Jakiego artykułu szukasz?

Biotechnologia w Szczecinie

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem procesów biologicznych, organizmów żywych i ich składników na skalę przemysłową, w celach wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów.

Biotechnologia w Szczecinie

Studia obejmują wiedzę z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

Kierunek jest odpowiedni przede wszystkim dla osób cierpliwych, dokładnych, o zacięciu badawczym i predyspozycjach do pracy laboratoryjnej.

Jeśli rozważacie studia z tego zakresu, sprawdzamy, jakie są możliwości kształcenia w Szczecinie, które uczelnie wybrać, jakie przedmioty należ zdać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy.

Biotechnologia w Szczecinie – studia

W tym ośrodku akademickim dostępne są następujące specjalności:

Biotechnologia, specjalności:

 • bioinżynieria
 • nanobioinżynieria
 • biotechnology in animal production and environmental protection
 • biotechnologia medyczna.

Nanoinżynieria to nowatorska specjalność, która łączy zagadnienia biotechnologii, nanotechnologii oraz umiejętność wykorzystania organizmów żywych i ich produktów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania nano- i biomateriałów oraz innych dziedzinach nauki i przemysłu.

Przykładowe przedmioty kierunkowe na Biotechnologii: biologia molekularna, biotechnologia w przemyśle spożywczym, biotechnologia w hodowli roślin, biotechnologia w hodowli zwierząt, biotechnologia w rozrodzie zwierząt, biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia w produkcji biopolimerów, biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, enzymologia, hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt, inżynieria bioreaktorów, inżynieria genetyczna, kultury in vitro roślin, metody inżynierii genetycznej roślin, metody inżynierii genetycznej zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, podstawy biotechnologii, podstawy nanobiotechnologii, podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-szczecin/.

Biotechnologia w Szczecinie – uczelnie i rekrutacja

Decydując się na studia z zakresu biotechnologii w Szczecinie, pod uwagę możecie wziąć następujące uczelnie:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja do PUM obejmuje jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Przyjęcia do ZUT odbywają się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Kandydaci na US przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów wybranych spośród grup. Grupa pierwsza: chemia, biologia, język obcy lub matematyka; grupa druga: fizyka, geografia lub informatyka; grupa trzecia: język polski lub wos.

Biotechnologia – praca

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostyki molekularnej
 • przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i medycznym
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Powiązane treści

Biotechnologia w Kielcach
Biotechnologia w Kielcach
Biotechnologia w Warszawie
Biotechnologia w Warszawie
Biotechnologia w Rzeszowie
Biotechnologia w Rzeszowie
Biotechnologia w Opolu
Biotechnologia w Opolu
Biotechnologia w Zielonej Górze
Biotechnologia w Zielonej Górze
Biotechnologia w Białymstoku
Biotechnologia w Białymstoku
Biotechnologia w Olsztynie
Biotechnologia w Olsztynie
Biotechnologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Biotechnologia w Bydgoszczy
Biotechnologia w Bydgoszczy
Biotechnologia w Toruniu
Biotechnologia w Toruniu
Biotechnologia w Łodzi
Biotechnologia w Łodzi
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia we Wrocławiu
Biotechnologia we Wrocławiu
Biotechnologia w Poznaniu
Biotechnologia w Poznaniu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Zielonogórski