Kierunki medyczne

Kierunki medyczne

Medyczne kierunki studiów to wszystkie te, na których studenci uczą się o zdrowiu i chorobach oraz profilaktyce zdrowia. Współczesna medycyna rozwija się bardzo szybko. Powstają nowe specjalizacje, a za nimi nowe kierunki studiów.

Kierunki medyczne obejmują różnorodne specjalistyczne dziedziny związane z diagnostyką, ratowaniem życia, leczeniem, opieką nad chorym, poprawą kondycji fizycznej, podtrzymywaniem dobrego zdrowia i wyglądu, profilaktyką, badaniami analitycznymi, nauką o lekach.

Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i farmacja to domena uniwersytetów medycznych oraz kilku niepublicznych szkół wyższych.

Pozostałe kierunki można studiować na wielu innych uczelniach publicznych i niepublicznych. Szkoły proponują różnorodne specjalności - warto poznać szczegółowo ich ofertę, aby wybrać studia zgodnie ze swoimi preferencjami i planami zawodowymi.


Katalog kierunków medycznych
Dla kogo kierunki medyczne

Kierunki medyczne nigdy nie są przypadkowym wyborem. Na wielu z nich wysokie progi rekrutacyjne są do osiągnięcia tylko dla najlepszych, wyniki osiągnięte na maturze z konkretnych przedmiotów muszą być naprawdę satysfakcjonujące.

Duże znaczenie mają predyspozycje kandydatów. To ciężkie, wymagające, długie (w przypadku kierunku lekarskiego, stomatologii, fizjoterapii czy farmacji) studia. Wymagają wytrwałości, pracowitości, determinacji, systematyczności i zdyscyplinowania.

Nie mniej istotne są wartości interpersonalne. Wyrozumiałość, wrażliwość czy empatia pozwolą nawiązać lepszy kontakt z pacjentem, stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa tak istotną w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji.

Takie cechy kandydata jak stanowczość i zdecydowanie będą cenne w przyszłej pracy. Konieczność postawienia diagnozy, wyboru ścieżki leczenia, utwierdzenia zdezorientowanego pacjenta w słuszności takiego postępowania będą wymagały decyzyjności.

Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Kształcenie na kierunkach medycznych

Program studiów przewiduje blok ogólnego kształcenia medycznego, a także przedmioty kierunkowe, typowe dla studiowanej dziedziny.

Studenci kierunków medycznych zmagają się m.in. z takimi przedmiotami jak: biofizyka, historia medycyny, chemia, biochemia, pierwsza pomoc, histologia z embriologią i elementami cytofizjologii, podstawy biologii molekularnej, etyka lekarska, psychologia lekarska, fizjologia, anatomia radiologiczna, farmakologia i toksykologia, patomorfologia, genetyka, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne

Bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia mają zajęcia praktyczne, laboratoryjne, kliniczne.

Nauka na kierunku lekarskim trwa 6 lat. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Następnie mogą odbyć staż, po którym przystępują do Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Jego zdanie uprawnia do wykonywania zawodu lekarza i kontynuacji kształcenia – wyboru specjalizacji.

Podobny (5 lat) cykl kształcenia odbywają lekarze-dentyści.

Fizjoterapia jest również kierunkiem 5-letnim.

Pozostałe kierunki medyczne realizowane są trybie dwustopniowym.


Rekrutacja na kierunki medyczne

Kluczowymi przedmiotami uwzględnianymi na kierunkach medycznych są

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka.

Na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych najczęściej wymagana jest biologia i/lub chemia oraz fizyka na poziomie rozszerzonym.

Zdarza się, że od kandydatów na fizjoterapię wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu dokumentów, aczkolwiek na wybrane kierunki decydujący może być jednak wynik z konkretnym przedmiotów – sprawdźcie wcześniej, aby uniknąć rozczarowań.

Wyjątek stanowią te niepubliczne szkoły wyższe, które realizują kierunek lekarski. W tym przypadku przyjęcia na studia przebiegają podobnie jak w uczelniach publicznych.

Wybierając konkretną uczelnię należy dokładnie sprawdzać wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

O swoich przygotowaniach do matury pod kątem studiów medycznych opowiada Adam:

Praca po kierunkach medycznych

W zależności od ukończonego kierunku można po studiach pracować jako:

 • lekarz
 • farmaceuta
 • fizjoterapeuta
 • analityk
 • dietetyk
 • ratownik medyczny
 • położna
 • pielęgniarka.

Zdobycie wykształcenia na konkretnym kierunku medycznym determinuje miejsce pracy. Przyjrzyjmy się wybranym zawodom.

Lekarze i lekarze-dentyści zatrudniani są w szpitalach, przychodniach, specjalistycznych gabinetach, klinikach stomatologicznych, sanatoriach, domach opieki.

Fizjoterapeuci - oprócz części ww. pracują w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, gabinetach masażu, terapii manualnej.

Farmaceuci prowadzą własne apteki, mogą pracować w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją leków, jednostkach naukowo-badawczych związanych z prowadzeniem badań nad lekami.

Opinie o kierunkach medycznych

Pomimo dużych wymagań wstępnych (wysokie progi punktowe) medyczne kierunki studiów od lat pozostają w czołówce najchętniej wybieranych przez kandydatów.

Część kierunków lekarskich uchodzi za jedne z najtrudniejszych. Jednak statystyki rekrutacyjne co roku pokazują, że młodzi ludzie chcą zdobywać wykształcenie medyczne.

Z ukończeniem kierunków medyczny wiąże się prestiż, perspektywa dobrych zarobków. Choć realia pokazują, że droga do stabilizacji zawodowej jest długa i ciężka.

Jaka ścieżka wiedzie na uczelnię medyczną? Opowiada o tym student kierunku lekarskiego:

W jakich miasta są kierunki medyczne

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 11

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 270

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 35

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 25
Kierunki: 274

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
MEDYCZNE studia podyplomowe