Jakiego artykułu szukasz?

​Kierunki humanistyczne w Koszalinie

Gdy myślisz o studiach w Koszalinie, pierwszą uczelnią która przychodzi Ci do głowy, jest Politechnika Koszalińska. Oprócz studiów technicznych, inżynierskich posiada w swej ofercie również propozycje dla humanistów.

​Kierunki humanistyczne w Koszalinie

Zdecydowany prym wśród uczelni w powiecie koszalińskim pod względem oferty edukacyjnej wiedzie Politechnika Koszalińska. Oferuje najwięcej kierunków studiów, o zróżnicowanym zakresie tematycznym, w tym kierunki humanistyczne.

Studia humanistyczne to na pewno propozycja dla osób otoczonych różnymi, czytanymi źródłami informacji (książki, czasopisma, informacje dostępne w internecie i tradycyjnych bibliotekach). Na wszystkim prezentowanych poniżej kierunkach na „warsztat” brany jest język, który po ukończeniu studiów będzie narzędziem pracy absolwenta.

Studia o charakterze humanistycznym realizowane są na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Wyniki z poszczególnych przedmiotów preferowanych dla danego kierunku przeliczane są według wzoru uwzględniającego punktację na poziomie podstawowym i rozszerzonym .

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • dziennikarz nowych mediów
 • public relations i rzecznictwo prasowe
 • reklama w mediach
 • komunikowanie w mediach społecznościowych.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1700 zł.

Studia przygotowują do pracy w charakterze dziennikarza prasowego, telewizyjnego, radiowego. Ze względu na wypracowany warsztat, lekkość pióra i słowa, absolwenci dziennikarstwa są zatrudniani w działach promocji i reklamy, public relations, na stanowiskach rzeczników prasowych, a także w wydawnictwach, instytucjach kultury, organizacjach politycznych i społecznych.

Filologia angielska

specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • angielski z językiem hiszpańskim
 • angielski z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Filologia germańska

specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • niemiecki z językiem hiszpańskim
 • niemiecki z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język niemiecki, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Absolwenci filologii pracują w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych. Specjalność tłumaczeniowa przygotowuje do pracy w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, w charakterze tłumacza symultanicznego, konsekutywnego.

Doskonała znajomość języka obcego w połączeniu z innymi kwalifikacjami i umiejętnościami daje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w biznesie, firmach międzynarodowych, turystyce, dyplomacji – wszędzie tam, gdzie podstawą komunikowania się jest język angielski lub niemiecki.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
Dziennikarstwo w Radomiu
Dziennikarstwo w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Opolski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego