Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0h7kx17MshgYW1sZM4E78eJZBuDzuFl9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/H6hineHaPOECYmRqcrhEv-vk8s2NHYrc.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Opk-cCM4vRMSK4-_WsUwZ0Ykt2nHiI3i.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Xek_8v_uRf99yGGPtHdEV-wtGqTDkHvl.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź
(+42) 642 30 50, kom 791 42 42 42
dziekanat@sweiz.pl
www.sweiz.pl
7.90
-0.20%
497
głosów

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest niepubliczną uczelnią, funkcjonującą na rynku edukacyjnym od 1996 roku.

Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych MEN oraz na listę Istituzioni Universitarie Salesiane, czyli listę 60-ciu salezjańskich uczelni wyższych zlokalizowanych w różnych krajach świata.

Szkoła kontynuuje dziedzictwo naukowego poszukiwania prawdy z poszanowaniem chrześcijańskich wartości, dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb i rozwoju gospodarczego oraz oczekiwań swoich studentów.

Salezjańska tradycja nauczania

Autorskie programy nauczania służą przygotowaniu absolwentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Równorzędnym celem Uczelni, obok przekazywania wiedzy, jest realizowanie formacji moralnej i duchowej, kształtowanie w młodych ludziach odpowiedzialnych postaw obywatelskich, pielęgnowanie etosu rzetelnej pracy.

Misja Szkoły

Misją uczelni jest umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.

Idea kształcenia ustawicznego

Programy studiów oraz szeroki wachlarz realizowanych zajęć i dobór odpowiedniej kadry mają na celu uzyskanie przez absolwentów wysokich kompetencji zawodowych, pozwalających z sukcesem sięgać po stanowiska wymagające statusu wyższego wykształcenia. Celem jest także wypracowanie wśród studentów potrzeb i podstaw dalszej nauki. Zgodnie z propagowaną ideą uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych lub kursów dokształcających zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi regionu i kraju.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych