Jakiego artykułu szukasz?

Ochrona środowiska w Bydgoszczy

Sprawdź, jakie kierunki związane z ochroną środowiska dostępne są w Bydgoszczy. Poznaj uczelnie oraz ofertę kształcenia. Dowiedz się, jakie są zasady rekrutacji, dostępne specjalności a także perspektyw pracy i zarobki absolwentów.

Ochrona środowiska w Bydgoszczy

Ochrona środowiska - studia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów gotowych sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z bezpiecznym korzystaniem z zasobów środowiska.

Studenci poznają metody oceny jakości środowiska, uczą się wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, przeprowadzania badań laboratoryjnych i terenowych. Zapoznają się w wymaganiami prawnymi oraz zasadami zarządzania w ochronie środowiska.

W Bydgoszczy dostępne są następujące studia związane z tą dziedziną:

Ochrona środowiska

Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Kierunki realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł licencjata lub inżyniera a następnie magistra.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdą się przedmioty: geologia i geomorfologia, zasady zrównoważonego rozwoju, botanika, biofizyka, biologia pasożytów, flora polski, fauna polski, mikrobiologia, biochemia, ekologia, ochrona i rekultywacja gleb, ekoturystyka, las jako element krajobrazy, walory turystyczne wybranych ekosystemów, podstawy ekologii wód, podstawy hydrobiologii, biocenologia, biogeografia, bioróżnorodność i jej przemiany, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa.

Ochrona środowiska – specjalizacje

Studenci ochrony środowiska mają do wyboru:

 • ekoturystyka
 • ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona środowiska w Bydgoszczy

Powyższe kierunki w tym ośrodku akademickim oferują:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Ochrona środowiska – rekrutacja

Rekrutacja na UKW odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen uzyskanej z części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyższy przelicznik stosuje się w przypadku wyboru na maturze biologii lub chemii.

Na PB punktowany jest język polski, język obcy, matematyka oraz jednego przedmiotu spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci zatrudniani są przykładowo w:

 • laboratoriach
 • biurach ocen i ekspertyz środowiskowych
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • jednostkach samorządowych zajmujących się ochroną środowiska
 • organizacjach proekologicznych
 • centrach edukacji ekologicznej

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Rynek pracy poszukuje specjalistów potrafiących łączyć wymagania zrównoważonego rozwoju z postępem społeczno-gospodarczym i poszanowaniem środowiska, zmian klimatycznych czy transformacją źródeł energii.

Zarobki po Ochronie środowiska

Mediana zarobków specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi blisko 4900 zł brutto. To wartość uśredniona. Faktyczne wynagrodzenie zależy od zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia, wielkości firmy i jej formy własności.

Ochrona środowiska – opinie


***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Powiązane treści

Ochrona środowiska w Olsztynie
Ochrona środowiska w Olsztynie
Ochrona środowiska w Zielonej Górze
Ochrona środowiska w Zielonej Górze
Ochrona środowiska w Kielcach
Ochrona środowiska w Kielcach
Ochrona środowiska w Rzeszowie
Ochrona środowiska w Rzeszowie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Ochrona środowiska w Opolu
Ochrona środowiska w Opolu
Ochrona środowiska w Lublinie
Ochrona środowiska w Lublinie
Ochrona środowiska w Katowicach
Ochrona środowiska w Katowicach
Ochrona środowiska w Gdańsku
Ochrona środowiska w Gdańsku
Ochrona środowiska w Łodzi
Ochrona środowiska w Łodzi
Ochrona środowiska w Krakowie
Ochrona środowiska w Krakowie
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Ochrona środowiska w Warszawie
Ochrona środowiska w Warszawie
Ochrona środowiska w Poznaniu
Ochrona środowiska w Poznaniu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu