Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną.

Uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny w obszarze zdrowia i urody na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Oferowane kierunki są atrakcyjne i niszowe na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym i praktycznym z udziałem wysokiej klasy specjalistów, pracowników nauki i praktyków. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i zwiększa tym samym możliwości podjęcia pracy w wyuczonej specjalności. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi bezpłatnymi i płatnymi szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie zawodowe studentów. Stąd szczególna koncentracja Założycieli Uczelni na ciągłym modyfikowaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń, zabiegów i zdobywania innych umiejętności praktycznych. W trosce o zapewnienie sprzyjających warunków do studiowania, obiekty Uczelni są rozmieszczone w centrum Krakowa, z pełną dostępnością do bibliotek, sieci komunikacyjnych, usług gastronomicznych oraz świadczeń socjalnych i sportowych.

Nasza Uczelnia stawia na rozwój związany z dostosowywaniem programów studiów do zmian zachodzących na rynku pracy, uruchamiając nowe kierunki i specjalności z uwzględnieniem obecnych trendów europejskich i światowych. Mocną stroną Uczelni jest koncentracja procesu edukacji w naukach medycznych związanych ze zdrowiem i życiem człowieka oraz promocją racjonalnych zachowań, w tym zasad zdrowego odżywiania.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia powstała jako pierwsza tego typu Uczelnia w południowo-wschodniej Polsce, która:

 • poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści i programy studiów, kładąc szczególny nacisk na ich dostosowywanie do potrzeb rynku pracy, interdyscyplinarność i profesjonalizm,
 • zapewnia dyplom licencjata i magistra, w cenionych przez pracodawców zawodach,
 • dąży do rozwoju kapitału intelektualnego i ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników naukowo - dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,
 • buduje przyjazną wspólnotę akademicką studentów i pracowników,
 • przygotowuje wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, pełnych inicjatyw absolwentów, którzy potrafią działać na konkurencyjnym, globalnym rynku pracy.

Certyfikaty i wyróżnienia:

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”

Przyznanie Certyfikatu stanowi dowód uznania dla działań w kierunku rozwijania praktycznej edukacji, budowania silnych powiązań z rynkiem pracy oraz innowacyjnych programów studiów. Certyfikat ten wyróżnia KWSPZ na tle innych szkół wyższych. To potwierdzenie dbałości o solidne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to przede wszystkim informacja, że wśród uczelni w Krakowie jesteśmy godni zaufania.

W 2017 roku Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Przyznana nominacja stanowią docenienie nowatorskich inwestycji oraz innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wiarygodna Szkoła 2018”
„Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2018”
„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2018”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała możliwość posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Statuetka „Pióro Biznesu”


Nagroda została przyznana Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.

Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.


Oferta kształcenia

STUDIA I STOPNIA

Dietetyka

Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Absolwent jest przygotowany do:

• planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
• oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia
• zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym
• oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
• kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw
• znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
• oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób
• planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
• organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
• prowadzenia edukacji żywieniowej

Kosmetologia

Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profi-laktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania za-biegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wska-zań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
Obecnie program studiów został zmodyfikowany z uwagi na dynamiczny rozwój stosowanych technologii. Wymagało to zwiększenia ilości zajęć praktycznych stawiając naszych absolwentów w czołówce polskich kosmetologów.

Absolwent Kosmetologii będzie mógł:

• ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
• poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
• prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie
• ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
• znać metody stylizacji sylwetki i wizażu

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.


STUDIA II STOPNIA

Dietetyka i ekologiczna żywność

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje dietetyka. Program studiów przewiduje dwie specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Ekologiczna żywność i dietetyka

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia, przestrzega praw konsumenta i pacjenta oraz potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami dla ich dobra. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, nutrigenomiki, immunologii, psychologii społecznej, demografii i epidemiologii żywienia. Zna regulacje prawne i ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe oraz posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie europejskich programów walki z otyłością i chorobami dietozależnymi.
Jest specjalistą (praktykiem) w zakresie planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w zależności od wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego konsumenta i pacjenta. Zna rolę ziół i bioaktywnych składników żywności, potrafi dobrać prawidłowo produkty spożywcze i preparaty dietetyczne oraz technologie przygotowania potraw. Jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wdrażania leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego, układu krążenia, chorobach metabolicznych, alergicznych i dermatologicznych a także chorobach nerek, wątroby i trzustki oraz chorobach nowotworowych. Absolwent potrafi diagnozować żywieniowe i psychologiczne czynniki oraz mechanizmy sprzyjające zaburzeniom odżywiania i wykorzystać swoją wiedzę w edukacji i poradnictwie żywieniowym. Jest przygotowany do kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami odpowiednich systemów jakości, podejmowania działań w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska i dietoprofilaktyki chorób niezakaźnych.

Kosmetologia

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

 • Wellness & SPA
 • Marketing i zarządzanie w kosmetologii
 • Podologia

Pierwsza z nich ukierunkowana jest na Wellness & Spa (dotyczy przygotowania do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, w ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Wellness & Spa, jak również w wytwórniach produktów kosmetycznych), druga na marketing i zarządzanie w kosmetologii, trzecia natomiast dotyczy przygotowania studenta do pracy z problematycznymi stopami. Specjalizacja ta pozwoli na zapoznanie studenta z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do; pielęgnowania stopy zdrowej, rozpoznania deformacji w obrębie stóp prowadzących do pogorszenia stanu skóry stóp oraz bólu, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych, badania nacisku stopy na podłoże, sporządzania dokumentacji podologicznej, wykonywania zabiegów korekcyjno-pielęgnacyjnych, przeprowadzania edukacji w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp oraz postępowania ze stopą diabetyka. Wiedza zdobyta w trakcie studiów z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu pozwala na uruchomienie oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą również podjąć studia III stopnia (doktoranckie), a także podjąć pracę naukowo-dydaktyczną.

Wiedza i praktyka uzyskana w czasie studiów pozwala na:

 • właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
 • kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
 • ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
 • odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
 • posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.

Fizjoterapia

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku fizjoterapia jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia nabędą umiejętności praktyczne, potrzebne między innymi do:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej oraz współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej.

W programie studiów naszych studentów są między innymi zajęcia w prosektorium Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i fizjoterapii.
W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych dodatkowych szkoleń organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają na zdobycie dodatkowych certyfikatów i dyplomów.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • Fizjoterapia i masaż w sporcie
 • Terapia manualna z diagnostyką i korekcją wad postawy

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej, a przez to wymagającymi stosowania zabiegów z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych. Do podstawowych środków fizjoterapii należą: ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia), środki fizykalne (fizykoterapia) masaż, mobilizacje (terapia manualna) oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie kompetentny do działalności także w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii. W trakcie toku studiów odbywają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej, specjalistycznej wiedzy dla zawodu fizjoterapeuty, a także zajęcia kliniczne oraz praktyki pozwalające na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysokokwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym zdobędą kompetencje w zakresie; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez standardy kształcenia stosownymi przepisami ustawy. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Absolwenci nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Absolwenci będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, a w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych.

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie.

Studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia przygotowują absolwenta do ustawicznego kształcenia zawodowego, które uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rekrutacja na studia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła nabór na przyszłościowe kierunki studiów.


WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – studia I stopnia, studia licencjackie

Kierunki studiów: DIETETYKA, KOSMETOLOGIA

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – II stopnia, studia magisterskie

Kierunek studiów: DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Specjalności:
Dietetyka kliniczna
Ekologiczna żywność i dietetyka

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, Technologia żywności, kierunki pokrewne– oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

W przypadku dyplomów kierunków pokrewnych sporządzone zostaną różnice programowe (przedmioty uzupełniające) z koniecznością ich zrealizowania na I roku studiów. O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Kierunek studiów: KOSMETOLOGIA

Specjalności:
Wellnes&Spa
Marketing i Zarządzanie w Kosmetologii
Podologia

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI - Studia Jednolite Magisterskie

Kierunek studiów : Fizjoterapia

Specjalności:

Fizjoterapia i masaż w sporcie

Terapia manualna z diagnostyką i korekcją wad postawy

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów
 • 3 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć.

Studia podyplomowe

Diagnostyka i Terapia Manualna

Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta ma-nualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dys-funkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Studia skierowane są do absol-wentów kierunku Fizjoterapii (licencjat, magister) oraz kierunku Lekarskiego (lekarze medycyny).
Absolwenci kierunku studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii Manualnej będą przygotowani między innymi do pracy: w placówkach służby zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych oraz ośrodkach odnowy biologicznej.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
 • bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
 • edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
  współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
 • dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
 • znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Dietetyka

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie: oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych, bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności.
We współczesnym świecie problem żywienia człowieka nabiera coraz większego znaczenia. Niewłaściwe odżywianie, złe nawyki żywieniowe (których konsekwencją jest nadwaga i otyłość, ale także niedożywienie) mają znaczący wpływ na wzrost cywilizacyjnych chorób żywieniowo za-leżnych. Dla ludzi zdrowych prawidłowe żywienie jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, w chorobie odgrywa istotną rolę wspomagając leczenie farmakologiczne. Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, w związku z tym absolwent studiów podyplomo-wych posiądzie teoretyczne i praktyczne umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych
 • bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności
 • planowania żywienia i technologii przygotowywania potraw
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • wykorzystania metod i zasad edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

Kosmetologia - Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Studia Podyplomowe Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to pierwsza w Europie kompleksowa oferta, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. W programie nauczania między innymi szkolenia: BOTOKS, WYPEŁNIACZE,LASERY, MEZOTERAPIA IGŁOWA.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • zastosowania toksyny botulinowej
 • wypełniania tkanek miękkich substancjami poprawiającymi objętość skóry
 • odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych
 • wykonywanie mezoterapii igłowej
 • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne

Studia przygotowują również do:

 • kierowania gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA
 • personalizowania usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • nadzoru pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie.

Podologia

Studia Podyplomowe z Podologii obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.
Są adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna zatrud-nionych w: sanatoriach, SPA, domach opieki społecznej i hospicjach, placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej), ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, gabinetach terapii manualnej i usprawniania, fitness klubach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych, gabinetach pedicure, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, przychodniach specja-listycznych, pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych lub prowadzących działalność gospodarczą obejmującą wyżej wymienione jednostki.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • podologii ogólnej,
 • podologii kosmetologicznej
 • podologii klinicznej,
 • profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu,
 • chorób naczyniowych,
 • ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Rehabilitacja sportowa

Współczesny sport wyczynowy charakteryzują bardzo duże obciążenia wysiłkiem fizycznym, co związane jest z treningiem ruchowym i walką sportową. Wysiłkom tym towarzyszą także stres i nadmierne obciążenie psychiczne. Wszystko to często powoduje przeciążenia narządów ruchu, narządów wewnętrznych głównie układu sercowo- naczyniowego i prowadzi do urazów sportowych różnego typu w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportu.
Umiejętności absolwenta kierunku Rehabilitacja Sportowa dotyczą technik i metod z zakresu: masażu klasycznego i sportowego, odnowy biologicznej i psychicznej, kinezyterapii, zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów) fizykoterapii, kinezjotapingu, mobilizacji stawowych oraz wybranych metod medycyny naturalnej (m.in. shiatsu, akupresura, itp.).
Absolwenci kierunku studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacji Sportowej będą przygotowani do pracy w placówkach służy zdrowia, ośrod-kach odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz klubach sportowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie umiejętności zastosowania technik i metod:

 • masażu klasycznego i sportowego,
 • odnowy biologicznej i psychicznej,
 • kinezyterapii, fizykoterapii, kinezjotapingu,
 • zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów),
 • mobilizacji stawowych,
 • wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).

Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta manualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dysfunkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
 • bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
 • edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
 • współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
 • dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
 • znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Dietetyka w sporcie i rekreacji

Planowane efekty kształcenia w zakresie Dietetyka w Sporcie i Rekreacji dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych. Celem jest także ukształtowanie umiejętności praktycznego przygotowania smacznych i nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem przepisów proponowanych przez sławnych szefów kuchni. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fizyczną.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie::

 • rekomendacji żywieniowych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną,
 • możliwości zastosowania tzw. modnych diet alternatywnych w indywidualnych strategiach dietetycznych,
 • planowania strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla osób aktywnych,
 • prawidłowego komponowania smacznych i nowoczesnych posiłków,
 • żywieniowych aspektów zachowania zdrowia i zgrabnej sylwetki oraz wysokiej wydolności fizycznej,
 • postępowania dietetycznego w normalizacji masy i składu ciała, w tym bezpiecznego i zdrowego odchudzania.

Słuchacze będą korzystać z żywieniowego programu komputerowego, a warsztaty kulinarne „Food Design” odbywać się będą „pod okiem” Szefów Kuchni w nowocześnie wyposażonej Pracowni Technologii Żywności KWSPZ.

Komplementarne metody w promocji zdrowia

W programie studiów podyplomowych Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zakłada się, że w trakcie nauki student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale powinien także odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z poznaniem własnego potencjału pozwalającego na uruchomienie procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • wiedzy dotyczącej komplementarnych systemów profilaktyki i leczenia opartych o całościową diagnozę organizmu oraz metody stymulacji indywidualnego potencjału jednostki,
 • nauczenia się szeregu metod i technik służących ocenie stanu zdrowia na poziomie psychofizycznym oraz istniejących w tym zakresie zagrożeń,
 • umiejętności zastosowania w praktyce metod przywracających bądź wzmacniających zdrowie, stymulowania rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej,
 • zasad współpracy z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi całościowym podejściem do problemu zdrowia i rozwoju osobistego zwłaszcza w obszarze problemów związanych ze stylem życia czy negatywnymi skutkami nadmiernego stresu.

Trenes personalny

Planowane efekty kształcenia na kierunku „Trener Personalny” dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie: anatomii funkcjonalnej człowieka, biomechaniki oraz biochemii i fizjologii wysiłku, teorii i metodyki treningu sportowego i zdrowotnego, szczegółowych zasad treningu fitness, funkcjonalnego, kulturystycznego, podstaw metody Pilates, stretchingu i treningu z osobami starszymi, żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną, odnowy psychosomatycznej, korekcji postawy ciała, podstaw psychologii w treningu sportowym oraz prawa i marketingu w sporcie, suplementacji i dopingu w sporcie, elementów fizjoterapii sportowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Obszar działalności zawodowej obejmuje: ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne, poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach, własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego).

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne i pokrewnych.

Skontaktuj się z nami

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków

Adres do korespondencji:

al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-mail: info@kwspz.pl

www.kwspz.pl

Facebook: www.facebook.com/KrakowskaWyzszaSzkolaPromocjiZdro...

You Tube: http://www.youtube.com/user/KWSPZ

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 18 rekordów.

Rekrutacja na studia w KWSPZ przedłużona do 26 października 2018 r.

Nadal zastanawiasz się nad wyborem studiów? Interesują się kierunki związane z medycyną? Zapoznaj si

...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia nagrodzona certyfikatami

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia już kolejny raz uzyskała możliwość posługiwania się znakiem

...

Certyfikat Uczelnia Liderów 2018 dla KWSPZ

KWSPZ już po raz czwarty uzyskała Ogólnopolski Certyfikat “Uczelnia Liderów 2018. została również od

...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po raz drugi „Uczelnią Liderów”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia została uhonorowana w grupie niepublicznych uczelni magiste...

Konkurs „Jak smakują studia” KWSPZ w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie ogłasza kolejny konkurs „Jak smakują

Studiuj w KWSPZ i wygraj laptopa Dell

Wśród kandydatów na studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, którzy w terminie do 10 si...

Gabinet na start - konkurs KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po raz kolejny ogłasza KONKURS „Gabinet na start 2016 ”. Na...

Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia na KWSPZ

W najbliższą niedzielę, 30 listopada w Krakoskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia odbędzie się krako...

Kosmetologia magisterska na KWSPZ w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - jedna z najstarszych uczelni prywatnych prowadzących kier...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - kosmetologia

Kosmetologia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i n...

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zaprasza na Dni Otwarte nocą

Co powiecie na Dni Otwarte nocą? Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia otworzy dla Was swe podwoj...

​Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - kierunek dietetyka

​Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) oferuje kandydatom atrakcyjne studia na wielu popu...

Lokalizacja