Jakiego artykułu szukasz?

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG) w Poznaniu to studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG) w Poznaniu to studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydat na studia planujący związać się zawodowo z turystyką powinien być osobą otwartą, kontaktową, komunikatywną, ciekawą świata, kreatywną, lubiącą zmiany, podróże, niekonfliktową, szybko podejmującą decyzje

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w WSHiG:

  • hotelarstwo i gastronomia - obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o żywności i żywieniu, technologii produkcji potraw, usług hotelarsko-gastronomicznych, zarządzania hotelami i restauracjami,
  • obsługa ruchu turystycznego - przygotowuje do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji,
  • zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji - przygotowuje kadrę menedżerską, zarządzającą placówkami gastronomicznymi, obiektami rekreacyjnymi, hotelami,
  • rekreacja ruchowa - przygotowuje w zakresie organizowania oraz nadzorowania różnych imprez rekreacyjnych, dobierania aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku.

Perspektywy zawodowe po turystyce i rekreacji

Absolwent turystyki i rekreacji w WSHiG może podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, centrach odnowy biologicznej, centrach rekreacji i sportu, hotelach, pensjonatach, lokalach gastronomicznych, pracować na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń czy instytucji związanych z branżą turystyczną. Znajdzie zatrudnienie w jednostkach zajmujących się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów na stanowiskach specjalisty, doradcy, analityka lub menedżera.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG) w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną, powstałą w 1993 roku. Celem działań edukacyjnych jest przygotowanie kadry zarządzającej hotelami, restauracjami, obiektami rekreacyjnymi i agencjami turystycznymi według międzynarodowych standardów obowiązujących w branży. WSHiG kładzie duży nacisk na harmonijne połączenie przygotowania teoretycznego z wypracowaniem umiejętności praktycznych.

Studenci WSHiG uczą się trzech dowolnie wybranych języków oraz obowiązkowo języka migowego. Uczelnia oferuje również szeroką gamę lektoratów nadobowiązkowych w ramach tego samego czesnego. Zdobyte w ramach lektoratów i zagranicznych wyjazdów szerokie kompetencje językowe są bardzo cenione przez pracodawców i ułatwiają absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy. WSHiG jest aktywnym uczestnikiem programu Unii Europejskiej Erasmus LLP.

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie