Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych poznasz na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologii, filozofii, elementów prawa, socjologii ogólnej lub negocjacji (do wyboru). Następnie zgłębisz przedmioty ogólne stanowiące etap wstępny do wiedzy i uzyskania umiejętności inżynierskich, m.in. matematyka i fizyka, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. W kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, które dotyczą w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM.

Przedmioty specjalnościowe kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią. Nie bez znaczenia jest także nabycie umiejętności organizacji przetwórstwa tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży, która w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z wiodących.

Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych oferowane są specjalności:

 • SYSTEMY CAD/CAM
 • TWORZYWA POLIMEROWE

Jaka prawa po kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Produkcja elementów z tworzyw polimerowych wzrasta w szybkim tempie.

Dla kogo studia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych
Jakie uczelnie oferują kierunek przetwórstwo tworzyw sztucznych
W których miastach można studiować kierunek przetwórstwo tworzyw sztucznych
Komentarze ()
praca?
a gdzie konkretnie jest praca po tym kierunku? w jakich firmach? możecie podać nazwy?
26.10.2018
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie