Jakiego artykułu szukasz?

Rynek pracy w Szczecinie

Pierwsze doświadczenia zawodowe młodzi ludzie zdobywają już w trakcie nauki. Dzięki temu zyskują doświadczenie, nawiązują kontakty i czynią własne CV atrakcyjniejszym w oczach przyszłego pracodawcy.

Rynek pracy w Szczecinie

Dla dobrze zorganizowanych osób nawet studiowanie w trybie stacjonarnym nie jest ograniczeniem i są w stanie pogodzić wykłady z zarobkowaniem. Najczęściej są to zajęcia, których głównym zadaniem jest podreperowanie studenckiego budżetu, niekoniecznie związane ze studiowaną dziedziną czy przyszłą pracą zawodową – przykładowo udzielanie korepetycji, sprzątanie, mycie okien, praca w charakterze kelnera itp.

Przychodzi jednak moment na porzucenie prac dorywczych i zajęcie się czymś poważniejszym.

Gdzie postawić pierwsze kroki?

Takim miejscem dla studentów są uczelniane biura karier. To jednostki, które śledzą losy absolwentów, analizują rynek pracy, gromadzą oferty pracy, praktyk, staży oraz prowadzą szereg działań, których celem jest ułatwienie studentom czy świeżo upieczonym absolwentom rozpoczęcia życia zawodowego. Tam możecie uzyskać indywidualną poradę, poddać się testom kompetencji i preferencji zawodowych, dowiecie się, jak przygotować dokumenty aplikacyjne i właściwie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak skutecznie szukać pracy. Biura karier organizują warsztaty, targi pracy, współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami firm międzynarodowych w zakresie organizowania praktyk studenckich.

Poniższe linki przekierowują do biur karier poszczególnych szczecińskich uczelni – tam zapoznacie się ze szczegółami ich funkcjonowania, możliwościami, jakie oferują poszczególne uczelnie w zakresie aktywizowania zawodowego swoich studentów i absolwentów:

Uniwersytet Szczeciński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Akademia Morska w Szczecinie

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Wyższa Szkoła Bankowa.

Praktyki zawodowe

Niemal na każdym kierunku studiów część godzin w programie nauczania przewidzianych jest na praktyki zawodowe. Najczęściej uczelnie wskazują miejsca, gdzie takie praktyki mają się odbyć – współpracują z przedsiębiorstwami o profilu odpowiadającym tematyce kształcenia, mają ustalone zasady tej współpracy. Niezależnie od obowiązkowych praktyk, których odbycie warunkuje ukończenie studiów, warto szukać dodatkowych możliwości. Zdobywanie praktycznego doświadczenia jest bezcenne, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności to niezaprzeczalny atut przy negocjowaniu warunków zatrudnienia.

Śledząc znane portale z ofertami pracy zwróćcie uwagę, że wiele firm poszukuje studentów ostatnich lat studiów. Zatrudnienie takiej osoby jest dla pracodawcy mniej kosztowne, satysfakcjonująca współpraca często przeradza się w stałą umowę na dłuższy czas.

Oferty stażu i praktyk publikuje przykładowo Jeronimo Martins, Deloitte, Teknotherm Marine HVAC, Credit Agricole. To najczęściej kilkutygodniowe projekty, odbywające się w okresie wakacji lub innych terminach, organizowane w takim wymiarze godzin, aby nie kolidować z obowiązkami uczelnianymi.

Dla młodych przedsiębiorców

Jeśli perspektywa pracy etatowej Was przeraża, macie pomysły i odwagę, by rozwinąć własną działalność, na początku swojej biznesowej drogi możecie skorzystać z pomocy i wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości. To instytucje, których celem jest promowanie i wspieranie samozatrudnienia poprzez opiekę specjalistów, doradztwo, udostępnienie narzędzi wirtualnych, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych, pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej, poszukiwaniu partnerów gospodarczych. Funkcjonowanie firmy będącej pod parasolem inkubatora nie wymaga wielkich nakładów finansowych i daje szansę na rozwinięcie skrzydeł bez wielkich kosztów.

Inkubatory przedsiębiorczości funkcjonują również przy wybranych uczelniach, warunkiem skorzystania z ich oferty jest powiązanie osoby zakładającej działalność gospodarczą z konkretną uczelnią. Zobaczcie ofertę wybranych inkubatorów:

http://inkubator.usz.edu.pl/

https://innowacje.zut.edu.pl/oferta-student.

Najbardziej poszukiwani pracownicy

Według prognoz barometrzawodow.pl na 2019 r. w Szczecinie nie zabraknie pracy dla analityków testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, projektantów i administratorów baz danych, programistów, inżynierów budownictwa, inżynierów energetyków, pracowników finansowo-księgowych, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. organizacji produkcji, specjalistów automatyki, elektroniki, robotyki. To zawody, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy – zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże.

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosi 7,8%, w samym Szczecinie poniżej 4%, co jest optymistycznym parametrem. Szczecin zyskuje na swoim geograficznym położeniu – bliskość krajów skandynawskich i sąsiedztwo Niemiec powodują, że wiele firm zagranicznych otwiera tu swoje przedstawicielstwa. Dzięki funkcjonowaniu portu w mieście kwitnie handel i usługi. Do tego rozwijający się przemysł stoczniowy i gospodarka morska tworzą miejsca pracy dla wyspecjalizowanych pracowników uczelni morskich.

Powiązane treści

Rynek pracy we Wrocławiu
Rynek pracy we Wrocławiu
Rynek pracy w Kielcach
Rynek pracy w Kielcach
​Rynek pracy w Lublinie
​Rynek pracy w Lublinie
​Rynek pracy w Białymstoku
​Rynek pracy w Białymstoku
Rynek pracy w Gdyni
Rynek pracy w Gdyni
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Toruniu
​Rynek pracy w Toruniu
Rynek pracy w Bydgoszczy
Rynek pracy w Bydgoszczy
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
​Praca w Warszawie
​Praca w Warszawie
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu

Komentarze (0)

brak komentarzy…