Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

uczelnia niepubliczna, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, (+85) 749 94 30, biuro@wsmed.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Proces rekrutacji do WSM w Białymstoku

Rekrutacja elektroniczna na studia krok po kroku

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

 1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
  Formularz online wypełnia się na stronie https://wsmed.edu.pl zakładka Rekrutacja- Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK (podanie).
 2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu.
 3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
  W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
  Potwierdzenie rejestracji na studia
  Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz dostarczenie do Uczelni wypełnionego kwestionariusza i wymaganych dokumentów.
 4. Dokonanie wpisu na studia
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie dostarczyć zaświadczenie lekarskie i potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane