Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

uczelnia niepubliczna, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, (+85) 749 94 30, biuro@wsmed.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Proces rekrutacji do WSM w Białymstoku

Rekrutacja elektroniczna na studia krok po kroku

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

 1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
  Formularz online wypełnia się na stronie https://wsmed.edu.pl zakładka Rekrutacja- Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK (podanie).
 2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu.
 3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
  W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
  Potwierdzenie rejestracji na studia
  Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz dostarczenie do Uczelni wypełnionego kwestionariusza i wymaganych dokumentów.
 4. Dokonanie wpisu na studia
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie dostarczyć zaświadczenie lekarskie i potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi