarządzanie w kosmetologii
 • Wellness & SPA
 • Podologia

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • diagnozowanie problemów skórnych, planowanie oraz profesjonalne wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 • ścisłą współpracę z lekarzem dermatologiem i chirurgiem estetycznym w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i medycyny estetycznej,
 • ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • stosowanie w praktyce badań, korekcji i pielęgnacji stóp,
 • wybór i zastosowanie sprzętu i aparatury, wykorzystującej czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych,
 • dobór zabiegów odnowy biologicznej,
 • kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie doboru technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & SPA,
 • poznanie i wykorzystanie w praktyce technik negocjacji, marketingu i zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej,
 • nabywanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa,
 • praktyki zawodowe w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej oraz firmach produkujących kosmetyki.

FIZJOTERAPIA - STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE), MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (2-LETNIE), STACJONARNE I NIESTACJONARNE ORAZ PODYPLOMOWE

Zdobądź umiejętności dokładnej diagnostyki, wykonywania zabiegów i obsługi urządzeń fizjoterapeutycznych.

Skorzystaj z kompleksowej i nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Studiując, poznasz środki i metody pracy fizjoterapeutycznej i fizjoprofilaktyki.

Fizjoterapia – studia magisterskie 5-letnie

Specjalności:

 • Fizjoterapia i masaż w sporcie
 • Terapia manualna z diagnostyką i korekcją wad postawy

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • prowadzenie diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu specjalistycznego,
 • nabywanie umiejętności obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • dobór i wykonywanie testów funkcjonalnych,
 • planowanie i programowanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • wykonywanie zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
 • praktyki w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach, przychodniach), ośrodkach rehabilitacji, gabinetach odnowy biologicznej i sanatoriach.

Fizjoterapia – studia magisterskie uzupełniające (II stopnia)

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • prowadzenie rozszerzonej diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu specjalistycznego,
 • zdobycia kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii,
 • przygotowanie do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, a w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych,
 • nabywanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie fizjoterapeuty,
 • praktyki w zakresie fizjoterapii klinicznej.
Rekrutacja na studia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła nabór na przyszłościowe kierunki studiów.


WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – studia I stopnia, studia licencjackie

Kierunki studiów: DIETETYKA, KOSMETOLOGIA

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – II stopnia, studia magisterskie

Kierunek studiów: DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Specjalności:
Dietetyka kliniczna
Ekologiczna żywność i dietetyka

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia żywności, kierunki pokrewne– oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

W przypadku dyplomów kierunków pokrewnych sporządzone zostaną różnice programowe (przedmioty uzupełniające) z koniecznością ich zrealizowania na I roku studiów. O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA 2-letnie studia uzupełniające magisterskie (OSTATNI NABÓR 2020/2021)

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Kierunek studiów: KOSMETOLOGIA

Specjalności:
Wellnes&Spa
Marketing i Zarządzanie w Kosmetologii
Podologia

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI - Studia Jednolite Magisterskie

Kierunek studiów : Fizjoterapia

Specjalności:

Fizjoterapia i masaż w sporcie

Terapia manualna z diagnostyką i korekcją wad postawy

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów
 • 3 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć.

Studia podyplomowe


Diagnostyka i Terapia Manualna

Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta ma-nualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dys-funkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Studia skierowane są do absol-wentów kierunku Fizjoterapii (licencjat, magister) oraz kierunku Lekarskiego (lekarze medycyny).
Absolwenci kierunku studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii Manualnej będą przygotowani między innymi do pracy: w placówkach służby zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych oraz ośrodkach odnowy biologicznej.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
 • bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
 • edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
  współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
 • dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
 • znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Dietetyka

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie: oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych, bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności.
We współczesnym świecie problem żywienia człowieka nabiera coraz większego znaczenia. Niewłaściwe odżywianie, złe nawyki żywieniowe (których konsekwencją jest nadwaga i otyłość, ale także niedożywienie) mają znaczący wpływ na wzrost cywilizacyjnych chorób żywieniowo za-leżnych. Dla ludzi zdrowych prawidłowe żywienie jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, w chorobie odgrywa istotną rolę wspomagając leczenie farmakologiczne. Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, w związku z tym absolwent studiów podyplomo-wych posiądzie teoretyczne i praktyczne umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych
 • bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności
 • planowania żywienia i technologii przygotowywania potraw
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • wykorzystania metod i zasad edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

Kosmetologia - Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Studia Podyplomowe Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to pierwsza w Europie kompleksowa oferta, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. W programie nauczania między innymi szkolenia: BOTOKS, WYPEŁNIACZE,LASERY, MEZOTERAPIA IGŁOWA.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • zastosowania toksyny botulinowej
 • wypełniania tkanek miękkich substancjami poprawiającymi objętość skóry
 • odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych
 • wykonywanie mezoterapii igłowej
 • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne

Studia przygotowują również do:

 • kierowania gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA
 • personalizowania usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • nadzoru pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie.

Podologia

Studia Podyplomowe z Podologii obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.
Są adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna zatrud-nionych w: sanatoriach, SPA, domach opieki społecznej i hospicjach, placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej), ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, gabinetach terapii manualnej i usprawniania, fitness klubach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych, gabinetach pedicure, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, przychodniach specja-listycznych, pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych lub prowadzących działalność gospodarczą obejmującą wyżej wymienione jednostki.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • podologii ogólnej,
 • podologii kosmetologicznej
 • podologii klinicznej,
 • profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu,
 • chorób naczyniowych,
 • ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Rehabilitacja sportowa

Współczesny sport wyczynowy charakteryzują bardzo duże obciążenia wysiłkiem fizycznym, co związane jest z treningiem ruchowym i walką sportową. Wysiłkom tym towarzyszą także stres i nadmierne obciążenie psychiczne. Wszystko to często powoduje przeciążenia narządów ruchu, narządów wewnętrznych głównie układu sercowo- naczyniowego i prowadzi do urazów sportowych różnego typu w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportu.
Umiejętności absolwenta kierunku Rehabilitacja Sportowa dotyczą technik i metod z zakresu: masażu klasycznego i sportowego, odnowy biologicznej i psychicznej, kinezyterapii, zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów) fizykoterapii, kinezjotapingu, mobilizacji stawowych oraz wybranych metod medycyny naturalnej (m.in. shiatsu, akupresura, itp.).
Absolwenci kierunku studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacji Sportowej będą przygotowani do pracy w placówkach służy zdrowia, ośrod-kach odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz klubach sportowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie umiejętności zastosowania technik i metod:

 • masażu klasycznego i sportowego,
 • odnowy biologicznej i psychicznej,
 • kinezyterapii, fizykoterapii, kinezjotapingu,
 • zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów),
 • mobilizacji stawowych,
 • wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).

Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta manualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dysfunkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
 • bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
 • edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
 • współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
 • dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
 • znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Dietetyka w sporcie i rekreacji

Planowane efekty kształcenia w zakresie Dietetyka w Sporcie i Rekreacji dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych. Celem jest także ukształtowanie umiejętności praktycznego przygotowania smacznych i nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem przepisów proponowanych przez sławnych szefów kuchni. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fizyczną.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie::

 • rekomendacji żywieniowych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną,
 • możliwości zastosowania tzw. modnych diet alternatywnych w indywidualnych strategiach dietetycznych,
 • planowania strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla osób aktywnych,
 • prawidłowego komponowania smacznych i nowoczesnych posiłków,
 • żywieniowych aspektów zachowania zdrowia i zgrabnej sylwetki oraz wysokiej wydolności fizycznej,
 • postępowania dietetycznego w normalizacji masy i składu ciała, w tym bezpiecznego i zdrowego odchudzania.

Słuchacze będą korzystać z żywieniowego programu komputerowego, a warsztaty kulinarne „Food Design” odbywać się będą „pod okiem” Szefów Kuchni w nowocześnie wyposażonej Pracowni Technologii Żywności KWSPZ.

Komplementarne metody w promocji zdrowia

W programie studiów podyplomowych Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zakłada się, że w trakcie nauki student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale powinien także odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z poznaniem własnego potencjału pozwalającego na uruchomienie procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • wiedzy dotyczącej komplementarnych systemów profilaktyki i leczenia opartych o całościową diagnozę organizmu oraz metody stymulacji indywidualnego potencjału jednostki,
 • nauczenia się szeregu metod i technik służących ocenie stanu zdrowia na poziomie psychofizycznym oraz istniejących w tym zakresie zagrożeń,
 • umiejętności zastosowania w praktyce metod przywracających bądź wzmacniających zdrowie, stymulowania rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej,
 • zasad współpracy z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi całościowym podejściem do problemu zdrowia i rozwoju osobistego zwłaszcza w obszarze problemów związanych ze stylem życia czy negatywnymi skutkami nadmiernego stresu.

Trener personalny

Planowane efekty kształcenia na kierunku „Trener Personalny” dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie: anatomii funkcjonalnej człowieka, biomechaniki oraz biochemii i fizjologii wysiłku, teorii i metodyki treningu sportowego i zdrowotnego, szczegółowych zasad treningu fitness, funkcjonalnego, kulturystycznego, podstaw metody Pilates, stretchingu i treningu z osobami starszymi, żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną, odnowy psychosomatycznej, korekcji postawy ciała, podstaw psychologii w treningu sportowym oraz prawa i marketingu w sporcie, suplementacji i dopingu w sporcie, elementów fizjoterapii sportowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Obszar działalności zawodowej obejmuje: ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne, poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach, własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego).

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne i pokrewnych.

Administracja Medyczna

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego planowania, koordynacji i realizacji zadań na samodzielnych stanowiskach zarządczych i organizacyjnych w podmiotach leczniczych oraz będą mieli możliwość zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra pragnących zdobyć/poszerzyć wiedzę z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, procedur medycznych oraz prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 235 godzin dydaktycznych, w tym 110 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Zyskaj solidne umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania nowoczesnego zawodu.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Wszystkie zajęcia praktyczne na kierunku Administracja medyczna będą odbywały się w pracowniach Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie pod okiem wysokiej klasy ekspertów, natomiast wykłady będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę KWSPZ.

Skontaktuj się z nami

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków

Adres do korespondencji:

al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-mail: info@kwspz.pl

www.kwspz.pl

Facebook: www.facebook.com/KrakowskaWyzszaSzkolaPromocjiZdro...

You Tube: http://www.youtube.com/user/KWSPZ

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.
Rekrutacja na studia w KWSPZ przedłużona do 26 października 2018 r.

Rekrutacja na studia w KWSPZ przedłużona do 2...

Nadal zastanawiasz się nad wyborem studiów? Interesują się kierunki związane z medycyną? Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Krakowskiej Wyższej Szkoły…
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia nagrodzona certyfikatami

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia nagr...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia już kolejny raz uzyskała możliwość posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra…
Certyfikat Uczelnia Liderów 2018 dla KWSPZ

Certyfikat Uczelnia Liderów 2018 dla KWSPZ

KWSPZ już po raz czwarty uzyskała Ogólnopolski Certyfikat “Uczelnia Liderów 2018. została również odznaczona “Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji…
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po raz drugi „Uczelnią Liderów”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po r...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia została uhonorowana w grupie niepublicznych uczelni magisterskich aż dwoma wyróżnieniami; Uczelnia Liderów 2016 oraz Uczelnia…
Konkurs „Jak smakują studia” KWSPZ w Krakowie

Konkurs „Jak smakują studia” KWSPZ w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie ogłasza kolejny konkurs „Jak smakują studia” – dla Kandydatów ubiegających się…
Studiuj w KWSPZ i wygraj laptopa Dell

Studiuj w KWSPZ i wygraj laptopa Dell

Wśród kandydatów na studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, którzy w terminie do 10 sierpnia br., złożą komplet wymaganych…
Gabinet na start - konkurs KWSPZ

Gabinet na start - konkurs KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po raz kolejny ogłasza KONKURS „Gabinet na start 2016 ”. Nagrodą dla zwycięzców jest dofinansowanie…
Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia na KWSPZ

Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia na KWSPZ

W najbliższą niedzielę, 30 listopada w Krakoskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia odbędzie się krakowski casting do III edycji programu Hell’s…
Kosmetologia magisterska na KWSPZ w Krakowie

Kosmetologia magisterska na KWSPZ w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - jedna z najstarszych uczelni prywatnych prowadzących kierunki medyczne oferuje studia drugiego stopnia na kierunku…
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - kosmetologia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - ko...

Kosmetologia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje studia na poziomie licencjackim,…
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zaprasza na Dni Otwarte nocą

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zapr...

Co powiecie na Dni Otwarte nocą? Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia otworzy dla Was swe podwoje właśnie w godzinach nocnych.
​Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - kierunek dietetyka

​Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - k...

​Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) oferuje kandydatom atrakcyjne studia na wielu popularnych kierunkach studiów. Dziś prezentujemy - dietetykę.

Lokalizacja