Jakiego artykułu szukasz?

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - historia sztuki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wyższą uczelnią publiczną, na której kształci się ponad 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów. Jednym z nich jest historia sztuki.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - historia sztuki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia na kierunku historia sztuki.

Studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby pracować np. w muzeum lub galerii sztuki oraz poznać liczące około 30 tysięcy lat dzieje sztuki europejskiej obejmującej malarstwo, rzeźbę i architekturę.

Historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego można studiować na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przyznawany tytuł po ukończeniu studiów I stopnia to licencjat, a studiów II stopnia magister.

Studenci zdobywają wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Uczą się jak praktycznie zastosować zdobywane informacje. Poznają zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz powiązania historii sztuki z historią, filozofią i literaturą.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku historia sztuki to m.in.: historia sztuki nowożytnej, ikonografia średniowieczna, język łaciński, język obcy nowożytny, historia sztuki bizantyjskiej, plastyka nowożytna Europy, rzemiosło artystyczne, historia filozofii.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki. Do tego celu wykorzystuje różne źródła i sposoby. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz innych wytworów kultury wizualnej. Umiejętnością absolwentów jest także krytyczna analiza w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca dzieł sztuki.

Absolwenci mogą podjąć pracę w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzeach, pracowniach konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki i placówkach popularyzujących sztukę.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wyższą uczelnią publiczną, na której kształci się ponad 16 000 studentów na 32 kierunkach studiów. Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu MOST.

Oprócz zajęć dydaktycznych uczelnia oferuje możliwość aktywnej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, Samorządzie Studentów, teatrze lub chórze. Na uczelni można nauczyć się takich języków obcych jak: angielski, francuski, hiszpański, japoński,niemiecki, rosyjski i włoski.Przy uniwersytecie działa także: Biuro Karier, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” i duszpasterstwo. Pasje sportowe można realizować w AZS UKSW i Studium Wychowania Fizycznego.

Więcej informacji o kierunku historia sztuki można znaleźć na: www.uksw.edu.pl


Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Opolski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie