Jakiego artykułu szukasz?

Chemia w Szczecinie

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie w kluczowych dla gospodarki dziedzinach, interesujesz się chemią, masz zacięcie do pracy laboratoryjnej, duszę eksperymentatora – studia chemiczne będą odpowiednim wyborem. Sprawdź, które konkretnie kierunki i specjalności dostępne są w Szczecinie, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy po studiach.

Chemia w Szczecinie

Celem praktycznego kształcenia na kierunkach chemicznych jest przygotowanie specjalistów potrafiących wykorzystywać nowoczesne narzędzia inżynierskie, planować i opracowywać wyniki eksperymentów, projektować procesy laboratoryjne i przemysłowe. Możliwe jest to dzięki wielu zajęciom aktywizującym, takim jak praca indywidualna czy zespołowa w laboratorium.

Chemia - studia

W Szczecinie dostępne są następujące kierunki i specjalności w zakresie chemii:

Chemia, specjalności:

 • chemia ogólna i analityka chemiczna
 • chemia bioorganiczna

Kierunek Chemia stanowi połączenie nauk chemicznych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. W toku studiów znajdą się zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej (chemia ciała stałego, materiały ceramiczne, metody syntezy związków nieorganicznych), organicznej (chemia produktów naturalnych, projektowanie związków biologicznie czynnych), analizy instrumentalnej (metody analizy termicznej, analizy związków bioorganicznych), technologii inżynierskich.

Chemical engineering

Inżynieria chemiczna i procesowa, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • informatyka procesowa
 • inżynieria bioprocesowa
 • inżynieria procesowa
 • inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
 • inżynieria procesów ekoenergetyki
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • procesy i urządzania w ochronie środowiska
 • inżynieria procesów wytwarzania olefin
 • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego

Inżynieria chemiczna zajmuje się powiększaniem procesów od skali laboratoryjne do przemysłowej – projektowaniem, rozwijaniem i udoskonalaniem procesów i produktów, powstających na bazie zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Technologia chemiczna, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • technologia chemiczna nieorganiczna
 • technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych
 • technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów

Technolodzy chemiczni zajmują się procesami przetwarzania surowców w produkty przy zastosowaniu technologii ekologicznych i bezpiecznych.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-szczecin/.

Chemia w Szczecinie – uczelnie i rekrutacja

Wszystkie powyższe kierunki realizuje jedna uczelnia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Studia prowadzi Wydział Chemii i Technologii Chemicznej.

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez kandydata.

Chemia w Szczecinie – perspektywy pracy

Absolwenci powyższych kierunków i specjalności posiadają kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

 • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, budowlanym, motoryzacyjnym, petrochemicznym, tekstylnym
 • laboratoriach medycznych, kryminalistycznych, biochemicznych, przemysłowych, kontrolnych
 • parkach technologicznych
 • biurach projektowych
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie.

Powiązane treści

Chemia w Kielcach
Chemia w Kielcach
Chemia w Opolu
Chemia w Opolu
Chemia w Olsztynie
Chemia w Olsztynie
Chemia w Katowicach
Chemia w Katowicach
Chemia w Rzeszowie
Chemia w Rzeszowie
Chemia w Lublinie
Chemia w Lublinie
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Chemia w Białymstoku
Chemia w Białymstoku
Chemia w Bydgoszczy
Chemia w Bydgoszczy
Chemia w Toruniu
Chemia w Toruniu
Chemia w Łodzi
Chemia w Łodzi
Chemia w Warszawie
Chemia w Warszawie
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
Chemia we Wrocławiu
Chemia we Wrocławiu
Chemia w Poznaniu
Chemia w Poznaniu
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ