Jakiego artykułu szukasz?

Uniwersytet Łódzki – regionalistyka kulturowa

Uniwersytet Łódzki zaprasza na ciekawy kierunek studiów, jakim jest regionalistyka kulturowa. Absolwent regionalistyki może znaleźć pracę w regionalnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych lub mediach. Ukończenie specjalności nauczycielskiej pozwala na podjęcie pracy w szkolnictwie.
Uniwersytet Łódzki – regionalistyka kulturowa

Uniwersytet Łódzki zaprasza na ciekawy kierunek studiów, jakim jest regionalistyka kulturowa. Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z  geografii, historii, kulturoznawstwa, etnologii, czy literaturoznawstwa i poznać różne koncepcje regionu jako idei.

Regionalistyka kulturowa to studia interdyscyplinarne. Na Uniwersytecie Łódzkim został opracowany we współpracy między trzema wydziałami: Wydziałem Filologicznym, Wydziałem Filozoficzno-Historycznym oraz Wydziałem Nauk Geograficznych. Program studiów jest odpowiedzią na współczesne zjawiska społeczne, w których coraz większą rolę odgrywa region.

Regionalistyka kulturowa to studia stacjonarne I stopnia. Absolwent regionalistyki kulturowej może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na humanistycznych kierunkach w Polsce i zagranicą.

Czego uczą się studenci na tym kierunku?

Adepci regionalistyki kulturowej pogłębiają wiedzę z geografii oraz historii  wybranych regionów Polski i Europy. Uczą się o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w obszarze regionalistyki. Poszerzają kompetencje interkulturowe. Ważną część studiów stanowi nauka języków obcych: jednego na poziomie biegłości wykraczającej poza poziom B2 (B2-C1) oraz drugiego na poziomie B1-B2.

Regionalistyka kulturowa, a praca

Absolwent regionalistyki może znaleźć pracę w regionalnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych lub mediach. Ukończenie specjalności nauczycielskiej pozwala na podjęcie pracy w szkolnictwie.

Studia w Łodzi

Uniwersytet Łódzki to jedna z większych polskich uczelni. Na 12 wydziałach co roku naukę rozpoczyna około 16 tysięcy pierwszoroczniaków, a ogółem studiuje tam około 43 tysięcy osób. Uczelnia ma ogromne możliwości w zakresie wymian i praktyk międzynarodowych, gdyż podpisała umowy z 97 uczelniami z zagranicy. UŁ zapewnia dostęp do Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, w skład którego wchodzą: basen, hale sportowe, sale gimnastyczne i gabinet odnowy biologicznej. Studenci mogą korzystać z doradztwa aż 3 Biur Karier Zawodowych. Biblioteka Uniwersytecka jest jedną z największych oraz najnowocześniejszych w Polsce - posiada ok. 3 milionów woluminów.

Uczelnia prowadzi akcję Uniwersytet Zawsze Otwarty, w ramach której wszyscy zainteresowani, a zwłaszcza licealiści i gimnazjaliści mogą w dogodnym dla siebie terminie umówić się na wycieczkę oraz wziąć udział w przygotowanych zajęciach z wcześniej wybranej przez siebie dziedziny.

Więcej o Uniwersytecie Łódzkim i kierunku regionalistyka kulturowa można znaleźć na: http://www.uni.lodz.pl

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie