Studia filologiczne

Studia filologiczne

Propozycja studiów filologicznych to doskonała oferta dla tych, którzy cenią kulturę słowa, z pasją interpretują teksty polskie i obce, zapamiętale czytają książki i z przyjemnością o nich dyskutują. Studia filologiczne pozwalają szlifować mowę i pismo w danym języku, ale także uczą historii oraz kultury wybranego kraju.

Studia filologiczne nie należą do łatwych. Wymagają systematyczności i zaangażowania, dlatego dobrze, aby kandydat posiadał naturalne predyspozycje do nauki języków obcych. Słuch fonetycznych, świetna pamięć i łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa z pewnością bardzo ułatwią naukę oraz uczynią ją przyjemniejszą. Warto interesować się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi danego kraju, śledzić prasę, internet, telewizję.

Doskonała znajomość języków obcych jest dziś bardzo pożądana na rynku pracy. Dotyczy to zarówno popularnego języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego, ale także języków uznawanych za niszowe, takich jak: czeski, grecki, japoński, chiński, węgierski, szwedzki, norweski, duński. Osoby ubiegające się o pracę, gdzie wymagana jest znajomość mało popularnych języków obcych, mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe.

Absolwenci studiów filologicznych najczęściej są zatrudniani w charakterze tłumacza, nauczyciela, specjalisty w dziedzinie języka biznesu, propagatora kultury danego obszaru językowego. Znając bardzo dobrze język obcy, są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy w wielu branżach, głównie w firmach z kapitałem zagranicznym. Wysoko cenieni są tłumacze symultaniczni, a ich praca uznawana jest za niezwykle prestiżową.


Filologiczne kierunki studiów
f
Wykaz uczelni oferujących studia filologiczne
Total 107 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Pokaż więcej…

Polecane filologiczne studia podyplomowe
Opinie o studiach filologicznych

Magdalena, absolwentka filologii słowiańskiej w specjalności ukraińskiej na KUL wybrała ten kierunek, aby połączyć swoją pasję z przyszłym życiem zawodowym. Od zawsze interesowała ją Ukraina - studia pozwoliły dobrze poznać język, a przede wszystkim wielokrotnie odwiedzić ten kraj, szlifując dodatkowo i tak coraz lepszą znajomość ukraińskiego. Magda doskonale wspomina praktyki - polegały na tłumaczeniu tekstów dla jednej z lubelskich rozgłośni radiowych. Obecnie jest lektorką języka ukraińskiego w szkole językowej - studia stały się więc przepustką do satysfakcjonującej pracy, pozwalającej pielęgnować jej młodzieńczą pasję, którą wiele lat temu stała się Ukraina, jej język, kultura, mieszkańcy.

Zapytaliśmy studentkę trzeciego roku filologii angielskiej o jej opinię na temat studiów. Marta przekonuje, że „jeśli kochasz Wielką Brytanię, śledzisz newsy z Buckingham Palce i możesz godzinami słuchać akcentu brytyjskiej królowej, to absolutnie kierunek dla Ciebie”. Zapewnia, że takie kobyły jak praktyczna nauka języka angielskiego mogą okazać się niestraszne, a lektury w języku staroangielskim stanowią atrakcyjną ciekawostkę. Marta podkreśla atmosferę na Wydziale - studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ciekawi wykładowcy z pasją wciągają w wiele inicjatyw, studenci uczestniczą w spotkaniach z interesującymi gośćmi co pozwala na nawiązanie ciekawych znajomości. „Poziom studiów na anglistyce jest dla mnie imponujący. Mam porównanie z innymi ośrodkami - poznaliśmy wielu studentów na wyjazdach integracyjnych i wiem, że to nie jest standard. To na pewno zasługa kadry. Kończę w tym roku licencjat, nie chcę przerywać edukacji na filologii. Zamierzam kontynuować kształcenie w zakresie tłumaczeń językowych”.

Czy warto studiować filologię polską? Autorka bloga zapewnia, że tak, ale zwraca uwagę, że to kierunek dla pasjonatów, zapaleńców, miłośników literatury, a na pewno nie poszukiwaczy przypadkowego kierunku, aby tylko studiować.

Poznajcie jej opinie i refleksje o filologii polskiej:

http://terra-feliks.blogspot.com/2017/06/czy-warto....

Czytaj więcej o studiach filologicznych
Czy warto kończyć studia filologiczne?

Ukończenie studiów to nie tylko dyplom licencjata czy magistra. To przede wszystkim kilka lat spędzonych na zgłębianiu określonej dziedziny, kontakt ze specjalistami i autorytetami z danej branży, dostęp do materiałów i źródeł wiedzy przewidzianych tylko dla studentów.

Dyplom wyższej uczelni jest przepustką do dalszych etapów kształcenia i zdobywania kompetencji – studiów doktoranckich, podyplomowych. Ale też krokiem do zdobycia lepiej płatnej pracy. Określone wykształcenie jest niezbędne do zatrudnienia na pewnych stanowiskach i bez dyplomu nie ma szansy na awans.

Idąc na studia poznajesz ludzi o różnych poglądach, pochodzących z różnych środowisk, kultur, też krajów – to świetna lekcja tolerancji i otwartości na odmienność. Znajomości i przyjaźnie studenckie nawiązywane są na długie lata – doświadczenia z trudnych sesji egzaminacyjnych cementują relacje niekiedy na całe życie.

Zaangażowanie w działalność różnych organizacji studenckich pozwala na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które zaowocują w momencie podejmowania pracy. Aktywne uczestnictwo w tematycznych kołach naukowych umożliwia poznanie ludzi z branży, współorganizowanie konferencji naukowych, uczestnictwo w eventach uczelnianych.

Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów zagranicznych. Semestr w uczelni partnerskiej to bezcenne doświadczenie: szlifowanie języka, poznanie studentów z innego kraju, nawiązanie kontaktów, które mogą mieć kontynuację w przyszłym życiu zawodowym.

Nie wolno pominąć równie ważnego powodu, dla którego warto kończyć studia – dyplom wyższej uczelni to ciągle prestiż, wyróżnienie, satysfakcja z faktu zdobycia wyższego wykształcenia i przywilej wpisania w pewnych sytuacjach przed swoim nazwiskiem skrótu inż. lub mgr.

Jaka praca po studiach filologicznych?

Mnogość kierunków filologicznych i specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami w różnorodnych dziedzinach.

Osoby, które ukończyły specjalności nauczycielskie na konkretnych filologiach obcych najczęściej pracują jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych.

Doskonała znajomość dowolnych języków obcych, ale w szczególności niszowych: orientalnych, dalekowschodnich, skandynawskich w połączeniu z profesjonalną wiedzą z konkretnej dziedziny stanowią ogromny potencjał zawodowy. Absolwenci posiadający określone predyspozycjach doskonale odnajdą się w szeroko pojętym biznesie. Będą zatrudniani w firmach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, gdzie oprócz umiejętności płynnej komunikacji niezbędna jest znajomość realiów życia, uwarunkowań kulturowych: agencjach turystycznych, przedsiębiorstwach handlowych, działach marketingu i promocji, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, wydawnictwach, ale też dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych.

Uzyskanie kwalifikacji translatorskich pozwala na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach rządowych i unijnych, wydawnictwach, mediach.

Absolwenci filologii polskiej (w różnych specjalnościach) będą poszukiwanymi pracownikami organizacji pozarządowych, instytucji kultury, mediów, wydawnictw.

Specjaliści z zakresu językoznawstwa i dziedzin pokrewnych obejmujących nauki o informacji znajdą zatrudnienie w archiwach, bibliotekach, firmach związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, firmach marketingowych czy zajmujących się analizą mediów.

Dla kogo studia filologiczne?

Studia filologiczne wybierają przeważnie humaniści. Choć oferta kierunków jest bardzo długa i zróżnicowana, na wszystkich studentów czekają tomy lektur, w przypadku filologii obcych - w oryginale. To studia dla osób, które interesują się literaturą, kulturą i historią krajów określonego obszaru językowego. Kierunki filologiczne są propozycją dedykowaną tym, którzy mają predyspozycje językowe, łatwo przyswajają nowe słownictwo, posiadają słuch fonetyczny, są otwarci na inne, często mocno odległe kultury.

Jak na każdym kierunku, również na studiach filologicznych nie zabraknie przedmiotów „nie do zdania”. Jednak uczestnictwo w zajęciach, systematyczność i przyswajanie materiału na bieżąco spowodują, że największe „kobyły” dadzą się pokonać. Niektóre przedmioty wymają niemal analitycznych predyspozycji – kiedy będziecie szczegółowo badać pewne struktury, słowotwórstwo, znaczenie słów, zwrotów.

Studia filologiczne, w szczególności filologie obce, to na pewno nie rozszerzony kurs językowy. Będziecie analizować strukturę języka, jego rozwój historyczny, praktyczna nauka języka nie do końca będzie przypominać to, jak do tej pory uczyliście się języka obcego.

Zasady rekrutacji na studiach filologicznych?

Kandydaci na studia filologiczne w uczelniach publicznych rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów. Każda szkoła przewiduje inny sposób przeliczania punktów. Na wybrane kierunki wymagany jest poziom rozszerzony, niekiedy wystarczy zdać egzamin na poziomie podstawowym. Najczęściej kluczowe podczas rekrutacji na kierunki filologiczne są wyniki uzyskane z określonych języków obcych, także język polski, ewentualnie dodatkowo takie przedmioty jak wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Przykładowo kandydaci na lingwistykę stosowaną na poznańskim UAM będą rekrutowani na podstawie wyników z części pisemnej języka polskiego oraz części pisemnej pierwszego języka obcego oraz części pisemnej i ustnej drugiego języka obcego. Uwzględniany jest poziom podstawowy i rozszerzony. Kandydaci na ten sam kierunek, którzy planują studiować na Uniwersytecie Gdańskim będą kwalifikowani na podstawie wyników z język angielskiego i niemieckiego, dodatkowe punkty uzyskają za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Z kolei kandydaci na sinologię na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mieli punktowane wyniki z języka angielskiego i polskiego, ale wybierając ten sam kierunek na UAM oprócz języka polskiego i języka obcego na poziomie rozszerzonym muszą mieć satysfakcjonujący wynik z jeszcze jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język regionalny, język mniejszości narodowej, drugi język obcy, język antyczny i kultura antyczna czy wiedza o społeczeństwie.

Jak widać więc zasady rekrutacji będą się różnić w zależności od uczelni. Zawsze przed wyborem kierunku warto sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne, aby ocenić swoje szanse i wybrać na maturze przedmioty, które gwarantują satysfakcjonujący wynik podczas rekrutacji na studia. Informacje na ten temat znajdziecie w zakładkach "rekrutacja", "kandydaci", "kryteria przyjęć" itp.

Rekrutacja do niepublicznych szkół wyższych odbywa się najczęściej na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Na niektóre kierunki studiów wymagane są wyniki z określonych przedmiotów na świadectwie maturalnym – sprawdźcie wcześniej, jakie oczekiwania względem kandydatów ma wybrana uczelnia.

Zanim wybierzesz studia filologiczne

Decydując się na konkretny kierunek warto mieć wyobrażenie, czego będziesz się uczyć, czy zakres tematyczny jest zbieżny z Twoimi oczekiwaniami. W końcu nie każdy musi i nie każdy chce być prawnikiem, lekarzem czy informatykiem. Perspektywa dobrze płatnej pracy nie powinna być motywacją wyboru kierunku. Kilka lat nauki i przyszła praca zawodowa niezgodna z zainteresowaniami i predyspozycjami będą jedynie rozczarowaniem. Już na tym etapie możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców zawodowych, którzy ocenią Twoje mocne strony, kompetencje, wskażą dziedziny, w których wykorzystasz swój potencjał.

Oceń swoje szanse rekrutacyjne. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, sposobem przeliczania punktów maturalnych. Dowiedz się, jakie były progi punktowe w poprzednich latach – przeważnie mocno się nie różnią. Może się okazać, że Twoje świadectwo z powodzeniem wystarczy podczas rekrutacji na ten sam kierunek studiów, ale w innej uczelni. Możesz uzyskać indeks na wymarzone studia, decydując się na inną szkołę wyższą.

Wybierając kierunek czy kierunki pokrewne zapoznaj się szczegółowo z programem studiów, planem praktyk zawodowych. Dowiedz się o możliwościach skorzystania na uczelni z programów wymiany studentów, wyjazdów zagranicznych – na tym etapie możesz zdecydować, w jakiej uczelni chcesz spędzić najbliższe lata edukacji, jakie są Twoje priorytety i oczekiwania.

Czytaj opinie o uczelni i konkretnym kierunku. Korzystaj z forów, gdzie poznasz poglądy konkretnych studentów, będziesz mógł zapytać o nurtujące Cię kwestie.

Treści powiązane ze studiami filologicznymi

​Filologia angielska i filologia germańska...

Studia filologiczne to z jednej strony praktyczna nauka języka obcego...

Studia filologiczne w Rzeszowie i...

Studia filologiczne pozwalają nabrać płynności w posługiwaniu się wybranym językiem...

Filologia angielska

Studiowanie filologii angielskiej jest pomysłem na szersze poznanie zarówno kultury,...

​Filologia germańska w Poznaniu

Germanistyka to obok anglistyki najpopularniejsza filologia obca wybierana przez kandydatów...

Studia filologiczne w Katowicach i...

Swobodna komunikacja w językach obcych to obecnie absolutna konieczność. Dotyczy...

​Filologia germańska w Krakowie

Masz łatwość zapamiętywania nowego słownictwa i nie straszna Ci obca...

​Filologia germańska na Śląsku

Filologia germańska to obok anglistyki jeden z najpopularniejszych kierunków z...

Studia filologiczne w Olsztynie i...

W tym artykule zbieramy w pigułce informacje na temat możliwości...

Studia filologiczne w Łodzi i...

Co łączy astronautę, pilota odrzutowca i tłumacza symultanicznego?Zajmują trzy pierwsze...

Filologia angielska w Krakowie

Perfekcyjna znajomość języka obcego to doskonały atut na rynku pracy....

​Filologia angielska na Śląsku

Doskonała znajomość języka angielskiego to przepustka do pracy w niemal...

Studia filologiczne w Zielonej Górze...

Rozważacie kształcenie na którymś z kierunków filologicznych?W tym artykule przyglądamy...

Filologia germańska

Znajomość języka niemieckiego, z racji wielu powiązań biznesowych z krajami...

Studia filologiczne w Kielcach i...

Doskonała znajomość określonych języków obcych to wymóg absolutnie konieczny, szczególnie...

Filologia angielska w Rzeszowie

Chcesz być specjalistą w zakresie języka Szekspira? Niestraszna Ci lektura...

Studia filologiczne w Warszawie i...

Doskonała znajomość języków obcych to jedna z najistotniejszych kompetencji w...

Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy...

Jak twierdzi Flora Lewis, nauka nowego języka to nie tylko...

​Filologia germańska w Katowicach

Studia filologiczne to propozycja przede wszystkim dla humanistów. Osób zainteresowanych...

​Filologia angielska i filologia germańska...

Potrzeba płynnej znajomości języka obcego jest niezaprzeczalna. Angielski i niemiecki...

Studia filologiczne w Gdańsku i...

Dla wielu kandydatów na studia filologiczne są pierwszym i jedynym...

​Filologia angielska w Białymstoku

Filologie obce wybierają humaniści, miłośnicy literatury, osoby zafascynowane krajami z...

​Filologia angielska i filologia germańska...

Lubisz uczyć się języków obcych, pasjonujesz się kulturą krajów anglo-...

Studia filologiczne w Krakowie i...

Szukasz kierunku filologicznego?Podpowiemy, w których uczelniach Krakowa i Małopolski można...

​Filologia angielska i germańska w...

Stawiasz na perfekcyjną znajomość języków obcych? Planujesz studia na anglistyce...

Filologia romańska, czyli z ziemi...

Jesteś studentem lub absolwentem romanistyki? Myślisz o studiach francuskojęzycznych? Club...

​Filologia angielska w Poznaniu

Planujesz studia na kierunku Filologia angielska? Jeżeli tak, z pewnością...

Studia filologiczne w Poznaniu i...

Studia filologiczne to w zdecydowanej większości kierunki związane z pogłębianiem...

Filologia angielska w Warszawie

Jeżeli chcesz, by znajomość języka angielskiego była Twoim niewątpliwym atutem...

​Filologia angielska i germańska w...

Na filologia obcych oprócz zajęć doskonalących płynność posługiwania się językiem...

Studia filologiczne w Szczecinie i...

Nauka języków obcych nie sprawia Ci trudności? Bardzo dobrze znasz...

​Filologia angielska w Katowicach

Bez znajomości języków obcych, zwłaszcza najpopularniejszego języka angielskiego, trudno dzisiaj...

Studia filologiczne w Białymstoku i...

Znajomość języków obcych jest obecnie absolutnie niezbędna. Czy jednak po...

​Filologia angielska i germańska w...

Studia filologiczne to propozycja dla osób posiadających predyspozycje językowe, łatwość...

​Filologia germańska w Gdańsku

Niestraszny Ci Goethe, Mann czy Schiller w oryginale? Chcesz wiedzieć...

Filologia angielska i germańska w...

Masz łatwość nauki języków obcych? Lubisz przedmioty humanistyczne? Miło spędzasz...

​Filologia angielska w Gdańsku

Niestraszny Ci Szekspir w oryginale? Ciekawi Cię kultura i historia...

Studia filologiczne we Wrocławiu i...

Obecnie znajomość przynajmniej jednego języka obcego to absolutna konieczność, jeśli...

​Filologia angielska i germańska w...

Studia na filologii to propozycja dla humanistów. Na studentów czekają...

​Filologia germańska w Warszawie

Na germanistyce kształcą się więc przyszli nauczyciele języka niemieckiego, lektorzy,...

Studia filologiczne w Opolu i...

Kandydaci na studia filologiczne już na etapie rekrutacji powinni wykazać...

​Filologia angielska w Gdyni

Studia na filologii to na pewno nie rozszerzony kurs językowy....

Studia filologiczne w Lublinie i...

Studia filologiczne każdego roku niezmiennie wybiera bardzo wielu kandydatów.