Jakiego artykułu szukasz?

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie

Działalność każdej, najmniejszej nawet firmy bazuje obecnie na wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się kluczowym wyzwaniem w świetle coraz częstszych cyberataków. Dodatkowo regulacje prawne wymuszają na wielu sektorach gospodarki konieczność podjęcia działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. To oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie. Powstają firmy świadczące usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykwalifikowani w tym obszarze eksperci są aktualnie w cenie.

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie

Studia te są doskonałą propozycją dla osób o zainteresowaniach nowoczesnymi technologiami, predyspozycjach technicznych, umysłach ścisłych, kandydatów kreatywnych. W tym artykule sprawdzamy, jakie są możliwości studiowania Cyberbezpieczeństwa w Krakowie – które uczelnie można wziąć pod uwagę, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy.

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie – studia

Cyberbezpieczeństwo to kierunek realizowany na poziomie pierwszego stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Studenci uczą się stosowania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem, działania i obsługi aplikacji i usług elektronicznych. Poznają rozwiązania zabezpieczające sieci teleinformatyczne, działanie podstawowych narzędzi kryptograficznych. Projektują inteligentne systemy zabezpieczeń. Zapoznają się z regulacjami prawnymi związanymi z cyberbezpieczeństwem, a także z funkcjonowaniem krajowego sytemu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązaniami międzynarodowymi.

Przykładowe przedmioty w programie studiów to krajowy system cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie do sieci Internet, wstęp do informatyki, projektowanie i analiza algorytmów, podstawy projektowania, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wstęp do zwalczania przestępczości, bezpieczeństwo aplikacji webowych i mobilnych, kryptografia, wprowadzenie do białego wywiadu, organizacje międzynarodowe a cyberbezpieczeństwo, biometria, krajowe zasoby informacyjne.

W procesie kształcenia duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne, zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania różnorodnych narzędzi gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-krakow/.

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie – uczelnie i rekrutacja

Cyberbezpieczeństwo oferuje jedna uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych uzyskanych z matematyki oraz do wyboru informatyki lub fizyki.

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie – praca

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do podjęcia pracy przykładowo:

  • u dostawców usług cyfrowych
  • operatorów usług cyfrowych
  • producentów sprzętu i oprogramowania
  • w instytucjach publicznych
  • bankach
  • administracji
  • w podmiotach wykorzystujących systemy teleinformatyczne do prowadzenia działalności gospodarczej
  • organach ścigania
  • zespołach reagowania na włamania w sieciach telefinformatycznych.

Zatrudniani są jako integratorzy technologii, audytorzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa, administratorzy sieci komputerowych, analitycy i konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa, pracownicy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo.

Więcej na temat cyberbezpieczeństwa:

Powiązane treści

Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni