Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - kierunek religioznawstwo

Interesujący kierunek studiów oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Religioznawstwo można studiować na Wydziale Teologicznym na poziomie I stopnia w trybie stacjonarnym.

​Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - kierunek religioznawstwo

Interesujący kierunek studiów oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Religioznawstwo można studiować na Wydziale Teologicznym na poziomie I stopnia w trybie stacjonarnym.

Religioznawstwo wyodrębnia się jako nowy obszar kształcenia. Nie koncentruje się ono tylko na chrześcijaństwie, skupia się na religii we wszelkich jej przejawach i aspektach, tak w przeszłości, jak i współczesności. Bada zjawiska pokrewne religii, poszukuje zależności między religią a różnorodnymi dziedzinami kultury, prezentuje ponadto różne religie świata oraz ich wzajemne powiązania.

Studia na religioznawstwie w UKSW obejmują grupę przedmiotów podstawowych, grupę przedmiotów kierunkowych, specjalizacje, lektoraty, seminaria oraz zajęcia fakultatywne. W grupie przedmiotów podstawowych i kierunkowych znajdują się podstawy nauk religioznawczych, refleksja różnych nauk humanistycznych dotycząca religii (m.in. filozofia, antropologia, socjologia, psychologia) oraz zarys głównych systemów religijnych (m.in. judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm). Natomiast w grupie przedmiotów specjalizacyjnych słuchacz wybiera dwa dowolne moduły, zgodne z jego zainteresowaniami (Stary Testament i judaizm, Nowy Testament i teologia katolicka, islam i religie Dalekiego Wschodu, ekumenizm i dialog międzyreligijny, spotkania religii i kultur w historii i współczesności.


Studia teologiczne na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów, takich jak m.in.: administracja, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, filologia klasyczna, filologia polska, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, matematyka, nauki o rodzinie, nauki ścisłe, ochrona dóbr kultury i środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia. Kierunki mogą być prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, I pierwszego i II stopnia.

UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) podpisał w sumie 141 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS. Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

Zobacz Prezentację Uczelni w portalu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku