Jakiego artykułu szukasz?

​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański

Ruszyła Rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Uczelnia zaproponowała kandydatom ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Jest 8 nowych propozycji edukacyjnych.

​Nowe kierunki i rekrutacja  2019-2020 na Uniwersytet Gdański

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków.

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański ruszyła 17 czerwca 2019 roku.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

  • Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (na UG można także studiować informatykę o profilu ogólnoakademickim);
  • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym;
  • Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym;
  • Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania;
  • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym;
  • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii
  • Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii
  • Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i będą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie.

Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskimFinance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

Pięć nowych kierunków: Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology), Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Criminology and criminal justice zostało objętych „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. Umożliwia to studentom uczestniczenie w wielu zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów – praktyków oraz poszerza szanse zdobywania i doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

OPIS NOWYCH KIERUNKÓW

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) została uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia jest możliwa rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

Gdzie szukać informacji

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG:

https://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu