Jakiego artykułu szukasz?

Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, na kierunku lekarskim. Studia będą trwały 12 semestrów (6 lat), w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. Pierwsze roczniki rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017.
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii

13 lipca 2015 roku Krakowska Akademia otrzymała z MNiSW uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, na kierunku lekarskim. Studia będą trwały 12 semestrów (6 lat), w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku.

Proponujemy unikatowy, nowatorski program kształcenia opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich.

Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość. I tak np. moduły fizykochemiczne podstawy życia, biologia rozwoju prenatalnego, czy składniki żywej materii łączą tradycyjnie oddzielnie prowadzone przedmioty o charakterze ogólno-przyrodniczym takie jak biologia, chemia, biofizyka, biochemia czy genetyka. Układ nerwowo-mięśniowy, układ krążenia i oddechowy, układ pokarmowy i układ moczo-płciowy to moduły łączące anatomię, histologię i fizjologię narządów ludzkiego ciała dając pełny obraz ich struktury i czynności. Moduły pojawiające się w kolejnych latach studiów takie jak: pulmonologia, gastroenterologia, endokrynologia czy kardiologia, łączą ze sobą elementy interny, chirurgii, radiologii, medycyny nuklearnej, anestezjologii i diagnostyki laboratoryjnej, umożliwiając poznanie wszystkich aspektów diagnostyki oraz leczenia pacjenta.

Program nauczania medycyny uzupełniono o treści humanistyczne, wprowadzając przedmioty takie jak: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym społecznym i kulturowym”, czy „Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby”. Dzięki takiemu podejściu do nauczania studenci będą widzieć pacjenta w sposób holistyczny, całościowy i łatwiej zrozumieją problemy medycyny.

Autorzy programu zadbali, aby był on szczególnie przyjazny studentom. Stopień trudności wzrasta w kolejnych latach studiów, co pozwala na przyswajanie trudnego materiału w sposób najbardziej efektywny. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun przydzielony do każdej z grup studentów zapewnia pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji.

Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują w pierwszej kolejności ćwiczenia laboratoryjne, prosektoryjne oraz oparte na nauce z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów medycznych. W trakcie nauczania klinicznego na wyższych latach studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych przy łóżku chorego (ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów).

Ponadto, zajęcia w placówkach medycznych obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów (łącznie 600 godzin) oraz 30 tygodni praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. I tak po pierwszym roku studenci odbywają praktykę pielęgniarską, po drugim w zakresie lecznictwa otwartego, po trzecim praktyka dotyczy chorób wewnętrznych, po czwartym pediatrii i intensywnej terapii, a po piątym chirurgii, ginekologii i położnictwa. W ramach praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studenci będą mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej uprzednio wiedzy dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego, diagnostyki różnicowej oraz planowania postępowania terapeutycznego, a także zasad udzielania porady pacjentowi, uzyskania świadomej zgody pacjenta na leczenie, prowadzenia dokumentacji medycznej. Nauczanie praktyczne na wyższych latach będzie się odbywało w oparciu o własny szpital kliniczny, którego budowa jest planowana w najbliższej przyszłości, oraz oddziały kliniczne tworzone na bazie wybranych szpitali specjalistycznych w Krakowie.

Kadrę Wydziału Lekarskiego, spełniającą kryteria ministerialne, stanowią w większości doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi, którzy ze względu na wcześniejszy dorobek oraz relatywnie młody wiek gwarantują harmonijny rozwój działalności naukowej Uczelni.

Oferujemy studia w języku polskim lub angielskim.

Pierwsze roczniki rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017.

Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpoczęła się 7 stycznia. Na studia w języku polskim rozpocznie się 15 maja 2016 roku.

Sprawdź na: http://www.ka.edu.pl/rekrutacja-jednolite-studia-magisterskie/lekarski/

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie