Jakiego artykułu szukasz?

​Nawigacja w Szczecinie

Pomimo postępującej automatyzacji jednostek pływających, odpowiedzialność za bezpieczną ich eksploatację pozostaje w gestii nawigatorów. O zarobkach na statkach krążą legendy, dlatego studia kształcące pracowników związanych z pracą na morzu przyciągają wielu chętnych.

​Nawigacja w Szczecinie

Kandydaci na nawigację powinni cechować się dużą sprawnością fizyczną i manualną, być odporni na stres. Cenna będzie umiejętności pracy w zespole, wysokie poczucie obowiązku i duża odpowiedzialność. Od kandydatów oczekuje się chęci ciągłego samokształcenia.

Co po studiach?

Nawigacja bezpośrednio związana jest z transportem i działalnością prowadzoną na morzu. Studia przygotowują do pracy na różnych typach statków i jednostek: masowcach, kontenerowcach, tankowcach, gazowcach, chemikaliowcach, promach, samochodowcach, statkach pasażerskich, jachtach morskich.

Absolwenci, w zależności od ukończonej specjalności, mogą pracować w jednostkach związanych z żeglugą: służbach kontroli ruchu, wydziałach bezpieczeństwa żeglugi, urzędach morskich, biurach hydrograficznych, instytucjach górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służbach geodezyjnych, inspekcji portowej, inspektoratach żeglugi śródlądowej, okrętowej dyrekcji dróg wodnych oraz działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

Jak wyglądają studia na nawigacji?

Zajęcia dydaktyczne trwają 3 lata, po nich przez dwa semestry odbywają się praktyki lądowe i morskie. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tej samej uczelni.

W programie studiów wiele jest zajęć praktycznych na symulatorach statków i terminali przeładunkowych.

Gdzie można studiować nawigację?

W Szczecinie ten kierunek proponuje jedna uczelnia. Jest to Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny. Szkoła ma w ofercie następujące specjalności:

 • transport morski
 • połowy morskie
 • inżynieria ruchu morskiego
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • ratownictwo
 • morskie systemy informatyczne
 • eksploatacja jednostek pływających offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • górnictwo morskie
 • żeglarstwo morskie.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, informatyki i geografii. Brak któregokolwiek przedmiotu na maturze nie dyskwalifikuje kandydata. Na studia stacjonarne przyjmowanych jest ponad 200 studentów.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3800 zł.

Kariera po nawigacji łączy się przede wszystkim z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. To zatem kierunek dla osób, które swoje życie zawodowe i prywatne chcą związać z miejscowościami nadmorskimi. Postępująca globalizacja handlu i rozwój eksploracji mórz i oceanów to optymistyczna perspektywa w kontekście przyszłej pracy absolwentów.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu