Jakiego kierunku studiów szukasz?

Konstrukcje budowlane

Studia inżynierskie na kierunku Konstrukcje budowlane mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej.

Absolwenci kierunku Konstrukcje budowlane mogą stanowić kadrę biur projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, być współautorami w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę o najczęściej stosowanych materiałach budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania lub produkcji wyrobów i elementów budowlanych. Dysponuje wiedzą na temat zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych. Zna podstawowe zasady analizy, projektowania, konstruowania, realizacji i eksploatacji wybranych obiektów budowlanych. Znane są mu zasady fundamentowania obiektów budowlanych. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. Posiada podstawy fizyki budowli. Nie są mu obce zasady tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Ma wiedzę o stosowaniu norm i normatywów pracy w budownictwie oraz organizacji i zasadach kierowania budową. Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Zna podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Ma wiedzę na temat wpływu inwestycji budowlanych na środowisko. Wie czym są odnawialne źródła energii i jak wykorzystywać je w procesie projektowym.


Dla kogo studia na kierunku konstrukcje budowlane

Studia skierowane są do:

  • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
  • mających zacięcie do nauki z takich dziedzin jak matematyka, fizyka, chemia;
  • osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Program kształcenia na kierunku konstrukcje budowlane

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku konstrukcje budowlane

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku konstrukcje budowlane

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli. Potencjalne miejsca pracy to:

  • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
  • placówki naukowo-badawcze;
  • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
  • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
  • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

Opinie o kierunku konstrukcje budowlane

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku konstrukcje budowlane

Jakie uczelnie oferują kierunek konstrukcje budowlane

W których miastach można studiować kierunek konstrukcje budowlane

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi