Jakiego artykułu szukasz?

Informatyka w chorzowskiej WSB ma nowego partnera kierunku

Praktyki i staże zawodowe, szkolenia informatyczne, a dla najlepszych praca – taka oferta rozwoju czeka na studentów informatyki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Jest to możliwe dzięki nawiązanej przez uczelnię współpracy z firmą Dagma Bezpieczeństwo IT.

Informatyka w chorzowskiej WSB ma nowego partnera kierunku

Dagma Bezpieczeństwo IT to kolejna firma, która dołączyła do grona partnerów kierunku informatyka na studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Bankowej. Tym samym objęła ona patronat nad specjalnością „Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych”. Skąd wybór akurat tej specjalizacji? Firma Dagma Bezpieczeństwo IT zajmuje się dystrybucją programów i urządzeń do ochrony komputerów i sieci teleinformatycznych.

To właśnie w tej firmie uczelnia organizuje dla swoich studentów praktyki i staże zawodowe, z możliwością zatrudnienia w przyszłości. Dodatkowo studenci mają okazję podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach informatycznych, którymi mogą pochwalić się w CV.

To ważne, aby studenci brali udział w różnorodnych programach praktyk, staży, szkoleniach. Zyskują dzięki temu doświadczenie i trenują swoje umiejętności. Jest to dla nich szansa na świadome planowanie kariery zawodowej – mówi Joanna Dinges, Dyrektor Biura Karier i Praktyk WSB w Chorzowie.

Jednocześnie Dagma Bezpieczeństwo IT dołączyła do Rady Biznesu WSB w Chorzowie. Oznacza to, że przedstawiciele firmy będą uczestniczyć w konsultacjach przy tworzeniu nowych oraz istniejących już programów studiów i specjalności na kierunku informatyka.

Obecnie patronat nad kierunkiem informatyka na studiach inżynierskich w chorzowskiej uczelni sprawują już: Microsoft, EUVIC, Sii Polska. Teraz do tego grona dołączyła firma Dagma Bezpieczeństwo IT.

Dzięki zawartym porozumieniom o partnerstwie studenci zdobywają wiedzę i nowe umiejętności od praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży IT z zakresu nie tylko zarządzania sieciami komputerowymi, ale również programowania, administrowania bazami danych, analityki biznesowej, czy e-commerce.

***

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie jest wydziałem zamiejscowym WSB w Poznaniu.

Już od 19 lat kształci na kierunkach inżynierskich, ekonomiczno-prawnych i społecznych. Realizuje studia I, II stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe z zakresu m.in. administracji, finansów, marketingu, pedagogiki, psychologii i zarządzania. Prowadzi studia Master of Business Administration Zarządzanie w biznesie międzynarodowym dla kadry kierowniczej i menedżerskiej.

Uczelnia realizuje Program Partnerstwa Biznesowego, do którego przynależą m.in. DB Schenker, ING Bank Śląski, czy Grupa Żywiec. Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenie zawodowe pod okiem specjalistów w trakcie praktyk i płatnych staży
w firmach będących partnerami biznesowymi chorzowskiej WSB. Dodatkowo te same firmy opiniują programy nauczania, aby były odpowiednio dopasowane do oczekiwań pracodawców.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, wraz z wydziałami zamiejscowymi w Chorzowie i Szczecinie, zajęła drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne
I stopnia i jednolite magisterskie.

Strona internetowa: www.wsb.pl/chorzow

Social media: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu