Jakiego artykułu szukasz?

​Kierunki humanistyczne w Koszalinie

Gdy myślisz o studiach w Koszalinie, pierwszą uczelnią która przychodzi Ci do głowy, jest Politechnika Koszalińska. Oprócz studiów technicznych, inżynierskich posiada w swej ofercie również propozycje dla humanistów.

​Kierunki humanistyczne w Koszalinie

Zdecydowany prym wśród uczelni w powiecie koszalińskim pod względem oferty edukacyjnej wiedzie Politechnika Koszalińska. Oferuje najwięcej kierunków studiów, o zróżnicowanym zakresie tematycznym, w tym kierunki humanistyczne.

Studia humanistyczne to na pewno propozycja dla osób otoczonych różnymi, czytanymi źródłami informacji (książki, czasopisma, informacje dostępne w internecie i tradycyjnych bibliotekach). Na wszystkim prezentowanych poniżej kierunkach na „warsztat” brany jest język, który po ukończeniu studiów będzie narzędziem pracy absolwenta.

Studia o charakterze humanistycznym realizowane są na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Wyniki z poszczególnych przedmiotów preferowanych dla danego kierunku przeliczane są według wzoru uwzględniającego punktację na poziomie podstawowym i rozszerzonym .

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • dziennikarz nowych mediów
 • public relations i rzecznictwo prasowe
 • reklama w mediach
 • komunikowanie w mediach społecznościowych.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1700 zł.

Studia przygotowują do pracy w charakterze dziennikarza prasowego, telewizyjnego, radiowego. Ze względu na wypracowany warsztat, lekkość pióra i słowa, absolwenci dziennikarstwa są zatrudniani w działach promocji i reklamy, public relations, na stanowiskach rzeczników prasowych, a także w wydawnictwach, instytucjach kultury, organizacjach politycznych i społecznych.

Filologia angielska

specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • angielski z językiem hiszpańskim
 • angielski z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Filologia germańska

specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • niemiecki z językiem hiszpańskim
 • niemiecki z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język niemiecki, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Absolwenci filologii pracują w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych. Specjalność tłumaczeniowa przygotowuje do pracy w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, w charakterze tłumacza symultanicznego, konsekutywnego.

Doskonała znajomość języka obcego w połączeniu z innymi kwalifikacjami i umiejętnościami daje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w biznesie, firmach międzynarodowych, turystyce, dyplomacji – wszędzie tam, gdzie podstawą komunikowania się jest język angielski lub niemiecki.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
Dziennikarstwo w Radomiu
Dziennikarstwo w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach