Szczegółowy opis uczelni

Nasze atuty

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Na naszej uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje 114 osobowa kadra dydaktyczna, w tym 5 profesorów, 25 doktorów, 78 magistrów a także 6 lekarzy medycyny.

Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzą praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą. Podstawą doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu naukowego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni praktycy (97 wykładowców) z kraju i z zagranicy, w tym menedżerowie wysokiego szczebla.Powiślańska Szkoła Wyższa znajduje się w centrum Kwidzyna, przy ulicy 11 Listopada 29, w zaadaptowanym skrzydle zabytkowego budynku, będącego częścią kompleksu koszarowej zabudowy z 1879 roku, w którym mieścił się garnizon wojskowy Królewskiej Szkoły Podoficerskiej.

W zmodernizowanych pomieszczeniach budynku znajdują się:

 • siedziba władz uczelni
 • administracja
 • aula
 • przestronne sale wykładowe
 • sale specjalistyczne pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Oferta edukacyjna

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

KIERUNEK EKONOMIA

Specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • transport/spedycja/logistyka (TSL)
 • informatyka stosowana (applied computer science)
 • finanse/bankowość/rachunkowość
 • HR (human resources)
 • ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
 • agroekonomia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KIERUNKI:

 • PIELĘGNIARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO STUDIÓW POMOSTOWYCH
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • KOSMETOLOGIA - Nowość !

STUDIA MAGISTERSKIE

 • PIELĘGNIARSTWO
 • ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNE (we współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą).


STUDIA PODYPLOMOWE

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie każdego roku proponuje różnorodne kierunki studiów podyplomowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci kierunków podyplomowych pogłębiają swoją wiedzę w danej dziedzinie oraz zdobywają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne (on-line) https://eduteam.pl/studia-podyplomowe/przygotowanie-psychologiczno-pedagogiczne-i-dydaktyczne-pppid/

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (on-line) https://eduteam.pl/przygotowanie-psychologiczno-pedagogiczne-i-dydaktyczne-do-nauczania-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych/

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Psycholog szkolny (on-line) https://eduteam.pl/psycholog-szkolny/

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Nauczanie biologii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie historii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie chemii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie geografii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie fizyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie matematyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie informatyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie muzyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie plastyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie techniki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie etyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wychowanie do życia w rodzinie https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wiedza o społeczeństwie https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Podstawy przedsiębiorczości https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Nauczanie plastyki i techniki w szkole https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Wychowanie do życia w rodzinie z etyką https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna https://eduteam.pl/pedagogika-korekcyjna-terapia-pedagogiczna/

Pedagogika resocjalizacyjna https://eduteam.pl/pedagogika-resocjalizacyjna/

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka https://eduteam.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową https://eduteam.pl/surdopedagogika-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-sluchowa/

Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową https://eduteam.pl/tyflopedagogika-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzrokowa/

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) https://eduteam.pl/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-dawniej-oligofrenopedagogika/

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu https://eduteam.pl/edukacja-i-terapia-osob-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu/

Edukacja integracyjna i włączająca https://eduteam.pl/edukacja-integracyjna-i-wlaczajaca/

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna https://eduteam.pl/pedagogika-leczniczo-terapeutyczna/

Logopedia https://eduteam.pl/logopedia-2/

Pozostałe studia podyplomowe

Neurologopedia https://eduteam.pl/neurologopedia/

Wczesne nauczanie języka angielskiego https://eduteam.pl/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego-wnja/

Integracja sensoryczna https://eduteam.pl/integracja-sensoryczna-terapeuta-si/

Zarządzanie oświatą – manager w edukacj (on-line) https://eduteam.pl/zarzadzanie-oswiata/

TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu https://eduteam.pl/tik-technologie-informacyjno-komunikacyjne-w-edukacji/

Neurodydaktyka https://eduteam.pl/neurodydaktyka/

Psychodietetyka https://eduteam.pl/psychodietetyka/

Manager szkolnictwa branżowego (nowość)

Mediacje i negocjacje z językiem angielskim (nowość)

Agrobiznes w praktyce (nowość)

Zamówienia publiczne (nowość)

Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej https://psw.kwidzyn.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/380-gerontologia.html

Zarządzanie w ochronie zdrowia https://psw.kwidzyn.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/379-zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia.html

Rekrutacja

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

 • Wybierz swój kierunek studiów
 • Zarejestruj się na naszej stronie internetowej psw.kwidzyn.edu.pl i wypełnij wniosek
 • Skompletuj wymagane dokumenty:
 1. wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w rejestracji internetowej PSW)
 2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania)
 3. świadectwo dojrzałości/świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 4. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne),
 5. zdjęcia legitymacyjne – 4 szt.,
 6. dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 • Przyjdź do biura rekrutacji i złóż komplet dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są TUTAJ

Informacje na temat kosztów znajdziesz TUTAJ

Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi.

Na pomoc finansową mogą liczyć również studenci zdolni, pracowici i ambitni – stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów.

Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne skorzystał z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wypłacane w ramach stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to 400 zł / miesiąc. Uczelnia przyznaje także zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.

Praktyki

Podczas organizowania praktyk studenckich kierujemy się zasadą, że praktyka musi pomóc studentowi w przygotowaniu się do poruszania na rynku pracy, aby posiadał odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz pomóc w wyborze własnej drogi rozwoju.

Obecnie z Uczelnią współpracuje ponad 60 głównych pracodawców z Pomorza m.in. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nadleśnictwo Kwidzyn, Szpital „Zdrowie’ Sp. z o.o., Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim i wiele innych.

Szczegóły w ofercie edukacyjnej https://psw.kwidzyn.edu.pl/

Erasmus +

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

Współpracujemy m.in. z Uniwersytetami: Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias – Portugalia, Panevėžio Kolegija – Litwa, University of Central Europe in Skalica – Słowacja, Pamukkale University-Turcja. Od roku akademickiego 2016/2017 wspólpracujemy również z Uniwersytetami z krajów partnerskich, m.in. z Serbii, Libii, Gruzji czy Albanii.

Skontaktuj się z nami

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

strona www: www.psw.kwidzyn.edu.pl


KANCELARIA:

tel./fax: (55) 261 31 39

e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

REKRUTACJA:

tel. (55) 279 58 73

e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

DZIEKANAT

tel. (55) 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.
Studiuj Kosmetologię w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Studiuj Kosmetologię w Powiślańskiej Szkole W...

Utworzenie kierunku Kosmetologia umożliwiło dostęp do zawodu kosmetologa młodzieży z Kwidzyna i okolicznych miejscowości adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na…
Kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Utworzenie kierunku kosmetologia umożliwiło dostęp do zawodu kosmetologa młodzieży z Kwidzyna i okolicznych miejscowości adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na…
​PSW w Kwidzynie - „Wspólnie dla rozwoju Pielęgniarstwa”

​PSW w Kwidzynie - „Wspólnie dla rozwoju Piel...

PSW w Kwidzynie realizuje nowy, prestiżowy projekt pod hasłem: „Wspólnie dla rozwoju Pielęgniarstwa” o wartości 8 mln złotych. W ramach…
​Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

​Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej...

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w…

Lokalizacja