Gdański Uniwersytet Medyczny

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/z4oHWbf0uPK4PiNVtP9IXl3Xhg7Yw3ma.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/tDfLOv_hcNT_CQQF-wwwbw-qw7eKxups.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ZvkcjUthsA2E6KKC0_dea5UP8EiYqGXu.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/hEE58mRjjMa9rZeWRKKwD0sRFRfdwyrM.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Zvs2ufkXMRz8UokDgyj0IEBSgc3iuWpE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/SzRTE-EtipGakvf8l1Ev6-PW9PmtszIc.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/quV-VqTeHpQaU5Zo99oSEeqHe3IQ_NM9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/12cjHJRZ8uxVTkJLaRRUcztlYB3q98Te.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/BwEnc3T5hUJzUF8YtqEmLReMitxjkUGY.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
(+58) 349 13 91
rekrutacja@gumed.edu.pl
www.gumed.edu.pl
7.65
0.21%
150
głosów

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najlepszych uczelni medycznych w Polsce według rankingu Perspektyw. Jest jedyną uczelnią medyczną, która została włączona do grona 10 uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. GUMed osiąga wysoką pozycję w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim.

W ramach realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy.

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.


Jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w kraju

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Aktualnie w partnerstwie międzynarodowym realizowanych jest 11 projektów badawczych (m.in. w ramach programu Horyzont 2020 – 6 projektów, Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia – 2 projekty), a liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w realizację projektów badawczych wynosi 75. Charakter międzynarodowy mają również wybrane projekty finansowane przez polskie instytucje, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację Nauki Polskiej.

Strategia rozwoju

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności, zanim rozpoczną leczenie pacjentów. Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej. W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

Odnosimy sukcesy!

Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne i Centrum Medycyny Rodzinnej odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi niejednokrotnie unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych. Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych zawdzięczamy również Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich latach ponad 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

Co jeszcze nas wyróżnia?

W najnowszym rankingu World’s Best Hospitals 2021 szpital kliniczny GUMed zajął 2 miejsce w kategorii „najlepszy szpital w Polsce”.

Pod koniec 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech uczelni, które mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi blisko 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku.

Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie