Jakiego artykułu szukasz?

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie - kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie dostępne jest w formie 3-letnich studiów licencjackich. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie - kulturoznawstwo

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie prowadzi studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia na kierunku kulturoznawstwo to propozycja dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach. W programie kształcenia znajdują się treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale także np. z informatyki.

Kulturoznawstwo w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie dostępne jest w formie 3-letnich studiów licencjackich. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specjalności, jakie można wybrać na tym kierunku to:

  •  dziennikarstwo i public relations,
  •  zarządzanie kulturą,
  •  pedagogika kultury.

Absolwenci kulturoznawstwa w Społecznej Akademii Nauk potrafią analizować zjawiska kulturowe i społeczne w każdej skali. Znają m.in. wybrane zasady ekonomii, prawa, techniki organizacji i zarządzania. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w trakcie nauki absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach np. w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy turystyce.

Studia to także praktyki i staże zagraniczne organizowanie przez uczelnię. Społeczna Akademia Nauk prowadzi również Akademickie Biuro Karier, które zajmuje się doradztwem zawodowym oraz pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy.

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie to uczelnia z 20-letnią tradycją.Atutem siedziby w Krakowie jest sąsiedztwo historycznego centrum miasta i Wawelu.Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na 22 kierunkach w 18 ośrodkach w kraju. W ofercie dostępne są także studia podyplomowe i MBA.

Uczelnia ściśle współpracuje z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą, równolegle do studiów polskich, uzyskać amerykański dyplom oraz wyjechać na studia lub praktyki za granicą. Mury Społecznej Akademii Nauk opuściło już ponad 20 tysięcy osób.

Więcej o krakowskiej Społecznej Akademii Nauk znaleźć można na: http://www.krakow.spoleczna.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie