Jakiego artykułu szukasz?

Ratownictwo medyczne

Z jaką odpowiedzialnością łączy się zawód ratownika medycznego wie zapewne każdy, kto choć raz znalazł się w konieczności niesienia pomocy osobie, która zasłabła na ulicy, złamała nogę podczas górskiej wspinaczki czy uległa wypadkowi komunikacyjnemu.

Ratownictwo medyczne

Z jaką odpowiedzialnością łączy się zawód ratownika medycznego wie zapewne każdy, kto choć raz znalazł się w konieczności niesienia pomocy osobie, która zasłabła na ulicy, złamała nogę podczas górskiej wspinaczki czy uległa wypadkowi komunikacyjnemu.

Niedoświadczone osoby najczęściej wpadają w panikę, nie wiedzą co tak naprawdę zrobić, a często pierwsze minuty decydują o dalszym zdrowiu czy życiu poszkodowanego. Na dźwięk pędzącej karetki pogotowia ogarnia nas niepokój, ale z drugiej strony wiemy, że potrzebujący za chwilę otrzyma profesjonalną pomoc, znajdzie się w dobrych rękach.

Praca ratownika medycznego jest niezwykle stresująca. Niesienie pomocy czy ratowanie życia odbywa się w przypadkowych miejscach, przy nie zawsze sprzyjającej pogodzie, często w otoczeniu postronnych, zdenerwowanych sytuacją osób.

Kandydat na ratownika medycznego musi być osobą szybko podejmującą decyzje, zdecydowaną, umiejącą pracować w stresie, pod presją czasu, a przy tym wyrozumiałą, empatyczną, spokojną oraz komunikatywną, potrafiącą współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami służb i organizacji ratowniczych.

Studia z zakresu ratownictwa medycznego prowadzą uniwersytety medyczne i wydziały medyczne innych uczelni publicznych, a także uczelnie niepubliczne. Studia licencjackie trwają 6 semestrów.

Wybrane przedmioty z programu nauczania na ratownictwie medycznym to:

dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego, psychologia, biostatystyka, ratownictwo medyczne w zagrożeniach środowiskowych, traumatologia dziecięca, fizjologia, biofizyka, biochemia, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, podstawowe zabiegi medyczne, parazytologia, ratownictwo medyczne w Polsce i na świecie, etyka w medycynie ratunkowej, toksykologia, technologie informacyjne, profilaktyka chorób zakaźnych.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają nie mniej niż 10 tygodni. W trakcie praktyki szpitalnej i u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego poznają zasady funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej, biorą udział w procedurach ratunkowych i zabiegach medycznych, poznają sprzęt oraz leki będące na wyposażeniu oddziału ratunkowego oraz ambulansu.

Dodatkowo obowiązkowa jest praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej - studencki poznają wyposażenie techniczne PSP oraz organizację akcji ratowniczej, prowadzenie ewakuacji. Z kolei 2-tygodniowy obóz sprawnościowy przygotowuje w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego i wysokogórskiego. Studenci trenują sporty wodne, gry zespołowe, biegi terenowe, wspinaczkę, sporty wodne.

Zuzanna obecnie jest na II roku ratownictwa medycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach:

„ - Zajęcia mamy z reguły od rana do wieczora, dużo ćwiczeń z medycznych czynności ratunkowych, basen, zajęcia z samoobrony, języka migowego - to jako ciekawostka dla zainteresowanych. Kierunek bardzo ciekawy, ale do studiowania nie wystarczą same chęci. Trzeba być naprawdę odpornym psychicznie, więc przed podjęciem studiów warto przemyśleć, czy jest się w stanie pracować później w tym zawodzie”.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci. Będzie przygotowany do samodzielnej oceny stanu pacjenta, zabezpieczenia ciała poszkodowanego w pozycji bezpiecznej w zależności od schorzenia czy odniesionych obrażeń, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wspomagania oddechu, podania tlenu, wykonania ręcznej defibrylacji, opatrywania ran, unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamiania kręgosłupa, odebrania porodu w warunkach pozaszpitalnych, przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.

Praca po ratownictwie medycznym

Ratownik medyczny znajdzie pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zespołach ratownictwa medycznego, służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR), szpitalnych oddziałach ratunkowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w szkołach wyższych i ośrodkach szkoleniowych jako instruktor z zakresu promocji zdrowia i pierwszej pomocy, zespołach ds. opracowania planów zabezpieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Może także pełnić funkcje menedżerskie w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Powiązane treści

Fizjoterapia w Radomiu
Fizjoterapia w Radomiu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Opolu
Fizjoterapia w Opolu
Fizjoterapia w Opolu
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Kielcach
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Wybierz EUHE i zostań ratownikim medycznym
Wybierz EUHE i zostań ratownikim medycznym
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski
Fizjoterapia
Fizjoterapia

Komentarze (0)

brak komentarzy…