Jakiego artykułu szukasz?

Biotechnologia w Szczecinie

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem procesów biologicznych, organizmów żywych i ich składników na skalę przemysłową, w celach wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów.

Biotechnologia w Szczecinie

Studia obejmują wiedzę z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

Kierunek jest odpowiedni przede wszystkim dla osób cierpliwych, dokładnych, o zacięciu badawczym i predyspozycjach do pracy laboratoryjnej.

Jeśli rozważacie studia z tego zakresu, sprawdzamy, jakie są możliwości kształcenia w Szczecinie, które uczelnie wybrać, jakie przedmioty należ zdać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy.

Biotechnologia w Szczecinie – studia

W tym ośrodku akademickim dostępne są następujące specjalności:

Biotechnologia, specjalności:

 • bioinżynieria
 • nanobioinżynieria
 • biotechnology in animal production and environmental protection
 • biotechnologia medyczna.

Nanoinżynieria to nowatorska specjalność, która łączy zagadnienia biotechnologii, nanotechnologii oraz umiejętność wykorzystania organizmów żywych i ich produktów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania nano- i biomateriałów oraz innych dziedzinach nauki i przemysłu.

Przykładowe przedmioty kierunkowe na Biotechnologii: biologia molekularna, biotechnologia w przemyśle spożywczym, biotechnologia w hodowli roślin, biotechnologia w hodowli zwierząt, biotechnologia w rozrodzie zwierząt, biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia w produkcji biopolimerów, biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, enzymologia, hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt, inżynieria bioreaktorów, inżynieria genetyczna, kultury in vitro roślin, metody inżynierii genetycznej roślin, metody inżynierii genetycznej zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, podstawy biotechnologii, podstawy nanobiotechnologii, podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-szczecin/.

Biotechnologia w Szczecinie – uczelnie i rekrutacja

Decydując się na studia z zakresu biotechnologii w Szczecinie, pod uwagę możecie wziąć następujące uczelnie:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja do PUM obejmuje jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Przyjęcia do ZUT odbywają się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Kandydaci na US przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów wybranych spośród grup. Grupa pierwsza: chemia, biologia, język obcy lub matematyka; grupa druga: fizyka, geografia lub informatyka; grupa trzecia: język polski lub wos.

Biotechnologia – praca

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostyki molekularnej
 • przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i medycznym
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Powiązane treści

Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu